Изаберите писмо

latinica

Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

14.02.2019

Јавна набавка мале вредности – Добра Гориво 2019 г.

Рок за достављање понуда 22.02.2019 до 12 часова.

Конкурсна документација за гориво 2019

Позив за достављање понуда

13.02.2019

Јавна набавка мале вредности – Услуга еталонирања опреме за 2019 г.

Рок за достављање понуда 22.02.2019 до 10 часова.

Конкурсна документација 2019

Позив за достављање понуда

01.02.2019

Јавна набавка отворени поступак Оквирни споразум -Сервисирање и поправка лабораторјиске опреме и опреме за животну средину за 2019 ОСУ-I/2019

Рок за достављање понуда 04.03.2019 до 10 часова.

Конкурсна документација

Јавни позив ОСУ-I /2019

22.01.2019

Јавна набавка мале вредности за 2019 број МУ-I/2019

Услуге електронских комуникација- Мобилана и фиксна телефонија

Нови рок за достављање понуда 31.01.2019 до 12 часова.

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације 2019

Одговор на питања бр.1

Конкурсна документација Мобилна и фиксна телефонија

Јавни позив МУ-I/2019

23.11.2018

Јавна набавка велике вредности за 2018  број: ВД-II/2018

ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
– NO2/NOx АНАЛИЗАТОР СА МОГУЋНОШЋУ НАДОГРАДЊЕ КОНВЕРТЕРА ЗА АМОНИЈАК

Рок за достављање понуда 24.12.2018 год. до 10:30 часова.

Измена конкурсне документације у делу начин плаћања.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Јавни позив

22.11.2018

Јавна набавка мале вредности за 2018  број: МУ-III/2018

Услуга дораде књиговодственог софтвера

Рок за достављање понуда 30.11.2018 год. до 11 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација Дорада књиговодственог софтвера

Позив за достављање понуда МУ-III/2018

30.10.2018

Јавна набавка мале вредности за 2018  број: МD-VII/2018

Лабораторијска опрема

Рок за достављање понуда 07.11.2018 год. до 10 часова.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Одлука о додели уговора

Одговор на питање бр.1

Конкурсна документација лабораторијска опрема

Јавни позив MD-VII 2018

22.10.2018

Јавна набавка мале вредности за 2018  број: МD-VI/2018

Опрема за копнени саобраћај – Аутомобил

Рок за достављање понуда 30.10.2018 год. до 11 часова.

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација Аутомобил 2018

Јавни позив MД-VI 2018

18.05.2018

Јавна набавка мале вредности за 2018  број: МУ-II/2018 Партија 2

Услуга еталонирања опреме за 2018 годину

 

Рок за достављање понуда 29.05.2018 год. до 10 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација Партија 2

Јавни позив

26.04.2018

Јавна набавка  отворенин поступак – Оквирни споразум  за 2018 и 2019  број: ОСУ-I/2018

Услуге поправке и одржавања возила за 2018 и 2019 г. по партијама

Рок за достављање понуда 28.05.2018 год. до 10 часова.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација Одржавање Возила

Јавни позив ОСУ-I /2018

17.04.2018

Јавна набавка  мале вредности за 2018  број: ВД-V/2018

Опрема за заштиту животне средине – Гасни хроматограф са термалним десорбером

Нови рок за достављање понуда 27.04.2018 год. до 10 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора MD-V-2018

Одговор на питања бр.2

Измена конкурсне документације МД-V/2018

Одговор на питања бр.1

Конкурсна документација Гасни хроматограф

Јавни позив MД-V 2018

14.04.2018

Јавна набавка  велике вредности за 2018  број: ВД-I/2018

ЛАбораторијски потрошни материјал за  2018 годину

Рок за достављање понуда 14.05.2018 год. до 10 часова.

Обавештења о додели уговора за партије  1 2, 3, 4, 5, 67,  8,  9, 10, 1112, 13, 14 15, 16 17,  18 , 192021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

Одлука о додели уговора бр 2

Одлука о додели уговора

Одговор бр 3

Одговор на питања бр.2

Одговор на питања бр.1

Конкурсна документација Лабораторијски материјал

Јавни позив ВД-I/2018

01.02.2018

Јавна набавка мале вредности за 2018 број: МД-II/2018

Набавка гасова за 2018 годину

Рок за достављање понуда 09.02.2018 год. до 11 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора за Гасове 2018 г.

Конкурсна документација за гасове 2018

Јавни позив MД-II 2018

23.01.2018

Јавна набавка мале вредности за 2018 број: МД-I/2018

Набавка горива за 2018 годину

Рок за достављање понуда 01.02.2018 год.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација за гориво 2018

Јавни позив MД-I 2018

28.12.2017. План јавних набавки Завода за 2018.

28.11.2017.г.

ЈАВНА НАБАВКА ЗА 2017. ГОДИНУ – БРОЈ: ОСУ-I/2017
УСЛУГЕ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – ПО ПАРТИЈАМА

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И

ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Партија 37 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 36 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 35 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 34 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 33 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 31 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 30 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 29 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 28 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 27 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 25 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 24 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 22 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 20 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 19 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 18 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 17 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 16 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 15 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 14 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 13 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 12 Обавештење о закљученом оквирном споразуму 

Партија 11 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 10 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 9 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 8 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 7 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 6 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 5 Обавештење о закљученом оквирном споразуму 

Партија 4 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 3 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 2 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Одлука о додели уговора

Појашњење конкурсне документације бр 2

Појашњење конкурсне документације бр 1

Конкурсна документација ОСУ-I/2017

Јавни позив ОСУ-I 2017

16.08.2017.г.

Јавна набавка мале вредности услуга – Одржавање софтвера за микробиологију „Елтон“ МУ-IV/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Јавни Позив MU-IV 2017

Конкурсна документација Одржавање Софтвера за Микробиологију

27.02.2017.г.

Јавна набавка мале вредности Услуга одржавања  софтвера „КОШАВА“ МУ-III/2017

Рок за подношење понуда 07.03.2017 до 11 часова.

MU-III 2017 Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору на три године

20.02.2017.г.

Јавна набавка мале вредности Услуга одржавања рачуноводственог софтвера МУ-II/2017

Рок за подношење понуда 28.02.2017 до 11 часова.

Јавни позив МУ-II/2017

Конкурсна документација одржавање рачуноводственог софтвера

Одлука о додели уговора