Изаберите писмо

latinica

Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

24.07.2019

Јавна набавка Велике вредности – Опрема за заштиту животне средине – СИСТЕМ ИНДУКОВАНО КУПЛОВАНЕ ПЛАЗМЕ СА МАСЕНИМ ДЕТЕКТОРОМ (ICP-MS) ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ СЕ ИСПИТУЈУ У УЗОРЦИМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ВД-IV/2019

Рок за достављање понуда 26.08.2019 до 9:30 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одговор на питање бр.4

Одговор на питање бр. 3

Одговр на питање бр 2

Одговор на питања бр. 1

Конкурсна документација ВД-IV/2019

Јавни позив ВД-IV/2019

13.06.2019

Јавна набавка мале вредности за услугу Стручног надзора над извођењем радова за реконструкцију и доградњу старог грудног одељења

Рок за достављање понуда 21.06.2019 до 10 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Одлука о измени конкурсне документације

Конкурсна документација

Јавни позив МУ-III/2019

20.05.2019

Јавна набавка велике вредности за добра Лабораторијски потрошни материјал за 2019 ВД-III/2019

Нови рок за достављање понуда 24.06.2019 до 10 часова.

Обавештење о закљученом уговору Партија 29

Обавештење о закљученом уговору Партија 28

Обавештење о закљученом уговору Партија 27

Обавештење о закљученом уговору Партија 26

Обавештење о закљученом уговору Партија 25

Обавештење о закљученом уговору Партија 24

Обавештење о закљученом уговору Партија 23

Обавештење о закљученом уговору Партија 22

Обавештење о закљученом уговору Партија 21

Обавештење о закљученом уговору Партија 20

Обавештење о закљученом уговору Партија 19

Обавештење о закљученом уговору Партија 18

Обавештење о закљученом уговору Партија 17

Обавештење о закљученом уговору Партија 16

Обавештење о закљученом уговору Партија 15

Обавештење о закљученом уговору Партија 14

Обавештење о закљученом уговору Партија 13

Обавештење о закљученом уговору Партија 12

Обавештење о закљученом уговору Партија 11

Обавештење о закљученом уговору Партија 10

Обавештење о закљученом уговору Партија 9

Обавештење о закљученом уговору Партија 8

Обавештење о закљученом уговору Партија 7

Обавештење о закљученом уговору Партија 6

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Одлука о додели уговора

Одговор на питања бр.8

Одговор на питања бр.7

Измена конкурсне документације

Одговор на питања бр.6

Одговор на питања бр.5

Одговор на питања бр.4

Одговор бр: 3

Одговор бр: 2

Одговор бр: 1

Конкурсна документација Лабораторијски материјал

Јавни позив ВД-III 2019

04.04.2019

Јавна набавка отворени поступак Оквирни споразум -Сервисирање и поправка лабораторјиске опреме и опреме за животну средину за 2019 ОСУ-II/2019

Рок за достављање понуда 07.05.2019 до 10 часова.

Одлука о обустави поступка за партије 15 и 26

Одлука о додели уговора

Konkursna dokumentacija ОСУ-II/2019

Јавни позив ОСУ-II/2019

20.03.2019

Јавна набавка Велике вредности – Опрема за заштиту животне средине – СИСТЕМ ИНДУКОВАНО КУПЛОВАНЕ ПЛАЗМЕ СА МАСЕНИМ ДЕТЕКТОРОМ (ICP-MS) ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ СЕ ИСПИТУЈУ У УЗОРЦИМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Рок за достављање понуда 19.04.2019 до 10:30 часова.

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Одговор на питања бр.7

Одговор на питања бр.5-6

Одговор на питања бр.4

Одговор на питања бр.3

Одговор на питања бр.2

Одговор на питање бр. 1

Конкурсна документација

Јавни позив ВД-II/2019

27.02.2019

Јавна набавка Велике вредности – Опрема за заштиту животне средине – Уређај за конверзију „NH3/NOx ” компатибилан са постојећим NO2/NOx анализатором „HORIBA APNA 370“

Рок за достављање понуда 29.03.2019 до 10:30 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Јавни позив ВД-I/2019

14.02.2019

Јавна набавка мале вредности – Добра Гориво 2019 г.

Рок за достављање понуда 22.02.2019 до 12 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора за Гориво 2019

Питања и одговор бр: 1

Конкурсна документација за гориво 2019

Позив за достављање понуда

01.02.2019

Јавна набавка отворени поступак Оквирни споразум -Сервисирање и поправка лабораторјиске опреме и опреме за животну средину за 2019 ОСУ-I/2019

Рок за достављање понуда 04.03.2019 до 10 часова.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 37

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 36

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 35

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 34

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 33

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 31

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 30

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 29

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 28

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 25

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 24

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 23

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 22

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 20

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 19

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 18

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 16

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 13

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 10

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1

Одлука о обустави поступка за партије 12, 15, 17, 21, 26, 27, 32

Одлука о додели уговора ОСУ-I/2019

Конкурсна документација

Јавни позив ОСУ-I /2019

22.01.2019

Јавна набавка мале вредности за 2019 број МУ-I/2019

Услуге електронских комуникација- Мобилана и фиксна телефонија

Нови рок за достављање понуда 31.01.2019 до 12 часова.

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације 2019

Одговор на питања бр.1

Конкурсна документација Мобилна и фиксна телефонија

Јавни позив МУ-I/2019

23.11.2018

Јавна набавка велике вредности за 2018  број: ВД-II/2018

ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
– NO2/NOx АНАЛИЗАТОР СА МОГУЋНОШЋУ НАДОГРАДЊЕ КОНВЕРТЕРА ЗА АМОНИЈАК

Рок за достављање понуда 24.12.2018 год. до 10:30 часова.

Измена конкурсне документације у делу начин плаћања.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Јавни позив

22.11.2018

Јавна набавка мале вредности за 2018  број: МУ-III/2018

Услуга дораде књиговодственог софтвера

Рок за достављање понуда 30.11.2018 год. до 11 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација Дорада књиговодственог софтвера

Позив за достављање понуда МУ-III/2018

30.10.2018

Јавна набавка мале вредности за 2018  број: МD-VII/2018

Лабораторијска опрема

Рок за достављање понуда 07.11.2018 год. до 10 часова.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Одлука о додели уговора

Одговор на питање бр.1

Конкурсна документација лабораторијска опрема

Јавни позив MD-VII 2018

22.10.2018

Јавна набавка мале вредности за 2018  број: МD-VI/2018

Опрема за копнени саобраћај – Аутомобил

Рок за достављање понуда 30.10.2018 год. до 11 часова.

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација Аутомобил 2018

Јавни позив MД-VI 2018

26.04.2018

Јавна набавка  отворенин поступак – Оквирни споразум  за 2018 и 2019  број: ОСУ-I/2018

Услуге поправке и одржавања возила за 2018 и 2019 г. по партијама

Рок за достављање понуда 28.05.2018 год. до 10 часова.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација Одржавање Возила

Јавни позив ОСУ-I /2018

17.04.2018

Јавна набавка  мале вредности за 2018  број: ВД-V/2018

Опрема за заштиту животне средине – Гасни хроматограф са термалним десорбером

Нови рок за достављање понуда 27.04.2018 год. до 10 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора MD-V-2018

Одговор на питања бр.2

Измена конкурсне документације МД-V/2018

Одговор на питања бр.1

Конкурсна документација Гасни хроматограф

Јавни позив MД-V 2018

14.04.2018

Јавна набавка  велике вредности за 2018  број: ВД-I/2018

ЛАбораторијски потрошни материјал за  2018 годину

Рок за достављање понуда 14.05.2018 год. до 10 часова.

Обавештења о додели уговора за партије  1 2, 3, 4, 5, 67,  8,  9, 10, 1112, 13, 14 15, 16 17,  18 , 192021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

Одлука о додели уговора бр 2

Одлука о додели уговора

Одговор бр 3

Одговор на питања бр.2

Одговор на питања бр.1

Конкурсна документација Лабораторијски материјал

Јавни позив ВД-I/2018