Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

18.01.2022 год.
Јавна набавка  за добра – Гориво за службена возила
Број: ЈНД-II/2022
Рок за достављање понуда на портал  31.01.2022 год. до 10:00 часова.

Јавни позив ЈНД-II/2022

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Критеријум за доделу уговора

Критеријум за квалитативни избор

Техничка спецификација

Структура цене

17.01.2022 год.

Јавна набавка  за добра ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Лабораторијски Фотометар

Број: ЈНД-I/2022

Рок за достављање понуда на портал  28.01.2022 год. до 10:00 часова.

Јавни позив ЈНД-I/2022

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Опис критеријума

Критеријум за доделу уговора

Техничка спецификација

Структура цене

05.11.2021 год.

Јавна набавка  за добра ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ПАРТИЈА 21 СТАНДАРДИ

Број: ЈНД-VII/2021

Рок за достављање понуда на портал  30.11.2021 год. до 10:30 часова.

Јавни позив ЈНД-VII/2021

Општи подаци

Опис критеријума

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Критеријум за доделу уговора

Опис и Спецификација

Структура цене

03.11.2021 год.

Јавна набавка  за добра ЛАБОРАТОРИЈСКА МИКРОБИОЛОШКА ОПРЕМА – МИКРОСКОП

Број: ЈНД-VI/2021

Рок за достављање понуда на портал  15.11.2021 год. до 11:00 часова.

Јавни позив ЈНД-VI/2021

Општи подаци

Опис критеријума

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Критеријум за доделу уговора

Техничка спецификација

Структура цене

Одлука о додели уговора за Микроскоп

Обавештење о закљученом уговору

28.10.2021 год.

Јавна набавка  за добра ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЈЕДИНИЦА ЗА ДИГЕСТИЈУ

Број: ЈНД-V/2021

Рок за достављање понуда на портал  09.11.2021 год. до 11:00 часова.

Јавни позив ЈНД-V 2021

Општи подаци

Опис критеријума

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Критеријум за доделу уговора

Техничка спецификација

Структура цене

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.07.2021 год.

Јавна набавка  за добра ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Број: ЈНД-IV/2021

Рок за достављање понуда на портал  18.08.2021 год. до 11:00 часова.

Техничка спецификација

Опис критеријума

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци

Јавни позив ЈНД-IV 2021

04.06.2021 год.

Јавна набавка  за добра ОПРЕМA  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ОПРЕМА „PURGE AND TRAP“ са аутосамплером

Број: ЈНД-VI/2021

Рок за достављање понуда на портал  15.06.2021 год. до 10:00 часова.

Одлука о додели уговора

Питање и одговор на питање

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Критеријум за доделу уговора

Техничка спецификација

Јавни позив ЈНД-III/2021

 

28.05.2021 год.

Јавна набавка  за услугу СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – партије 1, 2 и 10

Број: БРОЈ: ОСУ-II /2021

Рок за достављање понуда на портал  09.06.2021 год. до 12:00 часова.

Јавни позив ОСУ-II/2021 

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Опис критеријума

Партија 1 – Сервисирање, поправка, замена резервних делова и еталонирање  – Аутоклав тип – „500 Сутјеска“ AUTOKLAV Raypa, AUTOKLAV Selecta

Техничка документација Партија 1

Структура цене Партија 1

Критеријум за доделу уговора П 1

Партија 2 – Сервисирање, поправка, замена резервних делова и еталонирање  – Стерилизатори: „Nuve“ , „Blue line –Ecocel” и „Memmert“

Техничка документација Партија 2

Структура цене Партија 2

Критеријум за доделу уговора Партија 2

Партија 10 – Сервисирање, поправка, замена резервних делова и еталонирање  –   Primarni merači protoka, Pumpe za uzorkovanje vazduha, Reflektometar, „ELSTER” G-25

Техничка документација Партија 10

Структура цене Партија 10

Критеријум за доделу уговора П10

20.05.2021 год.

Јавна набавка  за добра ОПРЕМA  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – по партијама

Број: ЈНД-II/2021

Рок за достављање понуда на портал  31.05.2021 год. до 11:00 часова.

Партија 1 –  Вишеканалне пумпе за узорковање ваздуха

Одлука о додели уговора

Општи подаци

Техничка спецификација

Критеријум за доделу уговора

Партија 2 – Уређај за узорковање укупних суспендованих честица

Општи подаци

Техничка спецификација

Критеријум за доделу уговора

4 Јавни позив

3 Упутство понуђачима као да сачине понуду

2 Опис критеријума

1 Општи део – предмет ЈН

14.04.2021 год.

Јавна набавка  за услугу СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – по партијама

Број: БРОЈ: ОСУ-I /2021

Рок за достављање понуда на портал  26.04.2021 год. до 10:30 часова.

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Јавни позив

25.02.2021 год.

Јавна набавка  за Услуге – УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА

Број: ЈНУ-I/2021

Рок за достављање понуда на портал  08.03.2021 год. до 12 часова.

Одлука о додели уговора

Јавни позив

Конкурсна документација

16.02.2021 год.

Јавна набавка  за Добра – Гориво –

Број: ЈНД-I/2021

Рок за достављање понуда на портал  26.02.2021 год. до 12 часова.

Одлука о додели уговора

Јавни позив за гориво

Конкурсна документација

30.11.2020 год.

Јавна набавка  за Добра – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ –

Партија 13 –  Тестови и реагенси за микробиологију;

Број: ЈН IV/2020

Рок за достављање понуда на портал  14.12.2020 год. до 12 часова.

Јавни позив ЈН-IV/2020

Критеријум за доделу уговора П13

Квалитативни избор П13

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Техничка спецификација са структуром цене

24.11.2020 год.

Јавна набавка  за Добра – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА 2 – РАСТВОРИ ЗА БОЈЕЊЕ И ИНДИКАТОРИ

број: JН-III/2020

Рок за достављање понуда на портал  10.12.2020 год. до 11 часова.

Јавни Позив ЈН-III/2020

Критеријум за доделу уговора

Квалитативни избор

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Техничка спецификација са структуром цене

30.06.2020 год.

Јавна набавка  мале вредности Добра – Лабораторијска опрема – Лабораторијски фрижидер великог капацитета.

број: MД-VI/2020

Рок за достављање понуда 09.07.2020 год. до 12 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговор на питања бр 2

Питање и одговор на питање бр: 1

Конкурсна документација

Јавни позив MД-VI 2020

30.06.2020 год.

Јавна набавка  мале вредности Добра -ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Узоркивач /самплер суспендованих честица из ваздуха са пратећом опремом

број: MД-V/2020

Рок за достављање понуда 09.07.2020 год. до 10 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Јавни позив MД-V 2020

30.06.2020 год.

Јавна набавка  мале вредности Добра – Опрема за заштиту животне средине – Напредни портабл систем за мониторинг буке

број: MД-IV/2020

Рок за достављање понуда 08.07.2020 год. до 10 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Јавни позив MД-IV 2020

26.06.2020 год.

Јавна набавка  велике вредности Добра – Лабораторијски материјал   број: ВД-I/2020

Рок за достављање понуда 27.07.2020 год. до 12 часова.

Обавештење о закљученом уговору Партија 31

Обавештење о закљученом уговору Партија 30

Обавештење о закљученом уговору Партија 29

Обавештење о закљученом уговору Партија 28

Обавештење о закљученом уговору Партија 27

Обавештење о закљученом уговору Партија 26

Обавештење о закљученом уговору Партија 25

Обавештење о закљученом уговору Партија 24

Обавештење о закљученом уговору Партија 23

Обавештење о закљученом уговору Партија 22

Обавештење о закљученом уговору Партија 21

Обавештење о закљученом уговору Партија 20

Обавештење о закљученом уговору Партија 19

Обавештење о закљученом уговору Партија 18

Обавештење о закљученом уговору Партија 17

Обавештење о закљученом уговору Партија 16

Обавештење о закљученом уговору Партија 15

Обавештење о закљученом уговору Партија 14

Обавештење о закљученом уговору Партија 12

Обавештење о закљученом уговору Партија 11

Обавештење о закљученом уговору Партија 10

Обавештење о закљученом уговору Партија 9

Обавештење о закљученом уговору Партија 8

Обавештење о закљученом уговору Партија 7

Обавештење о закљученом уговору Партија 6

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Одлука о додели уговора

Одговор на питања бр. 6

Одговор на питања бр. 5

Одговор на питања бр. 4

Одговор на питања бр. 3

Одговор на питања бр. 2

Одговри на питања бр. 1

Конкурсна документација

Јавни позив ВД-I/2020 Лабораторијски материјал

28.05.2020 год.

Јавна набавка  мале вредности Добра – Административни материјал   број: МД-II/2020

Рок за достављање понуда 05.06.2020 год. до 11 часова.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Питање и одговор на питање

Конкурсна документација

Јавни позив MД-II / 2020

20.05.2020 год.

Јавна набавка  мале вредности Услуга одржавања софтвера за Мониторинг ваздуха за 2020, 2021 и 2022  број: МУ-IV/2020

Рок за достављање понуда 28.05.2020 год. до 11 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

MU-IV 2020 Јавни позив

24.02.2020 год.

Јавна набавка  Отворени поступак – Оквирни споразум – Услуга сервисирања и поправке лабораторијске опреме и опреме за животну средину број: ОСУ-II/2020

Нови рок за достављање понуда 27.03.2020 год. до 10 часова.

Партија 19 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 18 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 17 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 14 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 12 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 11 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 09 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 08 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 07 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 06 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 05 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 04 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 03 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 02 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 01 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Одлука о обустави поступка за партије 10 13 15 и 16

Одлука о додели уговора ОСУ-II/2020

Измена конкурсне документације

Одговор на питање бр 1

Конкурсна документација ОСУ-II/2020

Јавни позив 2020 г.

13.02.2020 год.

Јавна набавка  мале вредности добра – Гориво за 2020 г. број: МД-I/2020

Рок за достављање понуда 21.02.2020 год. до 10 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација Гориво 2020

Позив за достављање понуда МД-I/ 2020

07.02.2020 год.

Јавна набавка  мале вредности Услуга одржавања рачуноводственог софтвера за 2020 г., 2021 г, 2022 г број: МУ-III/2020

Рок за достављање понуда 18.02.2020 год. до 12 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација МУ-III/2020

Позив за достављање понуда

22.01.2020 год.

Јавна набавка  мале вредности Услуга одржавања софтвера за микробиологију  за 2020, 2021 и 2022  број: МУ-I/2020

Рок за достављање понуда 30.01.2020 год. до 11 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација МУ-I/2020

Јавни позив за достављање понуда

17.01.2020 год.

Јавна набавка  отворенин поступак – Оквирни споразум  за 2020 и 2021  број: ОСУ-I/2020

Услуге поправке и одржавања возила за 2020 и 2021 г. по партијама

Рок за достављање понуда 18.02.2020 год. до 10 часова.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1

Одлука о додели уговора ОСУ-I/2020

Конкурсна документација ОСУ-1/2020

Јавни позив

17.01.2020 год.

Јавна набавка  отворенин поступак – Оквирни споразум  за 2020 и 2021  број: ОСУ-I/2020

Услуге поправке и одржавања возила за 2020 и 2021 г. по партијама

Рок за достављање понуда 18.02.2020 год. до 10 часова.

Конкурсна документација ОСУ-1/2020

Јавни позив

24.07.2019

Јавна набавка Велике вредности – Опрема за заштиту животне средине – СИСТЕМ ИНДУКОВАНО КУПЛОВАНЕ ПЛАЗМЕ СА МАСЕНИМ ДЕТЕКТОРОМ (ICP-MS) ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ СЕ ИСПИТУЈУ У УЗОРЦИМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ВД-IV/2019

Рок за достављање понуда 26.08.2019 до 9:30 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одговор на питање бр.4

Одговор на питање бр. 3

Одговр на питање бр 2

Одговор на питања бр. 1

Конкурсна документација ВД-IV/2019

Јавни позив ВД-IV/2019

13.06.2019

Јавна набавка мале вредности за услугу Стручног надзора над извођењем радова за реконструкцију и доградњу старог грудног одељења

Рок за достављање понуда 21.06.2019 до 10 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Одлука о измени конкурсне документације

Конкурсна документација

Јавни позив МУ-III/2019

20.05.2019

Јавна набавка велике вредности за добра Лабораторијски потрошни материјал за 2019 ВД-III/2019

Нови рок за достављање понуда 24.06.2019 до 10 часова.

Обавештење о закљученом уговору Партија 29

Обавештење о закљученом уговору Партија 28

Обавештење о закљученом уговору Партија 27

Обавештење о закљученом уговору Партија 26

Обавештење о закљученом уговору Партија 25

Обавештење о закљученом уговору Партија 24

Обавештење о закљученом уговору Партија 23

Обавештење о закљученом уговору Партија 22

Обавештење о закљученом уговору Партија 21

Обавештење о закљученом уговору Партија 20

Обавештење о закљученом уговору Партија 19

Обавештење о закљученом уговору Партија 18

Обавештење о закљученом уговору Партија 17

Обавештење о закљученом уговору Партија 16

Обавештење о закљученом уговору Партија 15

Обавештење о закљученом уговору Партија 14

Обавештење о закљученом уговору Партија 13

Обавештење о закљученом уговору Партија 12

Обавештење о закљученом уговору Партија 11

Обавештење о закљученом уговору Партија 10

Обавештење о закљученом уговору Партија 9

Обавештење о закљученом уговору Партија 8

Обавештење о закљученом уговору Партија 7

Обавештење о закљученом уговору Партија 6

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Одлука о додели уговора

Одговор на питања бр.8

Одговор на питања бр.7

Измена конкурсне документације

Одговор на питања бр.6

Одговор на питања бр.5

Одговор на питања бр.4

Одговор бр: 3

Одговор бр: 2

Одговор бр: 1

Конкурсна документација Лабораторијски материјал

Јавни позив ВД-III 2019

04.04.2019

Јавна набавка отворени поступак Оквирни споразум -Сервисирање и поправка лабораторјиске опреме и опреме за животну средину за 2019 ОСУ-II/2019

Рок за достављање понуда 07.05.2019 до 10 часова.

Одлука о обустави поступка за партије 15 и 26

Одлука о додели уговора

Konkursna dokumentacija ОСУ-II/2019

Јавни позив ОСУ-II/2019

20.03.2019

Јавна набавка Велике вредности – Опрема за заштиту животне средине – СИСТЕМ ИНДУКОВАНО КУПЛОВАНЕ ПЛАЗМЕ СА МАСЕНИМ ДЕТЕКТОРОМ (ICP-MS) ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ СЕ ИСПИТУЈУ У УЗОРЦИМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Рок за достављање понуда 19.04.2019 до 10:30 часова.

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Одговор на питања бр.7

Одговор на питања бр.5-6

Одговор на питања бр.4

Одговор на питања бр.3

Одговор на питања бр.2

Одговор на питање бр. 1

Конкурсна документација

Јавни позив ВД-II/2019

27.02.2019

Јавна набавка Велике вредности – Опрема за заштиту животне средине – Уређај за конверзију „NH3/NOx ” компатибилан са постојећим NO2/NOx анализатором „HORIBA APNA 370“

Рок за достављање понуда 29.03.2019 до 10:30 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Јавни позив ВД-I/2019

14.02.2019

Јавна набавка мале вредности – Добра Гориво 2019 г.

Рок за достављање понуда 22.02.2019 до 12 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора за Гориво 2019

Питања и одговор бр: 1

Конкурсна документација за гориво 2019

Позив за достављање понуда

01.02.2019

Јавна набавка отворени поступак Оквирни споразум -Сервисирање и поправка лабораторјиске опреме и опреме за животну средину за 2019 ОСУ-I/2019

Рок за достављање понуда 04.03.2019 до 10 часова.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 37

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 36

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 35

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 34

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 33

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 31

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 30

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 29

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 28

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 25

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 24

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 23

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 22

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 20

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 19

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 18

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 16

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 13

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 10

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1

Одлука о обустави поступка за партије 12, 15, 17, 21, 26, 27, 32

Одлука о додели уговора ОСУ-I/2019

Конкурсна документација

Јавни позив ОСУ-I /2019

22.01.2019

Јавна набавка мале вредности за 2019 број МУ-I/2019

Услуге електронских комуникација- Мобилана и фиксна телефонија

Нови рок за достављање понуда 31.01.2019 до 12 часова.

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације 2019

Одговор на питања бр.1

Конкурсна документација Мобилна и фиксна телефонија

Јавни позив МУ-I/2019

23.11.2018

Јавна набавка велике вредности за 2018  број: ВД-II/2018

ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
– NO2/NOx АНАЛИЗАТОР СА МОГУЋНОШЋУ НАДОГРАДЊЕ КОНВЕРТЕРА ЗА АМОНИЈАК

Рок за достављање понуда 24.12.2018 год. до 10:30 часова.

Измена конкурсне документације у делу начин плаћања.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Јавни позив

22.11.2018

Јавна набавка мале вредности за 2018  број: МУ-III/2018

Услуга дораде књиговодственог софтвера

Рок за достављање понуда 30.11.2018 год. до 11 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација Дорада књиговодственог софтвера

Позив за достављање понуда МУ-III/2018