Изаберите писмо

latinica

Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

17.04.2018

Јавна набавка  мале вредности за 2018  број: ВД-V/2018

Опрема за заштиту животне средине – Гасни хроматограф са термалним десорбером

Рок за достављање понуда 25.04.2018 год. до 10 часова.

Конкурсна документација Гасни хроматограф

Јавни позив MД-V 2018

14.04.2018

Јавна набавка  велике вредности за 2018  број: ВД-I/2018

ЛАбораторијски потрошни материјал за  2018 годину

Рок за достављање понуда 14.05.2018 год. до 10 часова.

Конкурсна документација Лабораторијски материјал

Јавни позив ВД-I/2018

01.02.2018

Јавна набавка мале вредности за 2018 број: МД-II/2018

Набавка гасова за 2018 годину

Рок за достављање понуда 09.02.2018 год. до 11 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора за Гасове 2018 г.

Конкурсна документација за гасове 2018

Јавни позив MД-II 2018

23.01.2018

Јавна набавка мале вредности за 2018 број: МД-I/2018

Набавка горива за 2018 годину

Рок за достављање понуда 01.02.2018 год.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација за гориво 2018

Јавни позив MД-I 2018

28.12.2017. План јавних набавки Завода за 2018.

28.11.2017.г.

ЈАВНА НАБАВКА ЗА 2017. ГОДИНУ – БРОЈ: ОСУ-I/2017
УСЛУГЕ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – ПО ПАРТИЈАМА

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И

ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Партија 37 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 36 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 35 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 34 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 33 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 31 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 30 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 29 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 28 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 27 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 25 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 24 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 22 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 20 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 19 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 18 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 17 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 16 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 15 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 14 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 13 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 12 Обавештење о закљученом оквирном споразуму 

Партија 11 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 10 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 9 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 8 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 7 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 6 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 5 Обавештење о закљученом оквирном споразуму 

Партија 4 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 3 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 2 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Одлука о додели уговора

Појашњење конкурсне документације бр 2

Појашњење конкурсне документације бр 1

Конкурсна документација ОСУ-I/2017

Јавни позив ОСУ-I 2017

16.08.2017.г.

Јавна набавка мале вредности услуга – Одржавање софтвера за микробиологију „Елтон“ МУ-IV/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Јавни Позив MU-IV 2017

Конкурсна документација Одржавање Софтвера за Микробиологију

05.09.2017 година

II Измена плана јавних набавки за 2017 годину.

Преузми II измену плана ЈН

24.03.2017.г.

Јавна набавка велике вредности добра – Лабораторијски потрошни материјал  ВД-I/2017

Нови рок за подношење понуда 26.04.2017 до 10 часова.

Измена конкурсне документације -ново

Одлука о измени конкурсне документације

 

ВД-I JAVNI POZIV Лабораторијски потрошни материјал 2017

Конкурсна документација ВД-I/2017 – стара верзија.

Појашњење конкурсне документације бр 1

Појашњење конкурсне документације бр 2

Појашњење конкурсне документације бр 3

Појашњење конкурсне документације бр 4

Појашњење конкурсне документације бр 5

Појашњење конкурсне документације бр 6 и 7

Појашњење конкурсне документације бр 8

Појашњење конкурсне документације бр 9

Појашњење конкурсне документације бр 10

Појашњење конкурсне документације бр 11

Појашњење конкурсне документације бр 12

Одлука о додели уговора 19.05.2017г.

Обавештење о закљученом уговору Партија 1 KEFO 05062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 2 G2 05062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 3 Superlab 09062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 4 ProMedia 02062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 5 Torlak 09052017

Обавештење о закљученом уговору Партија 6 BioGnost 07062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 7 Superlab 09062017

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru partija 8 Superlab 09062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 9 Yunycom 01062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 10 ProMedia 02062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 11 Samplast 05062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 12 ProMedia 02062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 13 ProMedia 02062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 14 Beohem 3 02062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 15 ProMedia 02062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 16 KEFO 05062017

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru partija 17 Superlab 09062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 18 KEFO 05062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 19 Superlab 09062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 20 KEFO 05062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 21 ProMedia 02062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 22 Yunycom 01062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 23 Yunycom 01062017

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru partija 24 ProMedia 02062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 25 ProMedia 02062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 26 ProMedia 02062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 27 VSI 05062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 28 Yunycom 01062017

Обавештење о закљученом уговору Партија 29 ProMedia 02062017

27.02.2017.г.

Јавна набавка мале вредности Услуга одржавања  софтвера „КОШАВА“ МУ-III/2017

Рок за подношење понуда 07.03.2017 до 11 часова.

MU-III 2017 Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору на три године

20.02.2017.г.

Јавна набавка мале вредности Услуга одржавања рачуноводственог софтвера МУ-II/2017

Рок за подношење понуда 28.02.2017 до 11 часова.

Јавни позив МУ-II/2017

Конкурсна документација одржавање рачуноводственог софтвера

Одлука о додели уговора

18.01.2017.г.

Јавна набавка мале вредности Гасови МД-ИИ/2017

Рок за подношење понуда 26.01.2017 до 11 часова.

МД-ИИ 2017 ЈАВНИ ПОЗИВ ГАСОВИ

Конкурсна документација за гасове 2017

Одлука о додели уговора Гасови 2017

27.12.2016.г.

План ЈН Завода за јавно здравље Панчево за 2017

План 2017

Финасијски план 2017 годину