Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ

Локација: Ватрогасни Дом, зграда Завода за јавно здравље Панчево, насеље Стрелиште, насеље Нова Миса.

Завод за јавно здравље Панчево обавља континуални мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха помоћу аутоматске мобилне станице која се налази на локацији “Народна башта”.
По налогу инспектора за заштиту животне средине, мобилна станица се може дислоцирати на било коју доступну локацију у Граду Панчеву.
Детаљни приказ тренутних мерења можете видети на адреси paneko.kosava.net.

Резултати 24 часовних мерења квалитета ваздуха
за град Панчево са оценом здравственог индекса
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Архива резултата мерења:

Извештаји о квалитету ваздуха у Панчеву:

 • Извод из извештаја о квалитету ваздуха у Панчеву за 2016. преузмите овде…
 • Извод из извештаја о квалитету ваздуха у Панчеву за 2015. преузмите овде…
 • Извод из извештаја о квалитету ваздуха у Панчеву за 2014. преузмите овде…
 • Извод из извештаја о квалитету ваздуха у Панчеву за 2013. преузмите овде…
 • Извод из извештаја о квалитету ваздуха у Панчеву за 2012. преузмите овде…
 • Извод из извештаја о квалитету ваздуха у Панчеву за 2011. преузмите овде…
 • Извод из извештаја о квалитету ваздуха у Панчеву – упоредни приказ 2000 – 2010 преузмите овде…

Извештаји о квалитету ваздуха у Вршцу:

 • Извештај о квалитету ваздуха у Вршцу 2016. преузмите овде…
 • Извештај о квалитету ваздуха у Вршцу 2015. преузмите овде…
 • Извештај о квалитету ваздуха у Вршцу 2014. преузмите овде…
 • Извештај о квалитету ваздуха у Вршцу 2013. преузмите овде…
 • Извештај о квалитету ваздуха у Вршцу 2012. преузмите овде…
 • Извештај о квалитету ваздуха у Вршцу 2011. преузмите овде…
 • Презентацију мониторинга квалитета ваздуха у Вршцу 2008.-2010. преузмите овде…