Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Завод пружа услуге узорковања и анализе хране за потребе:

  • Утврђивања безбедности хране
  • Проверавања усаглашености производа са важећим Правилницима
  • Физичко, хемијско и микробиолошко испитивање хране
  • Проверавања усклађеност декларације са Правилником о декларисању упакованих намирница
  • Одређивања садржаја тешких и токсичних метала
  • Одређивања енергетске вредности оброка
  • Испитивања здравствене исправности дијететских намирница

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ