Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Zavod pruža usluge uzorkovanja i analize hrane za potrebe:

  • Utvrđivanja bezbednosti hrane
  • Proveravanja usaglašenosti proizvoda sa važećim Pravilnicima
  • Fizičko, hemijsko i mikrobiološko ispitivanje hrane
  • Proveravanja usklađenost deklaracije sa Pravilnikom o deklarisanju upakovanih namirnica
  • Određivanja sadržaja teških i toksičnih metala
  • Određivanja energetske vrednosti obroka
  • Ispitivanja zdravstvene ispravnosti dijetetskih namirnica

Zavod ispunjava sve uslove u pogledu kompetentnosti i opremljenosti za uzorkovanja i ispitivanje hrane. Ispitivanja se sprovode u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima i ispunjavaju zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 (Sertifikat o akreditaciji – broj 01-229).

Rešenjem Ministarstva zdravlja Zavod je ovlašćen za poslove uzorkovanja i ispitivanja vode za piće, a rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Zavod je ovlašćen za poslove uzorkovanja, mikrobioloških i fizičko-hemijskih ispitivanja otpadnih, površinskih i podzemnih voda.

Bliže informacije:

tel: (013) 312 725 lokal 102

email:

ZAHTEV ZA PONUDU