Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Центар за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству обавља следеће услуге:

  • Анализа здравственог стања становништва Јужнобанатског округа по општинама
  • Анализа коришћења здравствене заштите у здравственим установама
  • Анализа квалитета рада здравствених установа
  • Анализира и спроводи спољну проверу квалитета стручног рада здравствних радника и сарадника у здравственим установама и приватној пракси

Спроводи циљана популациона истраживања здравственог стања. За детаљније анализе: socijalna@zjzpa.org.rs


Анализа коришћења примарне здравствене заштите у Јужнобанатском округу у 2015 , 2016 , 2017.  2018. и 2019

Анализа коришћења секундарне здравствене заштите у Јужнобанатском округу у  2015, 2016  20172018. и 2019

Анализа показатеља квалитета рада у примарној здравственој заштити у   2015, 2016  201720182019.г

Анализа показатеља квалитета рада у секундарној здравственој заштити у   2015, 2016  20172018. и 2019

Анализа задовољства корисника примарном здравственом заштитом у  2015, 2016 , 201720182019.г. 

Анализа задовољства корисника секундарном здравственом заштитом у  2015, 2016 , 201720182019.г. 

Анализа задовољства запослених у примарној здравственој заштити у  2015, 2016 , 2017.  2018. и 2019.г. 

Анализа задовољства запослених у секундарној здравственој заштити у  2015, 2016 , 20172018. и 2019.г. 

Здравствено стање становништва у Јужнобанатском округу у 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017.г. и збирно 2014-2018. 2019