Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Центар за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству обавља следеће услуге:

  • Анализа здравственог стања становништва Јужнобанатског округа по општинама
  • Анализа коришћења здравствене заштите у здравственим установама
  • Анализа квалитета рада здравствених установа
  • Анализира и спроводи спољну проверу квалитета стручног рада здравствних радника и сарадника у здравственим установама и приватној пракси

Спроводи циљана популациона истраживања здравственог стања. За детаљније анализе: 


Анализа коришћења примарне здравствене заштите у Јужнобанатском округу у 2016 , 2017.  20182019. и 2020

Анализа коришћења секундарне здравствене заштите у Јужнобанатском округу у 2016  201720182019. и 2020

Анализа показатеља квалитета рада у примарној здравственој заштити у  2020.   2016  20172018. 2019.

Анализа показатеља квалитета рада у секундарној здравственој заштити у   2016  20172018. 2019. и 2020

Анализа задовољства корисника примарном здравственом заштитом у  2016 , 20172018. 20192020.г.

Анализа задовољства корисника секундарном здравственом заштитом у  2016 , 20172018. 2019 2020.г.

Анализа задовољства запослених у примарној здравственој заштити у  2016 , 2017.  201820192020.г.

Анализа задовољства запослених у секундарној здравственој заштити у 2016 , 201720182019 2020.г.

Здравствено стање становништва у Јужнобанатском округу у 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017.г. и збирно 2014-2018. 2019.2016-2020