Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Звук је врста енергије која се преноси звучним таласима од извора до људског ува.

Бука је нежељен звук који вишеструко угрожава људско здравље.
Разлике у индивидуалној осетљивости на буку су велике. Бука је субјективан осећај. Она је одређена физичким особинама звука и физиолошким својствима ува и људског организма. Оно што меримо је звук, тј његова јачина. Мерења буке се врше букомерима, уређајима који анализирају параметре који утичу на субјективни доживљај буке.

Извори Буке у животној средини из природе (удар грома, водопади, јаки ветрови, животиње…) мање су значајни од антропогених као што су саобраћај, индустрија, грађевински и јавни радови, рекреација, спорт и забава.
У затвореном простору извори буке су сервисни уређаји везани уз зграде, електроакустички уређаји за емитовање музике и говора, кућни уређаји и бука из суседства.
Међу најважнијим изворима буке је саобраћај, чак 80% загађења буком у градовима узрокују аутомобили. У животној средини извори буке из природе (удар грома, водопади, јаки ветрови, животиње…) мање су значајни од антропогених као што су саобраћај, индустрија, грађевински и јавни радови, рекреација, спорт и забава.
Ефекти на здравље могу бити:

  • аудитивни (ефекти на чуло слуха)
  • неаудитивни (психосоматски ефекти)

Озбиљност оштећења слуха зависи од интензитета и трајања деловања буке.
Изложеност јакој испрекиданој или ударној буци при раду или забави чешће може изазивати привремено померање прага чујности, него трајни губитак слуха.

Главни аудитивни симптоми су заглушеност, шум, звоњава у ушима (тиннитус), непријатан бол, губитак слуха и вртоглавица. Симптоми често спонтано нестају, до 48 сати након излагања јакој буци.
Kод трајне изложености интензивној буци долази до делимичног или потпуног губитка слуха.

Неаудитивни здравствени ефекти израз су физиолошке реакције на стрес.
Већина ефеката буке (сметње кардиоваскуларног, дигестивног и имунолошког система, смањење пажње и памћења, сужење видног поља) краткотрајна је и пролазна.
Здравствене сметње могу прећи у хроничне као што су

  • несаница, повишен крвни притисак
  • поремећај апетита, поремећај сексуалне функције, нервоза и депресија
  • код деце се запажају поремећаји концентрације и памћења
  • бука посебно омета интелектуални рад

Изложеност великој буци 

  • повећава ризик да се доживи срчани инфаркт
  • изазива нерасположење, раздражљивост, немир
  • доводи до сметњи у понашању које иде до агресивног

 

„Загађење буком“ је значајан јавноздравствени и еколошки проблем и захтева боље упознавање свих нас са штетним ефектима буке и експозиционим нивоима у животној и радној средини како би се предузеле мера за смањење нивоа буке у свакодневном животу и раду.

Свакодневна бука штети здрављу детаљно…

ИЗВЕШТАЈ О СИСТЕМАТСKОМ ИСПИТИВАЊУ БУKЕ У Вршцу за 2015. годину (Извод) можете погледати овде…

ИЗВЕШТАЈ О СИСТЕМАТСKОМ ИСПИТИВАЊУ БУKЕ У Вршцу за 2014. годину (Извод) можете погледати овде…

ИЗВЕШТАЈ О СИСТЕМАТСKОМ ИСПИТИВАЊУ БУKЕ У Вршцу за 2013. годину (Извод) можете погледати овде…

ИЗВЕШТАЈ О СИСТЕМАТСKОМ ИСПИТИВАЊУ БУKЕ У Вршцу за 2012. годину (Извод) можете погледати овде…

ИЗВЕШТАЈ О СИСТЕМАТСKОМ ИСПИТИВАЊУ БУKЕ У Вршцу за 2011. годину (Извод) можете погледати овде…

ИЗВЕШТАЈ О СИСТЕМАТСKОМ ИСПИТИВАЊУ БУKЕ У Вршцу за 2010. годину (Извод) можете погледати овде…