Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Tel (013) 322.965 lokal 119(013) 331 525 

Tel (013) 322.965 lokal 116 

Tel (013) 322.965 lokal 109  

Službu čine:

1.Odeljenje za pravne, opšte i tehničke poslove – rukovodilac odeljenja i lice za zaštitu podataka o ličnosti Jelisaveta Dražević, dipl.pravnik

2.Odeljenje za ekonoske i računovodstvene poslove – rukovodilac odeljenja Ivana Đovaneli, dipl.ekonomista

Služba obavlja:

  • finansijske poslove, knjigovodstveno-računovodstvene poslove, poslove javnih nabavki za potrebe Zavoda,
  • analitičko-pravne, normativno-pravne, imovinsko-pravne, upravno-pravne i kadrovske poslove,
  • poslove pisarnice i arhive,
  • poslove zaštite podataka o ličnosti,
  • stručne i tehničke poslove u vezi funkcionisanja organa i stručnih tela Zavoda,
  • opšte poslove za potrebe Zavoda, i poslove bezbednosti i zdravlja na radu.