Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Тел (013) 322.965 локал 119(013) 331 525 uprava@zjzpa.org.rs

Тел (013) 322.965 локал 116 racunovodstvo@zjzpa.org.rs

Тел (013) 322.965 локал 109  komercijala@zjzpa.org.rs

Службу чине:

1.Одељење за правне, опште и техничке послове

2.Одељење за еконоске и рачуноводствене послове

Служба обавља:

  • финансијске послове, књиговодствено-рачуноводствене послове, послове јавних набавки за потребе Завода,
  • аналитичко-правне, нормативно-правне, имовинско-правне, управно-правне и кадровске послове,
  • послове писарнице и архиве,
  • послове заштитника пацијентових права,
  • стручне и техничке послове у вези функционисања органа и стручних тела Завода,
  • опште послове за потребе Завода, и послове безбедности и здравља на раду.