Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Санитарни прегледи су здравствени прегледи одређених категорија запослених лица који раде у објектима под санитарним надзором.

Ови прегледи су обавезни за одређене категорије запослених који могу допринети појави и ширењу заразне болести и угрозити здравље већег броја људи који су корисници њихових производа и услуга.

Врста и начин спровођења прегледа су регулисани важећим законским прописима:

Услуге санитарних прегледа радника који раде на територији Јужнобанатског округа, организује и спроводи Завод за јавно здравље Панчево. Прегледи се обављају по захтеву или уговору:

  • У Заводу за јавно здравље Панчево

Амбуланта за санитарне прегледе привремено на адреси Вука Караџића 8, радним даном од 7:15-10:00h. Издавање санитарних књижица  радним даном 12:30-13:30h, неопходно је понети Потврду-Реверс за подизање санитарне књижице

  • На терену

У Вршцу – у амбуланти Дома здравља Вршац, уторком и четвртком од 9:00-11:00h

У Ковину – у амбуланти Дома здравља Ковин, у мају и новембру, понедељком и средом од 9:00-11:00h

У Белој Цркви – у амбуланти Дома здравља Бела Црква у априлу и октобру, понедељком и средом од 9:00-11:00h

  • У адекватним просторијама радне организације – наручиоца, чији запослени радници подлежу санитарним прегледима а у договору са Центром за превенцију и контролу болести Завода,тел: 310-466.

За обављање санитарног прегледа потребно је:

  • Лична карта или неки други документ који има матични број (здр. књижица, пасош…)
  • Једна фотографија
  • Један узорак столице
  • На ноктима не сме бити лак, гел, надоградња и дужина ноктију може бити максимално 2мм

Ближе информације: 013 310 466,