Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Rukovodilac Centra

mr sc med.dr Slađana Tomić, spec.epidemiologije

Telefoni centra (013) 310 466 i 322 965 lokal 112       

Centar za prevenciju i kontrolu bolesti sprovodi Program prevencije i kontrole zaraznih bolesti, Nacionalni program imunizacije, radi na prevenciji, kontroli i praćenju vodećih hroničnih nezaraznih bolesti, održava spremnost za reagovanja u vanrednim stanjima (prirodne nesreće, epidemije, katastrofe izazvane ljudskim faktorom, pandemije), vrši zdravstveni nadzor, pruža stručno-metodološku pomoć zdravstvenim i socijalnim ustanovama na teritoriji Južnobanatskog okruga, edukuje zdravstvene radnike i opštu populaciju u domenu svoje struke, obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, učestvuje u istraživanjima iz svog delokruga rada itd.

Centar za prevenciju i kontrolu bolesti u svom sastavu ima tri odseka:

 1. Odsek za imunizaciju i antirabičnu zaštitu – šef odseka mr sc med dr Slađana Tomić, spec.epidemiologije
 2. Odsek za nezarazne bolesti i zdravstveni nadzor – šef odseka dr med. Tanja Todorović, spec.epidemiologije
 3. Odsek za zarazne bolesti i DDD poslove – šef odseka dr med. Olivera Stanišić, spec.epidemiologije, subspecijalista epidemiologije zaraznih bolesti

Odsek za imunizaciju i antirabičnu zaštitu

 • Obavlja koordinaciju i nadzor nad sprovođenjem programa imunizacije
 • Pruža stručno-metodološku pomoć zdravstvenim ustanovama tokom procesa planiranja, sprovođenja i izveštavanja o sprovedenoj imunizaciji
 • Formira periodične izveštaje i analize o sprovođenju Programa imunizacije sa predlogom mera
 • Učestvuje u sprovođenju programa eliminacije i eradikacija određenih (prioritetnih) zaraznih bolesti
 • Sprovodi nadzor nad prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije, na osnovu važećeg Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
 • Oorganizuje rad stručnog tima za utvrđivanje trajnih kontraindikacija
 • Obavlja rad u antirabičnom kabinetu
 • Sprovodi vakcinaciju protiv besnila i virusnog hepatitisa B
 • Organizuje i obavlja edukacije zdravstvenih radnika i opšte poulacije iz svog delokruga rada, kroz individualni i grupni zdravstveno vaspitvi rad i saradnju sa medijima

Odsek za nezarazne bolesti i zdravstveni nadzor

 • Vrši prikupljanje, obradu i epidemiološku analizu podataka o vodećim hroničnim nezaraznim oboljenjima (HNO)
 • Prati epidemiološku situaciju hroničnih nezaraznih bolesti na svom području,
 • Vodi registra za rak, registra za akutni koronarni sindrom, registra za diabetes melitus i registar ostalih HNO
 • Pruža stručno-metodološku pomoć službama domova zdravlja iz oblasti prevencije,
 • Obavlja koordinativne aktivnosti i saradnju sa zdravstvenim ustanovama koje su uključene u Program organizovanog skrininga na rak dojke i debelog creva
 • Organizuje  i obavlja edukacije zdravstvenih radnika i opšte populacije iz svog delokruga rada, kroz individualni  rad, grupni zdravstveno vaspitni rad i saradnju sa medijima
 • Na osnovu važeće zakonske regulative organizuje se i sprovodi obavezne zdravstvene preglede (sanitarni pregledi) određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša.

Odsek za zarazne bolesti i DDD poslove

 • Prikuplja, analizira i vrši obradu podataka o kretanju zaraznih bolesti
 • Formira periodične izveštaje i analize u vezi sa aktuelnom epidemiološkom situacijom zaraznih bolesti
 • Predlaže mere u cilju sprečavanja nastanka i suzbijanja širenja zaraznih bolesti
 • Obavlja poslove na sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija na osnovu važećeg pravilnika
 • Obavlja savetovanje i testiranje na HIV i druge polno prenosive infekcije u Savetovalištu za HIV/AIDS, u okviru dobrovoljnog, poverljivog savetovanja i testiranja (DPST)
 • Obavljanje zdravstveni nadzor nad putnicima u međunarodnom saobraćaju
 • Organizuje i obavlja edukacije zdravstvenih radnika i opšte populacije iz svog delokruga rada, kroz individualni i grupni zdravstveno vaspitni rad i saradnju sa medijima
 • Obavlja poslove iz oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama i po zahtevima.