Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Zavod pruža usluge uzorkovanja i ispitivanja  briseva ili kontakt ploča na bakteriološku čistoću

  • sa ruku zaposlenih
  • predmeta (instrumenata, posuđa, pribora)
  • radnih površina

Bliže informacije: 013 312 725 lokal 102,