Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине
  • Министарство здравља Републике Србије, на предлог Републичке стручне комисије за подршку дојењу, именовало је Радну групу за израду Националних смерница за примену лекова у периоду дојења (у даљем тексту Смернице). Циљ израде овог документа је да стручна јавност буде упозната с расположивим чињеницама о безбедности прописаних лекова, што би олакшало избор оптималног лека, управљање рационалном фармакотерапијом дојиља и омогућило безбедан наставак дојења током терапије.
  • У Смерницама су разматране најчешће коришћене терапијске групе лекова чија се примена, због присуства хроничних болести и акутних стања, може разматрати у периоду дојења.
  • За израду Смерница коришћене су референтне базе података, Drugs and Lactation Database (LactMed) и E-lactancia, као и међународни публиковани радови засновани на савременим научним сазнањима о примени лекова у периоду дојења.
  • У Смерницама је разматрана безбедност примене око 450 лекова из различитих терапијских rpyпa.Taкoђe, представљени су подаци о безбедности примене биљних (лековитих) производа.
  • Разматрана је и безбедност примене вакцина, суплементације витаминима и минералима, контрацепције у периоду дојења, примена радиолошких и нуклеарно-медицинских дијагностичких метода и утицај супстанци које изазивају зависност (алкохол, никотин, кофеин итд.).
  • Процес издавања Смерница подржан је од стране организације УНИЦЕФ у Србији.
  • Елекронско издање Смерница