Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

У Заводу за јавно здравље Панчево, на адреси 6.октобра 9, четвртком од 8 до 12 часова, ради Саветовалиште за исхрану предшколске и школске деце. Саветовалиште води др Снежана Ђурић, услуга саветовања је бесплатна, а неопходан је упут изабраног лекара/педијатра из Дома здравља Панчево.

Завод за јавно здравље Панчево организује и спроводи едукације са циљем

  • унапређења здравствене културе, подизања нивоа свести и здравственог потенцијала појединаца, група и заједница.
  • здравствено васпитног рада у школама у области превенције ХИВ-а, полно преносивих болести, штетности пушења, злоупотреба дрога и алкохола, као и едукација о пубертету и здравој исхрани.

промовисања здравља односно  превенције болести „Здрав живот, здрави стилови живота, здрава животна средина“