Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Zavod za javno zdravlje Pančevo organizuje i sprovodi edukacije sa ciljem

  • unapređenja zdravstvene kulture, podizanja nivoa svesti i zdravstvenog potencijala pojedinaca, grupa i zajednica.
  • zdravstveno vaspitnog rada u školama u oblasti prevencije HIV-a, polno prenosivih bolesti, štetnosti pušenja, zloupotreba droga i alkohola, kao i edukacija o pubertetu i zdravoj ishrani.

promovisanja zdravlja odnosno  prevencije bolesti „Zdrav život, zdravi stilovi života, zdrava životna sredina“