Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Savetovalište za ishranu otvoreno je pri Centru za higijenu i humanu ekologiju (privremeno preseljeni na adresu 6.oktobra 9).

Savetovalište vodi dr med Snežana Đurić, spec.higijene.

 • Namenjeno je zdravim i bolesnim ljudima
 • Radi četvrtkom od 8 – 12 časova
 • Pri prvoj poseti savetovalištu potrebno je poneti sledeću dokumentaciju: zdravstvenu knjižicu i uput izabranog lekara, dokumentaciju o dosadašnjim oboljenjima i lečenju, laboratorijske analize (krvna slika, sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, fibrinogen, AST, ALT, gama-GT, holesterol-HDL i LDL, trigliceridi, urin i druge laboratorijske analize značajne za zdravstveno stanje); Za decu do 18 godina nedeljni dnevnik ishrane;

Usluge savetovališta

Prilikom prvog pregleda:

 • Uzimanje anamneze – porodične, lične i anamneze ishrane
 • Antropometrijska merenja (telesna masa, visina, određivanje procenta masne mase tela, obim struka i kuka, obim nadlaktice)
 • Izračunavanje ITM, BMI, EP
 • Određivanje medicinske nutritivne terapije i upoznavanje sa principima pravilne ishrane vrši se posle ispitivanja stanja uhranjenosti, kliničkog i laboratorijskog pregleda
 • Izrada dijete za pacijenta Savetovališta za ishranu – prvi put

Prilikom kontrolnog pregleda:

 • Ponovljena antropometrijska merenja u ciju utvrđivanja efikasnosti propisanog režima ishrane
 • Korekcija dijete za pacijenta Savetovališta za ishranu– kontrolni dolazak
 • Izrada jednodnevne i višednevne dijete ishrane za razne kategorije zdravih i bolesnih ljudi (sa nutritivnim faktorima rizika – gojaznost, pothranjenost, dijabetes, anemije, hipertenzija, dislipidemije i drugi poremećaji zdravlja koji se mogu sprečiti ili korigovati odgovarajućim dijetetskim režimima)

NE POSTOJI TAJNA POSTIZANjA I ODRŽAVANJA POŽELJNE TELESNE MASE , POTREBNO JE HRANITI SE U SKLADU SA PRINCIPIMA PRAVILNE ISHRANE I BITI FIZIČKI AKTIVAN.

KAKO PROCENITI STANJE UHRANJENOSTI

Nepravilna ishrana, koja se najčešće karakteriše povećanjem ili smanjenjem unosa pojedinih sastojaka hrane, za posledicu ima poremećaj telesnog sastava, kao i stanja uhranjenosti. Nutritivni status podrazumeva zadovoljavajuće stanje uhranjenosti organizma i potrebno je znati kako ga proceniti.

BMI kalkulator

Unesite svoje podatke:

kg

cm

Vaš BMI:

BMI tabela

Stepen gojaznosti

BMI

Rizik od komorbiditeta gojaznosti

Pothranjenost

ispod 18.50

Nizak (ali povišen rizik od drugih kliničkih komplikacija)

Fiziološka uhranjenost

18.50 - 24.99

Prosečan

Prekomerna telesna masa

25 - 29.99

Umereno povišen

Gojaznost 1. stepena

30 - 34.99

Srednje povišen

Gojaznost 2. stepena

35 - 39.99

Izrazito povišen

Gojaznost 3. stepena

Preko 40

Veoma izrazito povišen

Izvor:
WHO: Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of WHO consultation. WHO Technical Report Series 894. WHO, Geneva, 2000.

KAKO PROCENITI STANJE UHRANJENOSTI opširnije…

MASNA MASA TELA

Sastav organizma je jedan od važnih pokazatelja zdravstvenog stanja svakog pojedinca a posledično i njegovog nutritivnog statusa.  U gojaznih se telesni sastav menja, tako da se udeo masti može povećati i na 75% u odnosu na nemasne materije organizma, koje tada čine svega 25%.

MASNA MASA TELA opširnije …

OBIM STRUKA

Distribuciju (raspoređenost) telesne masti u organizmu možemo vrlo jednostavno odrediti i time proceniti na osnovu naučnih istraživanja  povezanost između centralne gojaznosti (stomak masti, intra – abdominalne masti) i kardiovaskularnih bolesti.

Za merenje obima struka može se koristiti običan santimetar (krojački) pri čemu treba obratiti pažnju na to da se on dužom upotrebom rasteže i može pokazivati netačne mere.

OBIM STRUKA opširnije…

DIJETOTERAPIJA opširnije…