PREVENCIJA TRIHINELOZE

PREVENCIJA TRIHINELOZE

Trihineloza je tipična zoonoza, bolest koja se prenosi sa životinje na čoveka. Bolest je raširena svugde u svetu gde se u ishrani ljudi koristi svinjsko ili meso divljih životinja (divljih svinja). Javlja se u sporadičnim slučajevima ili manjim epidemijama…

Pročitaj više...