Međunarodni dan zaštite od buke

Međunarodni dan zaštite od buke

Ove godine Međunarodni dan zaštite od buke  obeležava se 24.aprila  sa istim ciljem kao i prethodnih godina da se smanje nivoi buke kojem je izloženo stanovništvo. Međunarodni dan buke je globalna kampanja, osnovana 1996. godine od strane Centra za sluh i komunikaciju. Ovaj dan obeležava  se poslednje srede u aprilu svake godine. Buka utiče na