Ove godine Međunarodni dan zaštite od buke  obeležava se 24.aprila  sa istim ciljem kao i prethodnih godina da se smanje nivoi buke kojem je izloženo stanovništvo.

Međunarodni dan buke je globalna kampanja, osnovana 1996. godine od strane Centra za sluh i komunikaciju. Ovaj dan obeležava  se poslednje srede u aprilu svake godine. Buka utiče na ljude na mnogo načina, ali samo trajno oštećenje sluha (gluvoća) i uznemirenost kao posledica njenog delovanja pobuđuju  interesovanje od strane šire javnosti. Širom sveta, ljudi se pozivaju da učestvuju u raznim akcijama povodom ovog dana: dani otvorenih vrata za proveru sluha kod akustičara, predavanja u javnim zdravstvenim odeljenjima, univerzitetima i školama, paneli stručnjaka, mere i očitavanja nivoa buke. Aktivnosti nisu usmerene samo na štetna dejstva buke  već i na sredstva za smanjenje buke .

 Zavod za javno zdravlje Pančevo kao preventivna zdravstvena ustanova koja prepoznaje značaj buke za zdravlje stanovništva,  opremljena je, akreditovana i ovlašćena za merenje buke u životnoj sredini i ovim poslom bavi se već dugi niz godina. U cilju edukacije mladih o značaju buke u životnoj sredini i uticaju buke na zdravlje, Zavod svake godine u saradnji sa školama organizuje prigodna predavanja za učenike. Ove godine biće to OŠ“Bratstvo jedinstvo“ -predavanje u okviru obeležavanja Dana škole.

Buka – definicije, značaj, uticaj

Ostavite odgovor