Ове године Међународни дан заштите од буке  обележава се 24.априла  са истим циљем као и претходних година да се смање нивои буке којем је изложено становништво.

Међународни дан буке је глобална кампања, основана 1996. године од стране Центра за слух и комуникацију. Овај дан обележава  се последње среде у априлу сваке године. Бука утиче на људе на много начина, али само трајно оштећење слуха (глувоћа) и узнемиреност као последица њеног деловања побуђују  интересовање од стране шире јавности. Широм света, људи се позивају да учествују у разним акцијама поводом овог дана: дани отворених врата за проверу слуха код акустичара, предавања у јавним здравственим одељењима, универзитетима и школама, панели стручњака, мере и очитавања нивоа буке. Активности нису усмерене само на штетна дејства буке  већ и на средства за смањење буке .

 Завод за јавно здравље Панчево као превентивна здравствена установа која препознаје значај буке за здравље становништва,  опремљена је, акредитована и овлашћена за мерење буке у животној средини и овим послом бави се већ дуги низ година. У циљу едукације младих о значају буке у животној средини и утицају буке на здравље, Завод сваке године у сарадњи са школама организује пригодна предавања за ученике. Ове године биће то ОШ“Братство јединство“ -предавање у оквиру обележавања Дана школе.

Бука – дефиниције, значај, утицај

Ostavite odgovor