Изаберите писмо

latinica

Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Завод за јавно здравље Панчево

  • Поштански број: 26000 Панчево
  • Улица: Пастерова 2
  • Тел. Факс: 322-965, 312-725
  • e-mail: info@zjzpa.org.rs
  • веб страницаwww.zjzpa.org.rs

Дом здравља Панчево

  • Поштански број: 26000 Панчево
  • Улица: Милоша Обреновића 2-4
  • Тел. Факс: 309-200
  • e-mail: dzpancevo@gmail.com
  • веб страницаwww.dzpancevo.org

Дом здравља Вршац

  • Поштански број: 26300 Вршац
  • Улица: Абрашевићева бб
  • Тел.: 812-425, 825-271
  • Факс: 813-124
  • e-mail: dzvrsac@open.telekom.rs
  • веб страницаwww.dzvrsac.co.rs

Дом здравља Ковин

  • Поштански број: 26220 Ковин
  • Улица: Трг ослобођења 4-а
  • Тел.: 741-203
  • Факс: 741-602
  • e-mail: dzkovin@hotmail.com
  • веб страницаwww.domzdravljakovin.org.rs

Дом здравља Пландиште

  • Поштански број: 26360 Пландиште
  • Улица: Гоце Делчева 13
  • Тел.: 861-230
  • Факс: 861-016
  • e-mail: dom.zdravlja@hemo.net
  • веб страницаwww.dzplandiste.rs

Дом здравља Опово

  • Поштански број: 26204 Опово
  • Улица: Бориса Кидрича 6
  • Тел.: 681-104, 681-108
  • Факс: 681-511
  • имејл:
  • веб страница:

Дом здравља Алибунар

  • Поштански број: 26310 Алибунар
  • Улица: Трг Маршала Тита 8
  • Тел.: 641-158, 641-141
  • Факс: 641-158
  • имејл:
  • веб страницаwww.dzalibunar.rs

Дом здравља Ковацича

  • Поштански број: 26210 Ковацица
  • Улица: Стурова 42
  • Тел.: 661-101, 661-064
  • Факс: 661-279
  • хитна слузба: 662-300
  • имејл: dzkov@panet.rs
  • веб страницаwww.dzkov.rs

Дом здравља Бела Црква

  • Поштански број: 26340 Бела Црква
  • Улица: Јована Поповића бб
  • Тел. Факс: 013/853-020
  • имејл: dzbc@open.telekom.rs
  • веб страницаwww.dzbcrkva.org.rs

Дом за душевно оболела лица “1.октобар”

  • Поштански број: 26371 Стари Лец
  • Улица: Сутјеска 1
  • Тел.: 013/874-010,  874-020
  • имејл: domlec@gmail.com
  • веб страница:

Дом за лица ометена у менталном развоју “Срце у Јабуци”

  • Поштански број: 26201 Јабука
  • Улица: ЈНА 45а
  • Тел.: 013/ 310-007
  • имејл: domsrce@panet.rs
  • веб страницаwww.srce.org.rs

Геронтолошки центар Панчево

  • Поштански број: 26000 Панцево
  • Улица: Војводјански Булевар 1
  • Тел.: 310-111
  • имејл: gc013@open.telekom.rs
  • веб страницаwww.gcpancevo.rs

Дом слепих “Збрињавање “

  • Поштански број: 26000 Панчево
  • Улица: Баваништански пут бб
  • Тел.: 310-780
  • имејл: domslepih@panet.rs
  • веб страница:

Геронтолочки центар “ Вршац”

  • Поштански број: 26300 Вршац
  • Улица: Балканска бб
  • Тел.: 812-134
  • имејл: gcvrsac@gmail.com
  • веб страница:

Специјална болница за психијатријске болести “Ковин”

  • Поштански број: 26220 Ковин
  • Улица:  Маршала Тита 235
  • Тел.: 741-234
  • Факс: 741-166
  • имејл: snpbk@kovin.info
  • веб страница:

Специјална болница за плућне болести “др Б.Бабић”

  • Поштански број: 26340 Бела Црква
  • Улица: Милетићева 55
  • Тел.: 852-146
  • Факс: 852-140
  • имејл: sb.drbudisavbabic@nadlanu.com
  • веб страницаwww.spbbelacrkva.org

Специјална болница за психијатријске болести “др Славољуб Бакаловић”

  • Поштански број: 26300 Вршац
  • Улица: Подвршанска 13
  • Тел.: 813-225
  • Факс: 813-934
  • имејл: npbvrsac@gmail.com
  • веб страницаwww.spbvrsac.org.rs

Општа болница “Вршац”

  • Поштански број: 26300 Вршац
  • Улица: Абрасевићева бб
  • Тел.: 812-425, 825-271
  • Факс: 813-124
  • имејл: obvrsac@eunet.rs
  • веб страницаwww.obvrsac.com

Општа Болница Панчево

Апотека Вршац

  • Поштански број: 26300 Вршац
  • Улица: Абрашевићава 32
  • Тел.: 836-722
  • имејл:
  • веб страницаwww.apotekavrsac.com