Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Завод за јавно здравље Панчево

 • Поштански број: 26000 Панчево
 • Улица: Пастерова 2
 • Тел. Факс: 322-965, 312-725
 • e-mail
 • веб страницаwww.zjzpa.org.rs

Дом здравља Панчево

 • Поштански број: 26000 Панчево
 • Улица: Милоша Обреновића 2-4
 • Тел. Факс: 309-200
 • e-mail
 • веб страницаwww.dzpancevo.org

Дом здравља Вршац

 • Поштански број: 26300 Вршац
 • Улица: Абрашевићева бб
 • Тел.: 812-425, 825-271
 • Факс: 813-124
 • e-mail
 • веб страницаwww.dzvrsac.co.rs

Дом здравља Ковин

 • Поштански број: 26220 Ковин
 • Улица: Трг ослобођења 4-а
 • Тел.: 741-203
 • Факс: 741-602
 • e-mail
 • веб страницаwww.domzdravljakovin.org.rs

Дом здравља Пландиште

 • Поштански број: 26360 Пландиште
 • Улица: Гоце Делчева 13
 • Тел.: 861-230
 • Факс: 861-016
 • e-mail
 • веб страницаwww.dzplandiste.rs

Дом здравља Опово

 • Поштански број: 26204 Опово
 • Улица: Бориса Кидрича 6
 • Тел.: 681-104, 681-108
 • Факс: 681-511
 • имејл:
 • веб страница:

Дом здравља Алибунар

 • Поштански број: 26310 Алибунар
 • Улица: Трг Маршала Тита 8
 • Тел.: 641-158, 641-141
 • Факс: 641-158
 • имејл:
 • веб страницаwww.dzalibunar.rs

Дом здравља Ковацича

 • Поштански број: 26210 Ковацица
 • Улица: Стурова 42
 • Тел.: 661-101, 661-064
 • Факс: 661-279
 • хитна слузба: 662-300
 • имејл
 • веб страницаwww.dzkov.rs

Дом здравља Бела Црква

 • Поштански број: 26340 Бела Црква
 • Улица: Јована Поповића бб
 • Тел. Факс: 013/853-020
 • имејл
 • веб страницаwww.dzbcrkva.org.rs

Дом за душевно оболела лица “1.октобар”

 • Поштански број: 26371 Стари Лец
 • Улица: Сутјеска 1
 • Тел.: 013/874-010,  874-020
 • имејл
 • веб страница:

Дом за лица ометена у менталном развоју “Срце у Јабуци”

 • Поштански број: 26201 Јабука
 • Улица: ЈНА 45а
 • Тел.: 013/ 310-007
 • имејл
 • веб страницаwww.srce.org.rs

Геронтолошки центар Панчево

 • Поштански број: 26000 Панцево
 • Улица: Војводјански Булевар 1
 • Тел.: 310-111
 • имејл
 • веб страницаwww.gcpancevo.rs

Дом слепих “Збрињавање “

 • Поштански број: 26000 Панчево
 • Улица: Баваништански пут бб
 • Тел.: 310-780
 • имејл
 • веб страница:

Геронтолочки центар “ Вршац”

 • Поштански број: 26300 Вршац
 • Улица: Балканска бб
 • Тел.: 812-134
 • имејл
 • веб страница:

Специјална болница за психијатријске болести “Ковин”

 • Поштански број: 26220 Ковин
 • Улица:  Маршала Тита 235
 • Тел.: 741-234
 • Факс: 741-166
 • имејл
 • веб страница:

Специјална болница за плућне болести “др Б.Бабић”

 • Поштански број: 26340 Бела Црква
 • Улица: Милетићева 55
 • Тел.: 852-146
 • Факс: 852-140
 • имејл
 • веб страницаwww.spbbelacrkva.org

Специјална болница за психијатријске болести “др Славољуб Бакаловић”

 • Поштански број: 26300 Вршац
 • Улица: Подвршанска 13
 • Тел.: 813-225
 • Факс: 813-934
 • имејл
 • веб страницаwww.spbvrsac.org.rs

Општа болница “Вршац”

 • Поштански број: 26300 Вршац
 • Улица: Абрасевићева бб
 • Тел.: 812-425, 825-271
 • Факс: 813-124
 • имејл
 • веб страницаwww.obvrsac.com

Општа Болница Панчево

Апотека Вршац

 • Поштански број: 26300 Вршац
 • Улица: Абрашевићава 32
 • Тел.: 836-722
 • имејл:
 • веб страницаwww.apotekavrsac.com