Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Zavod za javno zdravlje Pančevo primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 o čemu svedoči sertifikat registarski broj 022-05.

Politika kvaliteta Zavoda

Sertifikatom o akreditaciji (akreditacioni broj 01-229) potvrđeno je da Zavod za javno zdravlje Pančevo zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 te je kompetentan za obavljanje poslova ispitivanja koji su specificirani u Rešenju o utvrđivanju obima akreditacije.

 Obim akreditacije detaljno .

Svesni da, i „kada smo stigli tako daleko da nam se čini da ne možemo načiniti niti jedan korak više, prevalili smo tek pola puta za koji smo sposobni“  i zato neprestano koračamo napred, ka vrhu uspešnosti.