Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

Tel/faks: +381 13 322 965

E-mail adresa: 

Direktor: +381 13 318 713

CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU

Tel (013) 318 573

 

CENTAR ZA PREVENCIJU I KONTROLU BOLESTI

Tel (013) 310 466 i 322 965 lokal 112

      

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

Tel (013) 312 725 lokal 102 (higijena) 

Tel (013) 312.725 lokal 106 (hemija) 

lokal 104 

lokal 106 

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU

Tel (013) 312 725 lokal 105 i 107,  063 1041653 

SLUŽBU ZA PRAVNE, EKONOMSKO-FINANSIJSKE, TEHNIČKE I DRUGE SLIČNE POSLOVE

Tel (013) 331 525 

Tel (013) 322.965

lokal 116 

lokal 109  

Jelisaveta Dražević – lice za zaštitu podataka o ličnosti