Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине
direktor_zjzpa

Прим др Љиљана Лазић

Завод за јавно здравље  Панчево је специјализована здравствена установа превентивног типа која обезбеђује здравствену заштиту на више нивоа за територију Јужнобанатског округа.

Мисија наше установе јесте брига за очување и унапређење здравља свих грађана округа, као и контрола и заштита животне средине у циљу спречавања утицаја на здравље људи.

Својим стручним радом и професионалном посвећеношћу делатности којом се бавимо тежимо да будемо лидери у циљу промоције здравља, превенције заразних и незаразних болести, спречавању и смањењу фактора ризика који утичу на здравље људи, кроз мултисекторску сарадњу са другим здравственим установама, локалним самоуправама, предшколским и школским установама и другим владиним и невладиним организацијама.

Здравствени радници и сарадници у нашој установи континуирано раде на промоцији здравља кроз едукативне радионице, акције у заједници, медијске промоције и друге видове здравственоваспитног рада све у циљу подизања свести грађана свих узраста о  значају бриге за очување сопственог здравља, спречавању и смањењу фактора ризика (пушење, алкохол, дрога, коцка, неправилна исхрана, смањена физичка активност …), превенцији болести (скрининг), раном откривању болести, благовременом лечењу.

Анализом здравственог стања становништва, праћењем кретања заразних и масовних незаразних болести, праћењем организације и рада здравствених установа, издвајамо детерминанте на које се може утицати добром организацијом и вођењем здравствене политике и ове предлоге упућујемо надлежним државним и локалним институцијама.

Такође свакодневно запослени у заводу у акредитованим лабораторијама врше физичко-хемијску и микробиолошку анализу параметара из животне средине који могу имати утицај на здравље људи (ваздух, полен, површинске и отпадне воде, бука) као и испитивања воде за пиће,  хране, предмета опште употребе.

Координативним радом са свим заинтересованим субјектима свакодневно радимо на решавању битних проблема везаних за здравље људи и животну средину, континуирано радимо на побољшању квалитета рада, увођењу нових услуга и анализа за потребе целог Јужнобанатског округа.

Наша установа је доступна свима, отворена за сарадњу. У том циљу сачињен је и овај сајт са великом амбицијом да буде средство комуникације са Вама, нашим корисницима.  Радо ћемо примати све ваше сугестије, примедбе и идеје у циљу побољшавања нашег рада а са главном мисијом очувања и унапређења здравља.

Отвореност и кооперативност пре свега.

В.Д ДИРЕКТОР ЗАВОДА

Прим др Љиљана Лазић