Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine
JANUAR
od 21. do 28. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice
31. Nacionalni dan borbe protiv pušenja
FEBRUAR
4. Svetski dan borbe protiv raka
15. Međunarodni dan dece obolele od raka
29. Međunarodni dan retkih bolesti
MART
5. Svetski dan energetske vrednosti
10. Svetski dan bubrega
20. Nacionalni dan borbe protiv raka dojke
22. Svetski dan zaštite voda
24. Svetski dan borbe protiv tuberkoloze
21. do 22. juna Prolećni festival zdravlja u Pančevu
Prva nedelja Nedelja borbe protiv raka (Mart – mesec borbe protiv raka)
APRIL
7. Svetski dan zdravlja
20. Međunarodni dan zaštite od buke
22.  Dan planete Zemlje
28. Svetski dan bezbednosti na radu
Prva nedelja Evropska nedelja imunizacije
Četvrta nedelja Nedelja prevencije povreda u saobraćaju
MAJ
3. Svetski dan borbe protiv astme
5. Međunarodni dan babica
6. Dan ekologa Srbije
10. Međunarodni dan fizičkih aktivnosti
11. Dan dobrovoljnih davalaca krvi
12. Dan sestrinstva
15. Internacionalni dan akcije za klimu
15. Međunarodni dan porodice
19. Svetski dan borbe protiv hepatitisa
31. Svetski dan borbe protiv pušenja
Treća Nedelja Nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba
Četvrta nedelja Nedelja zdravlja usta i zuba
JUN
5. Svetski dan zaštite životne sredine
14. Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi
26. Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge
JUL
11. Svetski dan populacije
AVGUST
40. nedelja u godini Nedelja dojenja
12. Međunarodni dan mladih
SEPTEMBAR
10. Svetski dan prevencije samoubistava
11. Svetski dan prve pomoći
15. Svetska akcija „Očistimo svet“
16. Svetski dan zaštite ozonskog omotača
22. Svetski dan „bez automobila“
24. Svetski dan srca
Treća nedelja Nedelja borbe protiv tuberkoloze i plućnih bolesti
OKTOBAR
Oktobar  Mesec pravilne ishrane
1. Međunarodni dan starih
4. Svetski dan zaštite
6. Svetski dan staništa
11. Dan posvećen smanjenju prirodnih katastrofa
16. Svetski dan hrane
Oktobar Mesec brige o starima
NOVEMBAR
Novembar Mesec borbe protiv bolesti zavisnosti
1. Dan Zavoda za javno zdravlje Pančevo
14. Svetski dan borbe protiv dijabetesa (Sv.Vrači Kuzman i Damjan lekarska slava)
15. Međunarodni dan borbe protiv opstruktivne bolesti pluća
20. Međunarodni dan deteta
DECEMBAR
1. Svetski dan borbe protiv HIV/AIDSa
3. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
10. Međunarodni dan ljudskih prava
29. Svetski dan Biodiverziteta