Изаберите писмо

latinica

Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

ДИРЕКТОР

прим др Љиљана Лазић,
спец.социјалне медицине и спец.менаџмента у здравству

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА,
ПРЕДСТАВНИК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ (ПР),
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

мр пх Мирјана Остојин, спец.санитарне хемије

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Драгана Купрешанин, дипл.правник

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ЕКОНОМСКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Анђелија Форгић, економиста

 

ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ЗАВОДА

Новак Томић, виши санитарни техничар

 

УПРАВНИ ОДБОР

председник Марко Маринковић
чланови  Гордана Ћирић, др Радмила Јовановић, Ненад Соколовић

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

председник Марија Ђукановић
чланови Олгица Трајковић, Сања Божовић