Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

16.11.2023 god.
Laboratorijska oprema – Real time PCR aparat
Broj: JND-XIII/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  16.11.2023 god. do 11:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

24.10.2023 god.
Javna nabavka -Sistem za kiselu destilaciju
Broj: JND-XII/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  03.10.2023 god. do 12:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

24.10.2023 god.
Javna nabavka -Sistem za baznu destilaciju
Broj: JND-XI/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  03.10.2023 god. do 11:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

24.10.2023 god.
Javna nabavka Oprema za zaštitu životne sredine – Dupla četvorokanalna pumpa za uzorkovanje ambijentalnog vazduha
Broj: JND-X/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  02.10.2023 god. do 11:00 časova.

Javni poziv 

Konkursna dokumentacija

21.08.2023 god.
TERETNO VOZILO
Broj: 01-508/1-2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  01.09.2023 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

17.08.2023 god.
Server za Mikrobiologiju sa licenciranim softverom
Broj: JND-VIII/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  28.08.2023 god. do 10:00 časova.

Javni-poziv-(4)

Konkursna dokumentacija

11.08.2023 god.
Oprema za zaštitu životne sredine – Analitička vaga sa četiri decimale
Broj: JND-VII/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  22.08.2023 god. do 11:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

11.08.2023 god.
Oprema za zaštitu životne sredine – Gas i temperaturni kondicioner otpadnog gasa
Broj: JND-VI/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  22.08.2023 god. do 11:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

16.06.2023 god.
ULUGA SERVISIRANJA LABORATORIJSKE OPREME I OPREME ZA ŽIVOTNU SREDINU – Okvirni sporazum
Broj: OSU-I/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  26.06.2023 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

02.06.2023 god.
LABORATORIJSKI MATERIJAL
Broj: JND-V/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  27.06.2023 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija 1 deo

Konkursna dokumentacija 2 deo

09.05.2023 god.
OPREMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – VIŠEKANALNE PUMPE ZA UZORKOVANJE VAZDUHA
Broj: JND-III/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  19.05.2023 god. do 12:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

28.03.2023 god.
USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA ZA HIGIJENU – ANALIZA VODE
Broj: JNU-V/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  07.04.2023 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

07.03.2023 god.
GASOVI ZA LABORATORIJU
Broj: JND-II/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  17.03.2023 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

28.02.2023 god.
Javna nabavka  za Usluge ODRŽAVANJA SOFTVERA ZA MIKROBIOLOGIJU
Broj: JNU-IV/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  10.03.2023 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Kokursna dokumentacija

21.02.2023 god.
Javna nabavka  za Usluge ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – MOBILNE I FIKSNE TELEFONIJE
Broj: JNU-III/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  03.03.2023 god. do 10:00 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

20.02.2023 god.
Javna nabavka  za Usluge– Etaloniranje opreme
Broj: JNU-II/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  02.03.2023 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

15.02.2023 god.
Javna nabavka  za Usluge– Održavanje računovodstvenog softvera na 3 godine
Broj: JNU-I/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  24.02.2023 god. do 10:00 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv

Kokursna dokumentacija

30.01.2023 god.
Javna nabavka  za dobra – Gorivo za službena vozila
Broj: JND-I/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  09.02.2023 god. do 09:30 časova.

Odluka o dodeli ugovora 2023

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

05.11.2022 год.
ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – „УВ ВИС“ Спектрофотометар
Број: ЈНД-XV/2022
Рок за достављање понуда на портал  15.11.2022 год. до 11:00 часова.

Јавни позив

Конкурсна документација

05.11.2022 год.
Опрема за заштиту животне средине – Уређај за узорковање „ПМ10 и ПМ2,5“ суспендованих честица у амбијенталном ваздуху са аутосемплером бр.2
Број: ЈНД-XIV/2022
Рок за достављање понуда на портал  15.11.2022 год. до 10:00 часова.

Јавни позив ПМ10 и ПМ2,5

Конкурсна документација

30.10.2022 год.
Лабораторијски материјал Партија 31 Средства за дезинфекцију
Број: ЈНД-XIII/2022
Рок за достављање понуда на портал  24.11.2022 год. до 10:00 часова.

Јавни позив Партија 31

Конкурсна документација П-31

13.10.2022 год.
Опрема за заштиту животне средине – Водено купатило
Број: ЈНД-XII/2022
Рок за достављање понуда на портал  25.10.2022 год. до 10:00 часова.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Водено купатило

12.10.2022 год.
ЛАБОРАТОРИЈСКА МИКРОБИОЛОШКА ОПРЕМА – Инкубатор
Број: ЈНД-XI/2022
Рок за достављање понуда на портал  24.10.2022 год. до 11:00 часова.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Инкубатор

12.10.2022 год.
Сервер за књиговодство са лиценцираним софтвером
Број: ЈНД-X/2022
Рок за достављање понуда на портал  24.10.2022 год. до 10:00 часова.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука ододели уговора Сервер 2022

07.09.2022 год.
Опрема за заштиту животне средине – Гасни хроматограф са масеним детектором (ГЦ/МСД)
Број: ЈНД-IX/2022
Рок за достављање понуда на портал  30.09.2022 год. до 10:00 часова.

Јавни позив

Конкурсна документација

Олука о додели уговора

02.09.2022 год.
Микробиолошка опрема – Апарат за аутоматску серолошку дијагностику из хуманих узорака базиран на „ЕЛФА“ методи
Број: ЈНД-VIII/2022
Рок за достављање понуда на портал  12.09.2022 год. до 10:45 часова.

Јавни Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

07.08.2022 год.
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Број: ЈНД-VII/2022
Рок за достављање понуда на портал  01.09.2022 год. до 11:00 часова.

Јавни позив

Опис критеријума

лабораторијски материјал 2022

Одлука о додели уговора

30.06.2022 год.
МИКРОБИОЛОШКИ СИГУРНОСНИ КАБИНЕТ – ЛАМИНАРНА КОМОРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ
Број: ЈНД-V/2022
Рок за достављање понуда на портал  11.07.2022 год. до 11:00 часова.

Јавни позив

Општи део

Критеријум за доделу уговора

Упутство понуђачима

Опис критеријума за квалитативни избор

Техничка спецификација

Структура Цене

Модел уговора

Одлука о додели уговора

24.05.2022 год.
УЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБОРАТОРИСКЕ ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Број: ОСУ-III /2022
Рок за достављање понуда на портал  06.06.2022 год. до 10:00 часова.

Јавни позив

Опис критеријума

Упутство понуђачима

Олука о додели уговора

09.05.2022 год.
Јавна набавка  за добра Административни материјал
Број: ЈНД-IV/2022
Рок за достављање понуда на портал  20.05.2022 год. до 9:00 часова.

Јавни позив за Административни материјал 2022

Конкурсна документација

08.04.2022 год.
Јавна набавка  за Услугу ЕТАЛОНИРАЊЕ ОПРЕМЕ II
Број: ЈНУ-II/2022
Рок за достављање понуда на портал  19.04.2022 год. до 10:00 часова.

Одлука о додели уговора

Јавни позив за Еталонирање II

Конкурсна документација за партију 2 и 9

07.04.2022 год.
Јавна набавка  за ДОБРА  ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Уређај за узорковање „ПМ10 и ПМ2,5“ суспендованих честица у амбијенталном ваздуху са аутосемплером
Број: ЈНД-III/2022
Рок за достављање понуда на портал  18.04.2022 год. до 10:00 часова.

Јавни позив ЈНД-III/2022

Konkursna dokumentacija

Одлука о додели уговора

03.03.2022 год.
Јавна набавка  за  УСЛУГУ-ЕТАЛОНИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
Број: ЈНУ-I/2022
Рок за достављање понуда на портал  14.03.2022 год. до 10:30 часова.

Јавни позив за Еталонирање

Општи подаци

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Опис критеријума

Партија 1

Партија 2

Партија 3

Партија 4

Партија 5

Партија 6

Партија 7

Партија 8

Партија 9

Одлука о додели уговора

21.02.2022 год.
Јавна набавка  за  УСЛУГУ-ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ПАРТИЈА 2
Број: ОСУ-II/2022
Рок за достављање понуда на портал  04.03.2022 год. до 10:00 часова.

Јавни позив ОСУ-II/2022

Критеријум за доделу уговора

Критеријум за квалитативни избор

Техничка спецификација Партија 2

Структура цене Партија 2

Модел уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 2

18.01.2022 год.
Јавна набавка  за добра – Гориво за службена возила
Број: ЈНД-II/2022
Рок за достављање понуда на портал  31.01.2022 год. до 10:00 часова.

Јавни позив ЈНД-II/2022

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Критеријум за доделу уговора

Критеријум за квалитативни избор

Техничка спецификација

Структура цене

Одлука о додели уговора Гориво 2022

17.01.2022 год.

Јавна набавка  за добра ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Лабораторијски Фотометар

Број: ЈНД-I/2022

Рок за достављање понуда на портал  28.01.2022 год. до 10:00 часова.

Јавни позив ЈНД-I/2022

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Опис критеријума

Критеријум за доделу уговора

Техничка спецификација

Структура цене

Одлука о додели уговора

05.11.2021 год.

Јавна набавка  за добра ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ПАРТИЈА 21 СТАНДАРДИ

Број: ЈНД-VII/2021

Рок за достављање понуда на портал  30.11.2021 год. до 10:30 часова.

Јавни позив ЈНД-VII/2021

Општи подаци

Опис критеријума

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Критеријум за доделу уговора

Опис и Спецификација

Структура цене

03.11.2021 год.

Јавна набавка  за добра ЛАБОРАТОРИЈСКА МИКРОБИОЛОШКА ОПРЕМА – МИКРОСКОП

Број: ЈНД-VI/2021

Рок за достављање понуда на портал  15.11.2021 год. до 11:00 часова.

Јавни позив ЈНД-VI/2021

Општи подаци

Опис критеријума

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Критеријум за доделу уговора

Техничка спецификација

Структура цене

Одлука о додели уговора за Микроскоп

Обавештење о закљученом уговору

28.10.2021 год.

Јавна набавка  за добра ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЈЕДИНИЦА ЗА ДИГЕСТИЈУ

Број: ЈНД-V/2021

Рок за достављање понуда на портал  09.11.2021 год. до 11:00 часова.

Јавни позив ЈНД-V 2021

Општи подаци

Опис критеријума

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Критеријум за доделу уговора

Техничка спецификација

Структура цене

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.07.2021 год.

Јавна набавка  за добра ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Број: ЈНД-IV/2021

Рок за достављање понуда на портал  18.08.2021 год. до 11:00 часова.

Техничка спецификација

Опис критеријума

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи подаци

Јавни позив ЈНД-IV 2021

04.06.2021 год.

Јавна набавка  за добра ОПРЕМA  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ОПРЕМА „PURGE AND TRAP“ са аутосамплером

Број: ЈНД-VI/2021

Рок за достављање понуда на портал  15.06.2021 год. до 10:00 часова.

Одлука о додели уговора

Питање и одговор на питање

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Критеријум за доделу уговора

Техничка спецификација

Јавни позив ЈНД-III/2021

28.05.2021 год.

Јавна набавка  за услугу СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – партије 1, 2 и 10

Број: БРОЈ: ОСУ-II /2021

Рок за достављање понуда на портал  09.06.2021 год. до 12:00 часова.

Јавни позив ОСУ-II/2021 

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Опис критеријума

Партија 1 – Сервисирање, поправка, замена резервних делова и еталонирање  – Аутоклав тип – „500 Сутјеска“ AUTOKLAV Raypa, AUTOKLAV Selecta

Техничка документација Партија 1

Структура цене Партија 1

Критеријум за доделу уговора П 1

Партија 2 – Сервисирање, поправка, замена резервних делова и еталонирање  – Стерилизатори: „Nuve“ , „Blue line –Ecocel” и „Memmert“

Техничка документација Партија 2

Структура цене Партија 2

Критеријум за доделу уговора Партија 2

Партија 10 – Сервисирање, поправка, замена резервних делова и еталонирање  –   Primarni merači protoka, Pumpe za uzorkovanje vazduha, Reflektometar, „ELSTER” G-25

Техничка документација Партија 10

Структура цене Партија 10

Критеријум за доделу уговора П10

20.05.2021 год.

Јавна набавка  за добра ОПРЕМA  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – по партијама

Број: ЈНД-II/2021

Рок за достављање понуда на портал  31.05.2021 год. до 11:00 часова.

Партија 1 –  Вишеканалне пумпе за узорковање ваздуха

Одлука о додели уговора

Општи подаци

Техничка спецификација

Критеријум за доделу уговора

Партија 2 – Уређај за узорковање укупних суспендованих честица

Општи подаци

Техничка спецификација

Критеријум за доделу уговора

4 Јавни позив

3 Упутство понуђачима као да сачине понуду

2 Опис критеријума

1 Општи део – предмет ЈН

14.04.2021 год.

Јавна набавка  за услугу СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – по партијама

Број: БРОЈ: ОСУ-I /2021

Рок за достављање понуда на портал  26.04.2021 год. до 10:30 часова.

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Јавни позив

25.02.2021 год.

Јавна набавка  за Услуге – УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА

Број: ЈНУ-I/2021

Рок за достављање понуда на портал  08.03.2021 год. до 12 часова.

Одлука о додели уговора

Јавни позив

Конкурсна документација

16.02.2021 год.

Јавна набавка  за Добра – Гориво –

Број: ЈНД-I/2021

Рок за достављање понуда на портал  26.02.2021 год. до 12 часова.

Одлука о додели уговора

Јавни позив за гориво

Конкурсна документација

30.11.2020 год.

Јавна набавка  за Добра – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ –

Партија 13 –  Тестови и реагенси за микробиологију;

Број: ЈН IV/2020

Рок за достављање понуда на портал  14.12.2020 год. до 12 часова.

Јавни позив ЈН-IV/2020

Критеријум за доделу уговора П13

Квалитативни избор П13

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Техничка спецификација са структуром цене

24.11.2020 год.

Јавна набавка  за Добра – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА 2 – РАСТВОРИ ЗА БОЈЕЊЕ И ИНДИКАТОРИ

број: JН-III/2020

Рок за достављање понуда на портал  10.12.2020 год. до 11 часова.

Јавни Позив ЈН-III/2020

Критеријум за доделу уговора

Квалитативни избор

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Техничка спецификација са структуром цене

30.06.2020 год.

Јавна набавка  мале вредности Добра – Лабораторијска опрема – Лабораторијски фрижидер великог капацитета.

број: MД-VI/2020

Рок за достављање понуда 09.07.2020 год. до 12 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговор на питања бр 2

Питање и одговор на питање бр: 1

Конкурсна документација

Јавни позив MД-VI 2020

30.06.2020 год.

Јавна набавка  мале вредности Добра -ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Узоркивач /самплер суспендованих честица из ваздуха са пратећом опремом

број: MД-V/2020

Рок за достављање понуда 09.07.2020 год. до 10 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Јавни позив MД-V 2020

30.06.2020 год.

Јавна набавка  мале вредности Добра – Опрема за заштиту животне средине – Напредни портабл систем за мониторинг буке

број: MД-IV/2020

Рок за достављање понуда 08.07.2020 год. до 10 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Јавни позив MД-IV 2020

26.06.2020 год.

Јавна набавка  велике вредности Добра – Лабораторијски материјал   број: ВД-I/2020

Рок за достављање понуда 27.07.2020 год. до 12 часова.

Обавештење о закљученом уговору Партија 31

Обавештење о закљученом уговору Партија 30

Обавештење о закљученом уговору Партија 29

Обавештење о закљученом уговору Партија 28

Обавештење о закљученом уговору Партија 27

Обавештење о закљученом уговору Партија 26

Обавештење о закљученом уговору Партија 25

Обавештење о закљученом уговору Партија 24

Обавештење о закљученом уговору Партија 23

Обавештење о закљученом уговору Партија 22

Обавештење о закљученом уговору Партија 21

Обавештење о закљученом уговору Партија 20

Обавештење о закљученом уговору Партија 19

Обавештење о закљученом уговору Партија 18

Обавештење о закљученом уговору Партија 17

Обавештење о закљученом уговору Партија 16

Обавештење о закљученом уговору Партија 15

Обавештење о закљученом уговору Партија 14

Обавештење о закљученом уговору Партија 12

Обавештење о закљученом уговору Партија 11

Обавештење о закљученом уговору Партија 10

Обавештење о закљученом уговору Партија 9

Обавештење о закљученом уговору Партија 8

Обавештење о закљученом уговору Партија 7

Обавештење о закљученом уговору Партија 6

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Одлука о додели уговора

Одговор на питања бр. 6

Одговор на питања бр. 5

Одговор на питања бр. 4

Одговор на питања бр. 3

Одговор на питања бр. 2

Одговри на питања бр. 1

Конкурсна документација

Јавни позив ВД-I/2020 Лабораторијски материјал

28.05.2020 год.

Јавна набавка  мале вредности Добра – Административни материјал   број: МД-II/2020

Рок за достављање понуда 05.06.2020 год. до 11 часова.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Питање и одговор на питање

Конкурсна документација

Јавни позив MД-II / 2020

20.05.2020 год.

Јавна набавка  мале вредности Услуга одржавања софтвера за Мониторинг ваздуха за 2020, 2021 и 2022  број: МУ-IV/2020

Рок за достављање понуда 28.05.2020 год. до 11 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

MU-IV 2020 Јавни позив

24.02.2020 год.

Јавна набавка  Отворени поступак – Оквирни споразум – Услуга сервисирања и поправке лабораторијске опреме и опреме за животну средину број: ОСУ-II/2020

Нови рок за достављање понуда 27.03.2020 год. до 10 часова.

Партија 19 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 18 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 17 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 14 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 12 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 11 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 09 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 08 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 07 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 06 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 05 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 04 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 03 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 02 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Партија 01 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Одлука о обустави поступка за партије 10 13 15 и 16

Одлука о додели уговора ОСУ-II/2020

Измена конкурсне документације

Одговор на питање бр 1

Конкурсна документација ОСУ-II/2020

Јавни позив 2020 г.

13.02.2020 год.

Јавна набавка  мале вредности добра – Гориво за 2020 г. број: МД-I/2020

Рок за достављање понуда 21.02.2020 год. до 10 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација Гориво 2020

Позив за достављање понуда МД-I/ 2020

07.02.2020 год.

Јавна набавка  мале вредности Услуга одржавања рачуноводственог софтвера за 2020 г., 2021 г, 2022 г број: МУ-III/2020

Рок за достављање понуда 18.02.2020 год. до 12 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација МУ-III/2020

Позив за достављање понуда

22.01.2020 год.

Јавна набавка  мале вредности Услуга одржавања софтвера за микробиологију  за 2020, 2021 и 2022  број: МУ-I/2020

Рок за достављање понуда 30.01.2020 год. до 11 часова.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација МУ-I/2020

Јавни позив за достављање понуда