Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

28.02.2023 god.
Javna nabavka  za Usluge ODRŽAVANJA SOFTVERA ZA MIKROBIOLOGIJU
Broj: JNU-IV/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  10.03.2023 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Kokursna dokumentacija

21.02.2023 god.
Javna nabavka  za Usluge ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – MOBILNE I FIKSNE TELEFONIJE
Broj: JNU-III/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  03.03.2023 god. do 10:00 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

20.02.2023 god.
Javna nabavka  za Usluge– Etaloniranje opreme
Broj: JNU-II/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  02.03.2023 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

15.02.2023 god.
Javna nabavka  za Usluge– Održavanje računovodstvenog softvera na 3 godine
Broj: JNU-I/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  24.02.2023 god. do 10:00 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv

Kokursna dokumentacija

30.01.2023 god.
Javna nabavka  za dobra – Gorivo za službena vozila
Broj: JND-I/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  09.02.2023 god. do 09:30 časova.

Odluka o dodeli ugovora 2023

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

05.11.2022 god.
OPREMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – „UV VIS“ Spektrofotometar
Broj: JND-XV/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  15.11.2022 god. do 11:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

05.11.2022 god.
Oprema za zaštitu životne sredine – Uređaj za uzorkovanje „PM10 i PM2,5“ suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu sa autosemplerom br.2
Broj: JND-XIV/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  15.11.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv PM10 i PM2,5

Konkursna dokumentacija

30.10.2022 god.
Laboratorijski materijal Partija 31 Sredstva za dezinfekciju
Broj: JND-XIII/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  24.11.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv Partija 31

Konkursna dokumentacija P-31

13.10.2022 god.
Oprema za zaštitu životne sredine – Vodeno kupatilo
Broj: JND-XII/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  25.10.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora Vodeno kupatilo

12.10.2022 god.
LABORATORIJSKA MIKROBIOLOŠKA OPREMA – Inkubator
Broj: JND-XI/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  24.10.2022 god. do 11:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora Inkubator

12.10.2022 god.
Server za knjigovodstvo sa licenciranim softverom
Broj: JND-X/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  24.10.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka ododeli ugovora Server 2022

07.09.2022 god.
Oprema za zaštitu životne sredine – Gasni hromatograf sa masenim detektorom (GC/MSD)
Broj: JND-IX/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  30.09.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Oluka o dodeli ugovora

02.09.2022 god.
Mikrobiološka oprema – Aparat za automatsku serološku dijagnostiku iz humanih uzoraka baziran na „ELFA“ metodi
Broj: JND-VIII/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  12.09.2022 god. do 10:45 časova.

Javni Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

07.08.2022 god.
LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL
Broj: JND-VII/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  01.09.2022 god. do 11:00 časova.

Javni poziv

Opis kriterijuma

laboratorijski materijal 2022

Odluka o dodeli ugovora

30.06.2022 god.
AUTOKLAV SA PRATEĆOM OPREMOM
Broj: JND-VI/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  11.07.2022 god. do 12:00 časova.

Javni poziv

Opšti deo

Kriterijum za dodelu ugovora

Uputstvo ponuđačima

Uputstvo ponuđačima za kvalitarivni izbor

Tehnička specifikacija

Obrazac strukture cene

Model ugovora

Odluka.

Odluka o dodeli ugovora.

30.06.2022 god.
MIKROBIOLOŠKI SIGURNOSNI KABINET – LAMINARNA KOMORA SA PRATEĆOM OPREMOM
Broj: JND-V/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  11.07.2022 god. do 11:00 časova.

Javni poziv

Opšti deo

Kriterijum za dodelu ugovora

Uputstvo ponuđačima

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor

Tehnička specifikacija

Struktura Cene

Model ugovora

Odluka o dodeli ugovora

24.05.2022 god.
ULUGA SERVISIRANJA LABORATORISKE OPREME I OPREME ZA ŽIVOTNU SREDINU
Broj: OSU-III /2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  06.06.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Opis kriterijuma

Uputstvo ponuđačima

Oluka o dodeli ugovora

09.05.2022 god.
Javna nabavka  za dobra Administrativni materijal
Broj: JND-IV/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  20.05.2022 god. do 9:00 časova.

Javni poziv za Administrativni materijal 2022

Konkursna dokumentacija

08.04.2022 god.
Javna nabavka  za Uslugu ETALONIRANJE OPREME II
Broj: JNU-II/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  19.04.2022 god. do 10:00 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv za Etaloniranje II

Konkursna dokumentacija za partiju 2 i 9

07.04.2022 god.
Javna nabavka  za DOBRA  OPREMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – Uređaj za uzorkovanje „PM10 i PM2,5“ suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu sa autosemplerom
Broj: JND-III/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  18.04.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv JND-III/2022

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

03.03.2022 god.
Javna nabavka  za  USLUGU-ETALONIRANJE LABORATORIJSKE OPREME
Broj: JNU-I/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  14.03.2022 god. do 10:30 časova.

Javni poziv za Etaloniranje

Opšti podaci

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Opis kriterijuma

Partija 1

Partija 2

Partija 3

Partija 4

Partija 5

Partija 6

Partija 7

Partija 8

Partija 9

Odluka o dodeli ugovora

21.02.2022 god.
Javna nabavka  za  USLUGU-POPRAVKE I ODRŽAVANJE VOZILA PARTIJA 2
Broj: OSU-II/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  04.03.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv OSU-II/2022

Kriterijum za dodelu ugovora

Kriterijum za kvalitativni izbor

Tehnička specifikacija Partija 2

Struktura cene Partija 2

Model ugovora Partija 2

Odluka o dodeli ugovora Partija 2

18.01.2022 god.
Javna nabavka  za dobra – Gorivo za službena vozila
Broj: JND-II/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  31.01.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv JND-II/2022

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Kriterijum za dodelu ugovora

Kriterijum za kvalitativni izbor

Tehnička specifikacija

Struktura cene

Odluka o dodeli ugovora Gorivo 2022

17.01.2022 god.

Javna nabavka  za dobra OPREMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – Laboratorijski Fotometar

Broj: JND-I/2022

Rok za dostavljanje ponuda na portal  28.01.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv JND-I/2022

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Opis kriterijuma

Kriterijum za dodelu ugovora

Tehnička specifikacija

Struktura cene

Odluka o dodeli ugovora

05.11.2021 god.

Javna nabavka  za dobra LABORATORIJSKI MATERIJAL PARTIJA 21 STANDARDI

Broj: JND-VII/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  30.11.2021 god. do 10:30 časova.

Javni poziv JND-VII/2021

Opšti podaci

Opis kriterijuma

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Kriterijum za dodelu ugovora

Opis i Specifikacija

Struktura cene

03.11.2021 god.

Javna nabavka  za dobra LABORATORIJSKA MIKROBIOLOŠKA OPREMA – MIKROSKOP

Broj: JND-VI/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  15.11.2021 god. do 11:00 časova.

Javni poziv JND-VI/2021

Opšti podaci

Opis kriterijuma

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Kriterijum za dodelu ugovora

Tehnička specifikacija

Struktura cene

Odluka o dodeli ugovora za Mikroskop

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.10.2021 god.

Javna nabavka  za dobra OPREMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – JEDINICA ZA DIGESTIJU

Broj: JND-V/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  09.11.2021 god. do 11:00 časova.

Javni poziv JND-V 2021

Opšti podaci

Opis kriterijuma

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Kriterijum za dodelu ugovora

Tehnička specifikacija

Struktura cene

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.07.2021 god.

Javna nabavka  za dobra LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

Broj: JND-IV/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  18.08.2021 god. do 11:00 časova.

Tehnička specifikacija

Opis kriterijuma

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Opšti podaci

Javni poziv JND-IV 2021

04.06.2021 god.

Javna nabavka  za dobra OPREMA  ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – OPREMA „PURGE AND TRAP“ sa autosamplerom

Broj: JND-VI/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  15.06.2021 god. do 10:00 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Pitanje i odgovor na pitanje

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Kriterijum za dodelu ugovora

Tehnička specifikacija

Javni poziv JND-III/2021

28.05.2021 god.

Javna nabavka  za uslugu SERVISIRANJA I POPRAVKE LABORATORIJSKE OPREME I OPREME ZA ŽIVOTNU SREDINU – partije 1, 2 i 10

Broj: BROJ: OSU-II /2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  09.06.2021 god. do 12:00 časova.

Javni poziv OSU-II/2021 

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Opis kriterijuma

Partija 1 – Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje  – Autoklav tip – „500 Sutjeska“ AUTOKLAV Raypa, AUTOKLAV Selecta

Tehnička dokumentacija Partija 1

Struktura cene Partija 1

Kriterijum za dodelu ugovora P 1

Partija 2 – Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje  – Sterilizatori: „Nuve“ , „Blue line –Ecocel” i „Memmert“

Tehnička dokumentacija Partija 2

Struktura cene Partija 2

Kriterijum za dodelu ugovora Partija 2

Partija 10 – Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje  –   Primarni merači protoka, Pumpe za uzorkovanje vazduha, Reflektometar, „ELSTER” G-25

Tehnička dokumentacija Partija 10

Struktura cene Partija 10

Kriterijum za dodelu ugovora P10

20.05.2021 god.

Javna nabavka  za dobra OPREMA  ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – po partijama

Broj: JND-II/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  31.05.2021 god. do 11:00 časova.

Partija 1 –  Višekanalne pumpe za uzorkovanje vazduha

Odluka o dodeli ugovora

Opšti podaci

Tehnička specifikacija

Kriterijum za dodelu ugovora

Partija 2 – Uređaj za uzorkovanje ukupnih suspendovanih čestica

Opšti podaci

Tehnička specifikacija

Kriterijum za dodelu ugovora

4 Javni poziv

3 Uputstvo ponuđačima kao da sačine ponudu

2 Opis kriterijuma

1 Opšti deo – predmet JN

14.04.2021 god.

Javna nabavka  za uslugu SERVISIRANJA I POPRAVKE LABORATORIJSKE OPREME I OPREME ZA ŽIVOTNU SREDINU – po partijama

Broj: BROJ: OSU-I /2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  26.04.2021 god. do 10:30 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

Javni poziv

25.02.2021 god.

Javna nabavka  za Usluge – USLUGE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

Broj: JNU-I/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  08.03.2021 god. do 12 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

16.02.2021 god.

Javna nabavka  za Dobra – Gorivo –

Broj: JND-I/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  26.02.2021 god. do 12 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv za gorivo

Konkursna dokumentacija

30.11.2020 god.

Javna nabavka  za Dobra – LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL –

Partija 13 –  Testovi i reagensi za mikrobiologiju;

Broj: JN IV/2020

Rok za dostavljanje ponuda na portal  14.12.2020 god. do 12 časova.

Javni poziv JN-IV/2020

Kriterijum za dodelu ugovora P13

Kvalitativni izbor P13

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Tehnička specifikacija sa strukturom cene

24.11.2020 god.

Javna nabavka  za Dobra – LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL – PARTIJA 2 – RASTVORI ZA BOJENJE I INDIKATORI

broj: JN-III/2020

Rok za dostavljanje ponuda na portal  10.12.2020 god. do 11 časova.

Javni Poziv JN-III/2020

Kriterijum za dodelu ugovora

Kvalitativni izbor

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Tehnička specifikacija sa strukturom cene

11.11.2020 god.

Javna nabavka  za Dobra – Potrošni materijal za PCR

broj: VD-II/2020

Rok za dostavljanje ponuda 26.11.2020 god. do 12 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv VD-II/2020

Kriterijumi za dodelu ugovora

Kvalitativni izbor

Opšti podaci

Tehnička dokumentacija

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Tehnička specifikacija sa strukturom cene

Pitanje i odgovor br:1

30.06.2020 god.

Javna nabavka  male vrednosti Dobra – Laboratorijska oprema – Laboratorijski frižider velikog kapaciteta.

broj: MD-VI/2020

Rok za dostavljanje ponuda 09.07.2020 god. do 12 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Pitanja i odgovor na pitanja br 2

Pitanje i odgovor na pitanje br: 1

Konkursna dokumentacija

Javni poziv MD-VI 2020

30.06.2020 god.

Javna nabavka  male vrednosti Dobra -OPREMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – Uzorkivač /sampler suspendovanih čestica iz vazduha sa pratećom opremom

broj: MD-V/2020

Rok za dostavljanje ponuda 09.07.2020 god. do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

Javni poziv MD-V 2020

30.06.2020 god.

Javna nabavka  male vrednosti Dobra – Oprema za zaštitu životne sredine – Napredni portabl sistem za monitoring buke

broj: MD-IV/2020

Rok za dostavljanje ponuda 08.07.2020 god. do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

Javni poziv MD-IV 2020

26.06.2020 god.

Javna nabavka  velike vrednosti Dobra – Laboratorijski materijal   broj: VD-I/2020

Rok za dostavljanje ponuda 27.07.2020 god. do 12 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 31

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 30

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 29

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 28

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 27

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 26

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 25

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 24

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 23

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 22

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 21

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 20

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 12

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

Odluka o dodeli ugovora

Odgovor na pitanja br. 6

Odgovor na pitanja br. 5

Odgovor na pitanja br. 4

Odgovor na pitanja br. 3

Odgovor na pitanja br. 2

Odgovri na pitanja br. 1

Konkursna dokumentacija

Javni poziv VD-I/2020 Laboratorijski materijal

28.05.2020 god.

Javna nabavka  male vrednosti Dobra – Administrativni materijal   broj: MD-II/2020

Rok za dostavljanje ponuda 05.06.2020 god. do 11 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

Odluka o dodeli ugovora

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanje i odgovor na pitanje

Konkursna dokumentacija

Javni poziv MD-II / 2020

20.05.2020 god.

Javna nabavka  male vrednosti Usluga održavanja softvera za Monitoring vazduha za 2020, 2021 i 2022  broj: MU-IV/2020

Rok za dostavljanje ponuda 28.05.2020 god. do 11 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

MU-IV 2020 Javni poziv

13.02.2020 god.

Javna nabavka  male vrednosti dobra – Gorivo za 2020 g. broj: MD-I/2020

Rok za dostavljanje ponuda 21.02.2020 god. do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija Gorivo 2020

Poziv za dostavljanje ponuda MD-I/ 2020

07.02.2020 god.

Javna nabavka  male vrednosti Usluga održavanja računovodstvenog softvera za 2020 g., 2021 g, 2022 g broj: MU-III/2020

Rok za dostavljanje ponuda 18.02.2020 god. do 12 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija MU-III/2020

Poziv za dostavljanje ponuda

22.01.2020 god.

Javna nabavka  male vrednosti Usluga održavanja softvera za mikrobiologiju  za 2020, 2021 i 2022  broj: MU-I/2020

Rok za dostavljanje ponuda 30.01.2020 god. do 11 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija MU-I/2020

Javni poziv za dostavljanje ponuda