Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

29.02.2024 god.
Etaloniranje opreme
Broj: JNU-I/2024
Rok za dostavljanje ponuda na portal  11.03.2024 god. do 12:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

31.01.2024 god.
Održavanje službenih vozila
Broj: OSU-II/2024
Rok za dostavljanje ponuda na portal  09.02.2024 god. do 13:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

31.01.2024 god.
Gorivo
Broj: JND-II-2024
Rok za dostavljanje ponuda na portal  09.02.2024 god. do 12:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

24.01.2024 god.
Laboratorijski materijal
Broj: JND-I-2024
Rok za dostavljanje ponuda na portal  19.02.2024 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

16.01.2024 god.
Usluga održavanja i servisiranja laboratorijske opreme i opreme za zaštitu životne sredine za partiju 13.
Broj: OSU-I/2024
Rok za dostavljanje ponuda na portal  26.01.2024 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

16.11.2023 god.
Laboratorijska oprema – Real time PCR aparat
Broj: JND-XIII/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  16.11.2023 god. do 11:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

24.10.2023 god.
Javna nabavka -Sistem za kiselu destilaciju
Broj: JND-XII/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  03.10.2023 god. do 12:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

24.10.2023 god.
Javna nabavka -Sistem za baznu destilaciju
Broj: JND-XI/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  03.10.2023 god. do 11:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

24.10.2023 god.
Javna nabavka Oprema za zaštitu životne sredine – Dupla četvorokanalna pumpa za uzorkovanje ambijentalnog vazduha
Broj: JND-X/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  02.10.2023 god. do 11:00 časova.

Javni poziv 

Konkursna dokumentacija

21.08.2023 god.
TERETNO VOZILO
Broj: 01-508/1-2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  01.09.2023 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

17.08.2023 god.
Server za Mikrobiologiju sa licenciranim softverom
Broj: JND-VIII/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  28.08.2023 god. do 10:00 časova.

Javni-poziv-(4)

Konkursna dokumentacija

11.08.2023 god.
Oprema za zaštitu životne sredine – Analitička vaga sa četiri decimale
Broj: JND-VII/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  22.08.2023 god. do 11:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

11.08.2023 god.
Oprema za zaštitu životne sredine – Gas i temperaturni kondicioner otpadnog gasa
Broj: JND-VI/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  22.08.2023 god. do 11:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

16.06.2023 god.
ULUGA SERVISIRANJA LABORATORIJSKE OPREME I OPREME ZA ŽIVOTNU SREDINU – Okvirni sporazum
Broj: OSU-I/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  26.06.2023 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

02.06.2023 god.
LABORATORIJSKI MATERIJAL
Broj: JND-V/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  27.06.2023 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija 1 deo

Konkursna dokumentacija 2 deo

09.05.2023 god.
OPREMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – VIŠEKANALNE PUMPE ZA UZORKOVANJE VAZDUHA
Broj: JND-III/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  19.05.2023 god. do 12:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

28.03.2023 god.
USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA ZA HIGIJENU – ANALIZA VODE
Broj: JNU-V/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  07.04.2023 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

07.03.2023 god.
GASOVI ZA LABORATORIJU
Broj: JND-II/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  17.03.2023 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

28.02.2023 god.
Javna nabavka  za Usluge ODRŽAVANJA SOFTVERA ZA MIKROBIOLOGIJU
Broj: JNU-IV/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  10.03.2023 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Kokursna dokumentacija

21.02.2023 god.
Javna nabavka  za Usluge ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – MOBILNE I FIKSNE TELEFONIJE
Broj: JNU-III/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  03.03.2023 god. do 10:00 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

20.02.2023 god.
Javna nabavka  za Usluge– Etaloniranje opreme
Broj: JNU-II/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  02.03.2023 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

15.02.2023 god.
Javna nabavka  za Usluge– Održavanje računovodstvenog softvera na 3 godine
Broj: JNU-I/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  24.02.2023 god. do 10:00 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv

Kokursna dokumentacija

30.01.2023 god.
Javna nabavka  za dobra – Gorivo za službena vozila
Broj: JND-I/2023
Rok za dostavljanje ponuda na portal  09.02.2023 god. do 09:30 časova.

Odluka o dodeli ugovora 2023

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

05.11.2022 god.
OPREMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – „UV VIS“ Spektrofotometar
Broj: JND-XV/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  15.11.2022 god. do 11:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

05.11.2022 god.
Oprema za zaštitu životne sredine – Uređaj za uzorkovanje „PM10 i PM2,5“ suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu sa autosemplerom br.2
Broj: JND-XIV/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  15.11.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv PM10 i PM2,5

Konkursna dokumentacija

30.10.2022 god.
Laboratorijski materijal Partija 31 Sredstva za dezinfekciju
Broj: JND-XIII/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  24.11.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv Partija 31

Konkursna dokumentacija P-31

13.10.2022 god.
Oprema za zaštitu životne sredine – Vodeno kupatilo
Broj: JND-XII/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  25.10.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora Vodeno kupatilo

12.10.2022 god.
LABORATORIJSKA MIKROBIOLOŠKA OPREMA – Inkubator
Broj: JND-XI/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  24.10.2022 god. do 11:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora Inkubator

12.10.2022 god.
Server za knjigovodstvo sa licenciranim softverom
Broj: JND-X/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  24.10.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka ododeli ugovora Server 2022

07.09.2022 god.
Oprema za zaštitu životne sredine – Gasni hromatograf sa masenim detektorom (GC/MSD)
Broj: JND-IX/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  30.09.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Oluka o dodeli ugovora

02.09.2022 god.
Mikrobiološka oprema – Aparat za automatsku serološku dijagnostiku iz humanih uzoraka baziran na „ELFA“ metodi
Broj: JND-VIII/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  12.09.2022 god. do 10:45 časova.

Javni Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

07.08.2022 god.
LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL
Broj: JND-VII/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  01.09.2022 god. do 11:00 časova.

Javni poziv

Opis kriterijuma

laboratorijski materijal 2022

Odluka o dodeli ugovora

30.06.2022 god.
AUTOKLAV SA PRATEĆOM OPREMOM
Broj: JND-VI/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  11.07.2022 god. do 12:00 časova.

Javni poziv

Opšti deo

Kriterijum za dodelu ugovora

Uputstvo ponuđačima

Uputstvo ponuđačima za kvalitarivni izbor

Tehnička specifikacija

Obrazac strukture cene

Model ugovora

Odluka.

Odluka o dodeli ugovora.

30.06.2022 god.
MIKROBIOLOŠKI SIGURNOSNI KABINET – LAMINARNA KOMORA SA PRATEĆOM OPREMOM
Broj: JND-V/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  11.07.2022 god. do 11:00 časova.

Javni poziv

Opšti deo

Kriterijum za dodelu ugovora

Uputstvo ponuđačima

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor

Tehnička specifikacija

Struktura Cene

Model ugovora

Odluka o dodeli ugovora

24.05.2022 god.
ULUGA SERVISIRANJA LABORATORISKE OPREME I OPREME ZA ŽIVOTNU SREDINU
Broj: OSU-III /2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  06.06.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv

Opis kriterijuma

Uputstvo ponuđačima

Oluka o dodeli ugovora

09.05.2022 god.
Javna nabavka  za dobra Administrativni materijal
Broj: JND-IV/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  20.05.2022 god. do 9:00 časova.

Javni poziv za Administrativni materijal 2022

Konkursna dokumentacija

08.04.2022 god.
Javna nabavka  za Uslugu ETALONIRANJE OPREME II
Broj: JNU-II/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  19.04.2022 god. do 10:00 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv za Etaloniranje II

Konkursna dokumentacija za partiju 2 i 9

07.04.2022 god.
Javna nabavka  za DOBRA  OPREMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – Uređaj za uzorkovanje „PM10 i PM2,5“ suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu sa autosemplerom
Broj: JND-III/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  18.04.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv JND-III/2022

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

03.03.2022 god.
Javna nabavka  za  USLUGU-ETALONIRANJE LABORATORIJSKE OPREME
Broj: JNU-I/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  14.03.2022 god. do 10:30 časova.

Javni poziv za Etaloniranje

Opšti podaci

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Opis kriterijuma

Partija 1

Partija 2

Partija 3

Partija 4

Partija 5

Partija 6

Partija 7

Partija 8

Partija 9

Odluka o dodeli ugovora

21.02.2022 god.
Javna nabavka  za  USLUGU-POPRAVKE I ODRŽAVANJE VOZILA PARTIJA 2
Broj: OSU-II/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  04.03.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv OSU-II/2022

Kriterijum za dodelu ugovora

Kriterijum za kvalitativni izbor

Tehnička specifikacija Partija 2

Struktura cene Partija 2

Model ugovora Partija 2

Odluka o dodeli ugovora Partija 2

18.01.2022 god.
Javna nabavka  za dobra – Gorivo za službena vozila
Broj: JND-II/2022
Rok za dostavljanje ponuda na portal  31.01.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv JND-II/2022

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Kriterijum za dodelu ugovora

Kriterijum za kvalitativni izbor

Tehnička specifikacija

Struktura cene

Odluka o dodeli ugovora Gorivo 2022

17.01.2022 god.

Javna nabavka  za dobra OPREMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – Laboratorijski Fotometar

Broj: JND-I/2022

Rok za dostavljanje ponuda na portal  28.01.2022 god. do 10:00 časova.

Javni poziv JND-I/2022

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Opis kriterijuma

Kriterijum za dodelu ugovora

Tehnička specifikacija

Struktura cene

Odluka o dodeli ugovora

05.11.2021 god.

Javna nabavka  za dobra LABORATORIJSKI MATERIJAL PARTIJA 21 STANDARDI

Broj: JND-VII/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  30.11.2021 god. do 10:30 časova.

Javni poziv JND-VII/2021

Opšti podaci

Opis kriterijuma

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Kriterijum za dodelu ugovora

Opis i Specifikacija

Struktura cene

03.11.2021 god.

Javna nabavka  za dobra LABORATORIJSKA MIKROBIOLOŠKA OPREMA – MIKROSKOP

Broj: JND-VI/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  15.11.2021 god. do 11:00 časova.

Javni poziv JND-VI/2021

Opšti podaci

Opis kriterijuma

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Kriterijum za dodelu ugovora

Tehnička specifikacija

Struktura cene

Odluka o dodeli ugovora za Mikroskop

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.10.2021 god.

Javna nabavka  za dobra OPREMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – JEDINICA ZA DIGESTIJU

Broj: JND-V/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  09.11.2021 god. do 11:00 časova.

Javni poziv JND-V 2021

Opšti podaci

Opis kriterijuma

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Kriterijum za dodelu ugovora

Tehnička specifikacija

Struktura cene

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.07.2021 god.

Javna nabavka  za dobra LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

Broj: JND-IV/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  18.08.2021 god. do 11:00 časova.

Tehnička specifikacija

Opis kriterijuma

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Opšti podaci

Javni poziv JND-IV 2021

04.06.2021 god.

Javna nabavka  za dobra OPREMA  ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – OPREMA „PURGE AND TRAP“ sa autosamplerom

Broj: JND-VI/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  15.06.2021 god. do 10:00 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Pitanje i odgovor na pitanje

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Kriterijum za dodelu ugovora

Tehnička specifikacija

Javni poziv JND-III/2021

28.05.2021 god.

Javna nabavka  za uslugu SERVISIRANJA I POPRAVKE LABORATORIJSKE OPREME I OPREME ZA ŽIVOTNU SREDINU – partije 1, 2 i 10

Broj: BROJ: OSU-II /2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  09.06.2021 god. do 12:00 časova.

Javni poziv OSU-II/2021 

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Opis kriterijuma

Partija 1 – Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje  – Autoklav tip – „500 Sutjeska“ AUTOKLAV Raypa, AUTOKLAV Selecta

Tehnička dokumentacija Partija 1

Struktura cene Partija 1

Kriterijum za dodelu ugovora P 1

Partija 2 – Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje  – Sterilizatori: „Nuve“ , „Blue line –Ecocel” i „Memmert“

Tehnička dokumentacija Partija 2

Struktura cene Partija 2

Kriterijum za dodelu ugovora Partija 2

Partija 10 – Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje  –   Primarni merači protoka, Pumpe za uzorkovanje vazduha, Reflektometar, „ELSTER” G-25

Tehnička dokumentacija Partija 10

Struktura cene Partija 10

Kriterijum za dodelu ugovora P10

20.05.2021 god.

Javna nabavka  za dobra OPREMA  ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – po partijama

Broj: JND-II/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  31.05.2021 god. do 11:00 časova.

Partija 1 –  Višekanalne pumpe za uzorkovanje vazduha

Odluka o dodeli ugovora

Opšti podaci

Tehnička specifikacija

Kriterijum za dodelu ugovora

Partija 2 – Uređaj za uzorkovanje ukupnih suspendovanih čestica

Opšti podaci

Tehnička specifikacija

Kriterijum za dodelu ugovora

4 Javni poziv

3 Uputstvo ponuđačima kao da sačine ponudu

2 Opis kriterijuma

1 Opšti deo – predmet JN

14.04.2021 god.

Javna nabavka  za uslugu SERVISIRANJA I POPRAVKE LABORATORIJSKE OPREME I OPREME ZA ŽIVOTNU SREDINU – po partijama

Broj: BROJ: OSU-I /2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  26.04.2021 god. do 10:30 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

Javni poziv

25.02.2021 god.

Javna nabavka  za Usluge – USLUGE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

Broj: JNU-I/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  08.03.2021 god. do 12 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

16.02.2021 god.

Javna nabavka  za Dobra – Gorivo –

Broj: JND-I/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  26.02.2021 god. do 12 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv za gorivo

Konkursna dokumentacija