Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Program javno-zdravstvene kontrole u predškolskim i školskim objektima sprovodi se u cilju smanjenja negativnog uticaja kolektivnog boravka dece na njihov rast i razvoj, prevencije pojave zaraznih bolesti, kao i smanjenja oboljevanja dece od nezaraznih bolesti.

Osnovni cilj  ovakvog programa programa je unapređenje sredine i zdravlja dece primenom efikasnih mera za smanjenje negativnog uticaja neadekvatne sredine na zdravstveno stanje dece.

Specifični ciljevi:

 • sprečavanje i suzbijanje bolesti putem unapređenja zdravlja
 • preduzimanje preventivnih protivepidemijskih mera, kao i mera u slučaju pojave bolesti
 • unapređenje lične higijene dece i osoblja
 • ažuriranje baze podataka o higijensko-sanitarnim karakteristikama objekata
 • izdvajanje prioriteta od interesa za očuvanje i unapređenje zdravlja dece

Prioritetno mesto zauzimaju higijensko-sanitarni uslovi u objektima za kolektivni boravak dece koji podrazumevaju:

 • prostorije za rad i boravak
 • okolinu objekta
 • uslove i opremu za vodosnabdevanje i način uklanjanja otpadnih materija
 • opremljenost sanitarno-higijenskih čvorova
 • prirodno i veštačko osvetljenje
 • grejanje i ventilaciju prostorija
 • garderobe za decu
 • kuhinje i prostor za smeštaj namirnica

Program obuhvata sledeće aktivnosti:

 • kontrolu higijenskog stanja predškolskih i školskih objekata
 • kontrolu mikrobiološkog stanja radnih površina, posuđa i ruku osoblja zaposlenog u kuhinjama predškolskih objekata
 • ispitivanje zdravstvene bezbednosti hrane
 • ispitivanje energetske vrednosti obroka
 • kontrolu vode za piće
 • kontrolu sprovođenja higijensko-profilaktičkih mera
 • sanitarne preglede zaposlenog osoblja koje podleže obaveznom zdravstvenom pregledu
 • poslove dezinsekcije i deratizacije
 • izveštavanje i evaluaciju programa i izradu predloga mera za unapređenje higijensko- sanitarnog stanja u objektima

Zavod za javno zdravlje Pančevo sprovodi Program javno-zdravstvene kontrole predškolskih i školskih objekata u Gradu Pančevu, Vršcu, Beloj Crkvi, Opovu, Alibunaru, Kovinu, Kovačici i Hajdučici.

Do sada su ispunjeni sledeći očekivani efekti:

 • poboljšani su higijensko-sanitarni uslovi u predškolskim objektima (kvalitet vode za piće, dispozicija otpadnih materija, društvena ishrana, higijenski nameštaj itd.)
 • unapređeno je zdravlje dece i smanjene su bolesti loših higijenskih uslova i nezaraznih masovnih stanja koja se povezuju sa neadekvatnim uslovima rada u predškolskim i školskim objektima.

Prezentacija Programa javnozdravstvene kontrole predškolskih i školskih objekata koji finansira Gradska uprava grada Pančeva ovde…