Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Sedište i adresa: 26000 PANČEVO, Pasterova 2

Opština: PANČEVO

Ime i prezime ovlašcenog lica: LJILJANA LAZIĆ, v.d direktora 062 8869161

PIB: 102002701

PDV registracioni broj: 122859833

Šifra delatnosti: 8690 ostala zdravstvena zaštita

Matični broj firme: 08259330

Registarski broj: 8230045398

Telefon: +381 13 322 965

Faks: +381 13 322 965

e-mail adresa: 

Obveznik PDV

Podračun za sredstva javnih prihoda: 840-395661-37 Uprava za trezor
Podračun za sredstva sopstvenih prihoda: 840-395667-19 Uprava za trezor

Adresni kod: 301111