Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

DEMOGRAFSKI PODACI

Južnobanatski okrug obuhvata teritoriju od 4246 km2. Po popisu iz 2022. godine na teritoriji Južnobanatskog okruga je živelo 260 244 stanovnika, a prema popisu iz 2011. godine okrug je imao 293.730 stanovnika, što znači da je između dva popisa došlo do smanjenja broja stanovnika za 11%. Prosečna gustina naseljenosti je 61 stanovnik po 1 km2 .

Starosna struktura stanovnika Južnobanatskog okruga je prikazana prema podacima iz popisa stanovnika iz 2022. godine i odgovara regresivnom biološkom tipu sa oko 23% stanovnika starijih od 65 godina i 6,6% u dobnoj grupi od 0-6 godina.

Osnovne vitalne događaje stanovnika Južnobanatskog okruga od 1989. do 2022. godine karakteriše:

  • Prisutan je blagi pad broja živorođene dece u odnosu na predhodnu godinu (2021. godine živorođenih je bilo 2.374, a 2022. godine 2.335). Od 1989. do 1991. godine stopa nataliteta varira od 10,91 do 11,14 na 1000 stanovnika, da bi u 1998. godini došlo do smanjenja ispod 10 promila i u 2022. godini ova stopa iznosi 8,97 promila. Uočava se da se Južnobanatski okrug u opisanom periodu nalazi u fazi nepovoljnog nataliteta prema svetskim standardima (ispod 12 promila po SZO).
  • Kao pokazatelji starenja populacije Južnobanatskog okruga prati se stopa prirodnog priraštaja, koja nastavlja svoj negativni trend i u 2022. godini i iznosi -8,86. Vitalni indeks pokazuje trend opadanja do 2011. godine (56,73), da bi u 2022. godini došlo do porasta vitalnog indeksa na 50,30. Vrednosti ovih pokazatelja imaju približne vrednosti u odnosu na populaciju Vojvodine koja ima sličnu starosnu strukturu stanovništva. U 2022. godini najnepovoljniji vitalni indeks u Južnobanatskom okrugu ima stanovništvo opština Plandište i Alibunar (28,37 i 37,60).
  • Reproduktivna sposobnost žena, koja se meri stopom fertiliteta, od 1989. do 1997. godine nije pokazivala značajna odstupanja, tokom 2022. godine iznosila je 44,13.
  • Opšta stopa mortaliteta tokom 2022. godine iznosi 17,84, što je niža vrednost nego u 2021. godini (20,52). U ukupnom broju umrlih najveći udeo imali su stanovnici starosti 55 godina i više (93%). Među umrlima muškarci imaju učešće od 50,1%, a žene 49,9%. Prosečna starost umrlih muškaraca u Južnobanatskom okrugu je 71,73 godina, a umrlih žena 77,80 godina, što odgovara prosečnoj starosti umrlih na nivou Republike Srbije.
  • Stopa smrtnosti odojčadi od 1991. godine (18,58 %0) do 1997. godine (14,2 %0) varira, da bi 1998. godine imala nagli pad (9%0), a tokom 1999. godine beleži se nagli porast (14,1%0 ). U 2000 i 2001. godini dolazi do pada smrtnosti odojčadi na 13,30%0, da bi u 2022.godini stopa smrtnosti odojčadi iznosila 4,28%
  • U 2022. godini stopa mrtvorođenosti je 3,85%0 što je niže od stope mrtvorođenosti za Republiku Srbiju (6,19%). Najnepovoljnija stopa mrtvorođenosti  u 2022. godini je registrovana u opštini Kovin (7,07%0).
  • U pogledu uzroka smrti, uočava se pad udela nasilnih smrti u poslednjih 10 godina (2012. godine iznosi 3,4% a u 2022. godini 2,08%).
  • Vrednosti specifičnog mortaliteta u pogledu uzroka prirodnih smrti pokazuju da se u Južnobanatskom okrugu u 2022. godini na prvom mestu nalaze bolesti sistema krvotoka, na drugom mestu su tumori, a na trećem šifre za posebne namene (Covid-19).