„У природи ништа не постоји самo.“ – Rachel Carson, 1962

Дарови природе нашој планети су милиони врста које знамо и волимо, и још много врста које тек треба да откријемо. Нажалост, људска бића су неопозиво узнемирила равнотежу природе и, као резултат тога, свет се суочава с највећом стопом изумирања. Брзо изумирање врста у нашем свету данас, резултат је људске активности. Глобално уништење и брзо смањење популације биљака и дивљих животиња директно су повезани са узроцима које покрећу људске активности: климатске промене, крчење шума, губитак станишта, криволов, неодржива пољопривреда, загађење и пестициди. Утицаји су далекосежни.

https://160g7a3snajg2i1r662yjd5r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/protectourspeciesprimerandactiontoolkit.pdf

У Србији постоји 215 врста биљака и 429 врста животиња које су као природне реткости стављене под најстрожи степен заштите државе. Међу угроженим животињама је 273 врста птица, као и 66 врста сисара. Заштићена је и 41 врста бескичмењака, 34 врсте инсеката и 15 врста риба. Од 6 биорегиона који постоје у Европи, 5 је заступљено у Србији, што довљно говори о богатству биодиверзитета код нас. Опстанак многих биљних и животињских врста данас је угрожен, многе се налазе пред ишчезавањем, а велики број је и заувек нестао. Као и већина земаља, Србија има своје црвене књиге у којима се налазе листе ишчезлих и крајње угрожених врста.

У свету је такође формирана и Црна књига флоре и фауне у којој је попис више хиљада врста које је човек заувек уништио. И Србија је нашла место у њој и то са 4 врсте које су неповратно изгубљене из светског генофонда, а живеле су само у Србији: безчекињаста удовичица (Scabiosa achaeta), Панчићев слез (Althaea kragujevacensis), Врањски слез (Althaea vranjensis) и Моравски орашак (Trapa annosa).

Неке од глобално угрожених врста које се више не могу наћи код нас су: мала дропља (Tetrax tetrax), тетреб ружевац (Tetrao tetrix), бела кања (Neophron percnopterus), црни лешинар (Aegypius monachus) и орао брадан (Gypaetus barbatus).

Ретке, угрожене и заштићене животиње у Србији: Аполонов лептир (Parnassius apollo), прдавац (Crex crex), липљан (Thymallus thymallus), степски соко (Falco cherrug), црни даждевњак (Salamandra atra), велики тетреб (Tetrao urogallus), патка њорка (Aythya nyroca), белоглави суп (Gyps fulvus), орао крсташ (Aquila heliaca), видра (Lutra lutra), белонокта ветрушка (Falco naumanni), слепи мишеви (Chiroptera), велика дропља (Otis tarda), шарени твор (Vormela peregusna).

У својству кандидата за ЕУ, Србија је прихватила програм „НАТУРА 2000“, што је основ за заштиту приоритетних врста биљака, животиња и типова станишта. Након просторног дефинисања, утврђивања врста које  живе на датом пределу, следе активности заштите. http://www.natura2000.gov.rs/en/natura2000/

Ostavite odgovor