SVETSKA NEDELJA SVESNOSTI RACIONALNE UPOTREBE ANTIBIOTIKA (WORLD ANTIBIOTIC AWARENESS WEEK) – 18. DO 24. NOVEMBAR 2022.

18. novembar 2022. – Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika(EAAD- European Antibiotic Awareness Day) 18. do 24. novembar 2022. – Svetska nedelja svesnosti racionalne upotrebe antibiotika (World Antibiotic Awareness Week) Na predlog SZO/Evropski…

Pročitaj više...