“PORODICE I NOVE TEHNOLOGIJE”

Generalna skupština Organizacije ujedinjenih nacija proglasila je 15. maj za Međunarodni dan porodice, rezolucijom A/RES/47/237 1993. godine. Ovaj dan ističe značaj porodice u međunarodnoj zajednici. Prvi put je obeležen 15. maja 1994. godine. Na ovaj dan…

Pročitaj više...