Генерална скупштина Организације уједињених нација прогласила је 15. мај за Међународни дaн породице, резолуцијом А/РЕС/47/237 1993. године. Овај дан истиче значај породице у међународној заједници. Први пут је обележен 15. маја 1994. године.

На овај дан широм света организују се разне манифестације на локалном, националном и међународном нивоу. Циљ обележавања је афирмација породице и породичних вредности, подстицање једнакости између жена и мушкараца у оквиру породице, заштита породице као основне јединице друштва и помоћ како би породице могле да испуне одговорност према заједници. Такође, обележавање Међународног дана породице пружа прилику да се повећа знање о томе како и на који начин социјални, економски и демографски процеси у друштву утичу на породице.

Породице широм света се мењају, а многе постају све мање, расте број једнородитељских домаћинстава. Тренутно 65% свих породица чине или парови који живе са децом било које доби, или парови који живе и са децом и са члановима шире породице, као што су баке и деке. Све мањи број већих породица и све већи број једнородитељских породица стављају у фокус питања социјалне заштите.

 1. септембра 2015. године, 193 државе чланице Уједињених нација једногласно су усвојиле Циљеве одрживог развоја, сет од 17 циљева, који имају за циљ елиминисање сиромаштва, дискриминације, злостављања и превентибилне смрти и бављење уништавањем животне средине као почетком ере „развоја за све људе, свуда“. Породице и породично оријентисане политике и програми су од виталног значаја за постизање многих од ових циљева.

Државе чланице се подстичу да размотре следеће препоруке:

 • Наставити са напорима ка спровођењу циљева Међународне године породице и њених процеса који погодују реализацији Агенде о одрживом развоју УН 2030;
 • Инвестирати у породично-оријентисане политике усмерене ка сиромаштву, како би се спречио међугенерацијски трансфер сиромаштва;
 • Инвестирати у политике и програме социјалне заштите, промовисати родно-осетљиве мере социјалне заштите и препознати улогу породица као пружаоца социјалне заштите;
 • Улагати у различите политике равнотеже између породице и рада, усмерене, између осталог, на проширење услуга чувања деце при одсуству родитеља, укључујући очеве;
 • Осигурати да породично оријентисане стратегије промовишу родну равноправност;
 • Једнака подела кућних обавеза између мушкараца и жена и препознати терет неплаћеног рада;
 • Појачати напоре да се обезбеди једнака плата за једнаки рад;
 • Заштитити правни идентитет и регистрацију рођења за сву новорођенчад, како би се осигурало њихово пуно учешће у друштву и приступ накнадама, укључујући социјалну заштиту;
 • Промовисати улагања у приступачну и доступну инфраструктуру, укључујући становање и превоз у корист породица и ради спречавања бескућништва;
 • Решавати узроке породичног бескућништва, укључујући сиромаштво, породично насиље и недостатак приступачног становања и проширити напоре на обезбеђење адекватног и приступачног смештаја са услугама подршке породицама.

Међународни дан породице 2021.године обележава се у духу нових технологија и њиховом утицају на добробит породица у складу са темом 59. заседања Комисије за друштвени развој: „Социјално праведна транзиција ка одрживом развоју: улога дигиталних технологија у друштвеном развоју и добробити свих“.

Нови трендови, укључујући нове технологије, демографске промене, брзу урбанизацију и миграционе трендове, као и климатске промене, драматично обликују наш свет.

Продужена пандемија КОВИД-19 показала је значај дигиталних технологија за рад, образовање и комуникацију. Пандемија је убрзала технолошке промене које су већ биле у току како у друштву, тако и на послу, укључујући проширену употребу дигиталних платформи и сродних технолошких иновација.

Извор: https://www.un.org/en/observances/international-day-of-families, http://undocs.org/A/75/61%E2%80%93E/2020/4

 

 

Ostavite odgovor