Generalna skupština Organizacije ujedinjenih nacija proglasila je 15. maj za Međunarodni dan porodice, rezolucijom A/RES/47/237 1993. godine. Ovaj dan ističe značaj porodice u međunarodnoj zajednici. Prvi put je obeležen 15. maja 1994. godine.

Na ovaj dan širom sveta organizuju se razne manifestacije na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Cilj obeležavanja je afirmacija porodice i porodičnih vrednosti, podsticanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, zaštita porodice kao osnovne jedinice društva i pomoć kako bi porodice mogle da ispune odgovornost prema zajednici. Takođe, obeležavanje Međunarodnog dana porodice pruža priliku da se poveća znanje o tome kako i na koji način socijalni, ekonomski i demografski procesi u društvu utiču na porodice.

Porodice širom sveta se menjaju, a mnoge postaju sve manje, raste broj jednoroditeljskih domaćinstava. Trenutno 65% svih porodica čine ili parovi koji žive sa decom bilo koje dobi, ili parovi koji žive i sa decom i sa članovima šire porodice, kao što su bake i deke. Sve manji broj većih porodica i sve veći broj jednoroditeljskih porodica stavljaju u fokus pitanja socijalne zaštite.

  1. septembra 2015. godine, 193 države članice Ujedinjenih nacija jednoglasno su usvojile Ciljeve održivog razvoja, set od 17 ciljeva, koji imaju za cilj eliminisanje siromaštva, diskriminacije, zlostavljanja i preventibilne smrti i bavljenje uništavanjem životne sredine kao početkom ere „razvoja za sve ljude, svuda“. Porodice i porodično orijentisane politike i programi su od vitalnog značaja za postizanje mnogih od ovih ciljeva.

Države članice se podstiču da razmotre sledeće preporuke:

  • Nastaviti sa naporima ka sprovođenju ciljeva Međunarodne godine porodice i njenih procesa koji pogoduju realizaciji Agende o održivom razvoju UN 2030;
  • Investirati u porodično-orijentisane politike usmerene ka siromaštvu, kako bi se sprečio međugeneracijski transfer siromaštva;
  • Investirati u politike i programe socijalne zaštite, promovisati rodno-osetljive mere socijalne zaštite i prepoznati ulogu porodica kao pružaoca socijalne zaštite;
  • Ulagati u različite politike ravnoteže između porodice i rada, usmerene, između ostalog, na proširenje usluga čuvanja dece pri odsustvu roditelja, uključujući očeve;
  • Osigurati da porodično orijentisane strategije promovišu rodnu ravnopravnost;
  • Jednaka podela kućnih obaveza između muškaraca i žena i prepoznati teret neplaćenog rada;
  • Pojačati napore da se obezbedi jednaka plata za jednaki rad;
  • Zaštititi pravni identitet i registraciju rođenja za svu novorođenčad, kako bi se osiguralo njihovo puno učešće u društvu i pristup naknadama, uključujući socijalnu zaštitu;
  • Promovisati ulaganja u pristupačnu i dostupnu infrastrukturu, uključujući stanovanje i prevoz u korist porodica i radi sprečavanja beskućništva;
  • Rešavati uzroke porodičnog beskućništva, uključujući siromaštvo, porodično nasilje i nedostatak pristupačnog stanovanja i proširiti napore na obezbeđenje adekvatnog i pristupačnog smeštaja sa uslugama podrške porodicama.

Međunarodni dan porodice 2021.godine obeležava se u duhu novih tehnologija i njihovom uticaju na dobrobit porodica u skladu sa temom 59. zasedanja Komisije za društveni razvoj: „Socijalno pravedna tranzicija ka održivom razvoju: uloga digitalnih tehnologija u društvenom razvoju i dobrobiti svih“.

Novi trendovi, uključujući nove tehnologije, demografske promene, brzu urbanizaciju i migracione trendove, kao i klimatske promene, dramatično oblikuju naš svet.

Produžena pandemija KOVID-19 pokazala je značaj digitalnih tehnologija za rad, obrazovanje i komunikaciju. Pandemija je ubrzala tehnološke promene koje su već bile u toku kako u društvu, tako i na poslu, uključujući proširenu upotrebu digitalnih platformi i srodnih tehnoloških inovacija.

Izvor: https://www.un.org/en/observances/international-day-of-families, http://undocs.org/A/75/61%E2%80%93E/2020/4

 

 

Ostavite odgovor