Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine
  • 23/06/2022
  • 0

  Rešavanje izazova sa drogama u zdravstvenim i humanitarnim krizama

  Rezolucijom 42/112, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1987. godine proglasila 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama. Obeležavanje ovog dana je izraz odlučnosti da se ojača delovanje i saradnja u aktivnostima usmerenim na suzbijanje zloupotrebe i trgovine drogama. Ovaj dan obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za podizanje

  • 05/06/2022
  • 0

  Živeti održivo u harmoniji sa prirodom

  Svetski dan zaštite životne sredine   je međunarodni dan zaštite životne sredine. Predvođen Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu  (UNEP – United Nation Environment Programme ) ovaj dan se obeležava svake godine od 1973. godine.Domaćin Svetskog dana zaštite životne sredine 2022. godine je Švedska. „ Samo jedna je zemlja “ je slogan kampanje, sa fokusom na „Živeti održivo u harmoniji

  • 01/06/2022
  • 0
  JUN-NACIONALNI MESEC MENTALNOG ZDRAVLJA

  JUN-NACIONALNI MESEC MENTALNOG ZDRAVLJA

  Miistarstvo zdravlja Republike Srbije na inicijativu Republičke struče komisije za mentalno zdravlje donelo je odluku da mesec JUN proglasi Nacionalnim mesecom mentalnog zdravlja u Republici Srbiji. Mentalno zdravlje je jedan od prioriteta javnog zdravlja s obzirom na opterećenje koje mentalni poremećaji uzrokuju u zdravstvenom, socijalnom i ekonomskom smislu. Promocija mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja