Недеља имунизације у Европи обележава се 24–30. априла 2022. године. Ове године обележава се седамнаеста по реду недеља имунизације у Европском региону Светске здравствене организације, под слоганом „Дуг живот за све” са циљем да се свима у свакој земљи омогући подједнака доступност  вакцина, што би корелирало са дугим и здравим животом.

EIW2022 Twitter ENG

Центар за превенцију и контролу болести Завода за јавно здравље Панчево заједно са координаторима имунизације и сарадницима мреже осам домова здравља, две опште болнице и три специјалне болнице, као и током свих ових година реализоваће тимску активност – ревизију вакциналних картона, пружање стручнометодолошке помоћи свим учесницима у извођењу имунизације  и ипућивање изграђених порука о имунизацији ка медијима, здравственим радницима, доносиоцима одлука и општој популацији, доприносећи усвајању знања и изградњи позитивних ставова ка имунизацији.

Oдржавање континуитета у спровођењу националних програма имунизације има приоритет који ни на који начин не сме бити угрожен. Имунизација је једна од најуспешнијих јавноздравствених иницијатива. Имунизацијом се превенирају болести, компликације и смртни исходи од вакцинама превентабилних болести међу којима су дечија парализа, дифтерија, тетанус, велики кашаљ, хепатитис Б, морбили, заушци, рубела, неке врсте запаљења плућа, проливи изазвани ротавирусом и рак грлића материце. Имунизација је допринела искорењивању великих богиња и доприноси искорењивању  дечије парализе.

Обухват имунизације на територији Јужнобанатског округа је испод 95% у свим вакцинама, осим  вакцинације ТБЦ вакцином (98,49%), ДТ вакцином у 7. години (98,68%) , ИПВ вакцином у 7. години (96,90%) и ММР вакцином у 7. години (97,86%). Разлог неимунизовања обвезника свим вакцинама до достигнутих >95% су акутна фебрилна стања или акутне болести (1590), као и одбијање родитеља да се деца вакцинишу  (18 обвезника, у ДЗ Вршац). Разлог је и пандемија Ковида -19, због болести родитеља или деце од ковид инфекције, затим недостатак педијатра (није спровођена политика запошљавања доктора специјалисте педијатрије по плану ради замене одлазећих у пензију, напуштања педијатра из државног сектора и прелазак у приватни), а уз то дошло је и до оболевања медицинских сестара и доктора педијатара од ковид инфекције. Број неимунизованих у 2021. значајно је мањи него у 2020. (1608 у односу на 3504); 

Анализирајући вакцинама превентабилне болести у Јужнобанатском округу може се констатовати да је Дифтерија елиминисана, задњи случај обољења  од Тетануса новорођенчади забележен је 1974. године и није регистрован ни један  случај Тетануса. Познато је да је Јужнобанатски округ  тетаногено подручје, а због развијености пољопривреде долази до великог броја повреда. У току 2021. године је било  6372 повреде  за 14% повређених мање него 2020. године (7374), од тога је 5535 особа примило хумани имуноглобулин,  дато је 12831  доза вакцине против тетануса што је за 6% доза мање него 2020 (13664) а  код 1416 лица је апликовано три дозе вакцине и ХТИГ.

Велики кашаљ који је све до 2015. године био сведен на појединачна јављања, у  2015. години имали смо 13 пријављених оболелих,  у 2016. пет, у  2017 два, 2018 тринаест; а у 2021. години је био један случај што је за три пута мање него 2020. године (3) и петоструко мање од петогодишњгпросека посматрања (5,40). За разлику од 2020. године када је од троје оболелих, један вакцинисан;  и имали смо један смртни исход (дете старо 15 дана) у 2021. један оболели јесте био вакцинисан али не и ревакцинисан и није преминуо (дете старо 3 година).

Захваљујући високом обухвату деце, вакцином против дечје парализе од 1962.године није регистрован ниједан случај овог обољења. Од априла 1998.године врши се активни надзор над акутним флакцидним парализама (АФП) и Полиомијелитисом. И током 2021. године учествујемо у националним програмима: одржавање статуса земље без полиомијелитиса који спроводимо кроз надзор над акутном флакцидном парализом (АФП) према методологији СЗО на територији Јужнобанатског округа, као и у елиминацији тетануса новорођенчади, аутохтоних малих богиња, као и превенцији конгениталног рубела синдрома, према методологији СЗО.  Од 2011. године до 2021. године било је по једна пријављена сумња на АФП и то 2014., 2016. и 2021. године, све су стављене под активни надзор и биле су одбачене.

У Јужнобанатском округу 2021. години обухват вакцином против дечије парализе био је: ДТаП-ИПВХиБ  вакцинација 93,35%, ревакцинација у 2. години 88,59% у  7. години ИПВ уместо бОПВ кренула од ове године 96,90%, у 14. години, а поједини домови здравља су завршавали  у 14. години са бОПВ  и то 100%;

 Од 1995. године до 2013. године у Јужнобанатском округу се не региструје ни један пријављен случај оболења од морбила. Како је 12.12.2014. потврђен један случај морбила у Вршцу, одрађен је пооштрен надзор исте године у ДЗ Вршац и Инфективно оделење ОБ Вршац који се спроводио и у 2015. години уз нулто дневно извештавање до краја Маја месеца 2015. године. За разлику од  2015. и 2016. године када није било пријављених оболелих од морбила у 2017. години на територији Јужнобанатског округа регистрована су укупно три случаја морбила, два са територије Панчева и један са територије Ковина. Сви су остварили контакте са потврђеним случајевима морбила у Београду и нису забележни нови случајеви сумње/обољења међу контактима оболелих. За разлику од 2018. године када је пријављено 20 оболелих од морбила 2019. године била је једна сумња која је одбачена, а 2020 и 2021. године нисмо имали пријављену ни једну  сумњу ни оболеле.

У 2021. години нема пријава Рубеле као ни у петогодишњем посматраном периоду.

Паротитиса није било од 2018., а петогодишњи просек је 0,40 (по једна пријава оболевања 2014. и 2015.године, и две пријаве 2017. вакцинисани).

Током  2021. године, пријављено је једно обољевање од акутног вирусног хепатитиса Б  за разлику од 2020. години када није било пријава и испод је петогодишњег просека (2,40). Од акутног ВХБ  у 2021. години није било смртних исхода као и  2020. године. Хронични Хепатитис Б у 2021. години заступљен  је са два пријављена што је за једну пријаву више у односу на 2020. годину. Од  2014-2021. године није било смртних исхода у овој групи заразних болести. Посматрајући вакцинални статус оболелог од акутног и хроничног вирусног хепатитиса Б, нико није вакцинисан.

У задњем месецу трудноће у 2021. години на ХБсАг тестирано је 29,55% трудница (599:2027), од тога ниједан тест није био ХБсАг позитиван, за разлику од 2020. године (1). (подаци из ОБ Панчево).

И у 2021. години спроводила се против ХБ  вакцинација изложених лица (47 особа), као и лица у посебном ризику (особе на дијализи-71 и инсулин зависни дијабетичари- 6). У 2021. години  вакцинисано је 69 здравствених радника против вирусног хепатитиса Б.

Обухват вакцинације на територији Јужнобанатског округа у 2021. години изгледа овако:

ДТаП-ИПВХиБ  вакцинација 93,35%, ревакцинација у 2. години 88,59% ; ревакцинација у 7. години ДТ 98,68%, и у 14. години дТ 93,44%;  ревакцинација у  7. години ове године ИПВ 96,90%, у 14. години заостатак бОПВ  100%; Ако посматрамо правовременост вакцинацијом вакцином ДТаП-ИПВХиБ деце рођене 2020. године која су вакцинисана унутар првих шест месеци она за општину Панчево износи 74,40% а у општини Вршац 95,21% што је добра правовременост.

Обухват примовакцинације ММР-вакцинација у 2. години је 89,16%, ММР-ревакцинација у 7. години  обухват је 97,86%.  Ревизијом вакциналних картона у 2021. години свих домова здравља и надзором над спровођењем обавезног вида  вакцинације са посебним освртом на ММР  вакцину на целом Јужнобанатском округу, домови здравља Ковачица, Опово, Пландиште и Алибунар, остварили су обухват ММР1 и ММР2 преко 95% у свим годиштима рачунајући и 2020. годиште. Дом здравља Бела Црква постигли су обухвт изнад 95% у свим годиштима осим: 2019. (90,74%) за ММР1 а  за ММР2 2013. (94,21%); Дом здравља Вршац постигнут обухвт изнад 95% у свим годиштима осим :2018. (93,93%) и 2019. (90,50%) за ММР1 а  за ММР2 у годишту 2014. (93,24%); Дом здравља Ковин постигао је обухвт изнад 95% у свим годиштима осим: 2019. (90,64%); 2020. 74,66% за ММР1 а  за ММР2 у следећим годиштима 2013. (92,52%) и 2014. (93,00%); Дом здравља Панчево постигао је обухват изнад 95% у свим годиштима осим :2017. (93,13%), 2018. (89,81%) и 2019. (77,05%) и 2020 (85,11%) за ММР1 а  за ММР2 у следећим годиштима 2012. (94,52%), 2013. (94,01%) и 2014. (87,64%); Након надзора сваком координатору имнунизације са територије Јужнобанатског округа  из осам домова здравља, прослеђен је обухват вакцинама ММР1 и ММР2 по вакциналним пунктовима и наложено им је да са својим тимом извођачима имунизације што пре одраде пропуштене обвезнике по годиштима, до достизања обухвата изнад 95%, како у ММР вакцини тако и у другим вакцинама.

Ове године пријављено је 8 оболелих од ТБЦ са Ин -2,72 што је мања у односу на прошлу годину (Ин-5,45) и испод је петогодишњег просека посматрања (Ин – 7,62).  За разлику од  2019. години када је пријављен један умро од ТБЦ, (Мт-0,34) ове године као ни 2020. године није пријављен ни један пацијент са смртним исходом, а петогодишњи просек посматрања је Мт-0,34. Обухват БЦГ вакцинацијом је ове године био 98.49%.

Од 2018. године уведена је имунизација против обољења изазваних Стрептококом пнеумоније – Пнеумококном коњугованом вакцином са три дозе. Обухват је на нивоу јужнобанатског округа 93,52% и испод је 95%.

И у 2021. години одрађена је имунизација против грипа. Укупно је вакцинисано 14502 лица, према узрасту 59,24% припада старијим од 65 година. По клиничким индикацијама вакцинисано је 87,24% (12652 особа), затим следе здравствени радници 6,46% (937особа), установе социјалне заштите 3,51%  (509 особа) и геронтолошки центри 2,78% (404 особа).  Остало је 11496 дозе вакцине против грипа које нису утрошене. Од почетка надзора грипа у сезони 2021/2022 није било потврде грипе (шест узорака бриса гуше и носа послатих Институту за јавно здравље Војводине на тестирање на грип вирус  су били негативни).

Подручје Јужнобанатског округа, као и територија Војводине карактерише се ендемичном епизоотијом беснила код дивљих животиња, углавном лисица, а изузетно и код домаћих (мачка, паса). Од 2010. до 2021. године на територији Јужнобанатског округа није било доказаног беснила код животиња, за разлику од  2009. године када је доказано беснило код 8 животиња: код 3 мачке (општина Панчево једна и општини Алибунар две); 3 пса све у општини Алибунар) и 2 лисице (општина Ковин и општина Алибунар). Задњих деценија на овом подручју није забележен ниједан случај обољења код људи.

Епидемиолошка служба Завода за јавно здравље Панчево, Инфективно одељење ОБ Панчево и Инфективно одељење ОБ Вршац, врше антирабичну имунизацију. У антирабичним амбулантама Јужнобанатског округа прегледано је 729 пацијента за 10 % мање него 2020. године (806). Код 9 пацијената је индикована антирабична заштита  у складу са епидемиолошком ситуацијом, а по препурукама и критеријумима за спровођење антирабичне заштите

И даље је неопходно радити на основним стратегијама  достизањa и одржавањa обухвата вакцинације преко 95% у свим вакцинама, и тиме постићи одржавање колективног имунитета популације против  заразних болести  као суштине заједничких напора у свим земљама света.

Оставите одговор