Завод за јавно здравље Панчево обавља узорковање за RT-PCR тестирање на SARS-CoV2 у Центру за микробиологију Завода, 6.октобра 9, на лични захтев грађана, уз доказ о уплати утврђених  средстава. Цена тестирања је 6000,00 динара, а износ се уплаћује на жиро рачун Републичког фонда за здравствено осигурање  број 840-17750-34 

Оставите одговор