U Vrnjačkoj banji u periodu od 22. do 24. marta 2024. godine organizovana je razmena iskustva u vezi sa naučenim lekcijama i diskusija o planovima vezano za dalju implementaciju projekta MOMENTUM –Transformacija i pravičnost rutinske imunizacije (eng. MOMENTUM Routine Immunization Transformation and Equity) Američke agencije za međunarodni razvoj (U.S. Agency for International Development –USAID) koji je uspeo da unapredi odgovor protiv Kovid-19 i imunizaciju u Istočnoj Evropi.

Projekat radi sa zemljama na implementaciji vakcinacije protiv Kovid-19, uključujući podršku strategijama za dosezanje teško dostupnih i prioritetnih populacija. MOMENTUM takođe pruža državnu, regionalnu i globalnu tehničku podršku za rutinsku imunizaciju dece i starije populacije.


Ovoj razmeni iskustva su prisustvovali i predstavnici Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Realizacija obuka „Veštine kvalitetnog pružanja zdravstvenih usluga za unapređenje zdravih stilova života i imunizacije“ na teritoriji Južnobanatskog okruga u 2023. godini:

https://www.zjzpa.org.rs/kme-vestine-kvalitetnog-pruzanja-zdravstvenih-usluga-za-unapredjenje-zdravih-stilova-zivota-i-imunizacije/

https://www.zjzpa.org.rs/kme-vestine-kvalitetnog-pruzanja-zdravstvenih-usluga-za-unapredjenje-zdravih-stilova-zivota-i-imunizacije-u-vrscu/

Ostavite odgovor