Svetski dan dijabetesa, 14. novembar

Svetski dan dijabetesa (World Diabetes Day) je kampanja sa ciljem skretanja pažnje na problem dijabetesa u svetu. Obeležava se svake godine 14. novembra, na rođendan Frederick Banting-a, koji je sa Charles Best-om doprineo otkriću insulina 1922. godine. Logo Svetskog dana dijabetesa je plavi krug koji simbolizuje jedinstvo globalne dijabetes zajednice u borbi protiv pandemije dijabetesa. Ove godine Svetski dan dijabetesa obeležava se pod sloganom „Žene i dijabetes – naše pravo na zdravu budućnost”. Kampanja je namenjena svim ženama u riziku da obole ili obolelim od dijabetesa. Promovisaće značaj pristupačne i jednake dostupnosti neophodnim lekovima, medicinskoj tehnologiji, edukaciji samokontole dijabetesa i informacijama potrebnim za postizanje optimalnog ishoda lečenja i unapređenje prevencije tipa 2 dijabetesa.

KLJUČNE PORUKE KAMPANJE

 1. Ženama obolelim od dijabetesa treba omogućiti pristupačnu i jednaku dostupnost zdravstvenoj zaštiti i edukaciji radi boljeg upravljanja dijabetesom i unapređenja ishoda lečenja.

Činjenice:

 • Trenutno preko 199 miliona žena živi sa dijabetesom. Procenjuje se da će do kraja 2040. godine broj obolelih žena porasti na 313 miliona.
 • Dve od pet žena sa dijabetesom je u reproduktivnom dobu, odnosno preko 60 miliona žena u svetu.
 • Dijabetes je deveti vodeći uzrok umiranja žena u svetu, odgovoran za 2,1 miliona smrtnih slučajeva godišnje.
 • Žene obolele od tipa 2 dijabetesa imaju približno 10 puta veću verovatnoću da obole od koronarne bolesti srca u odnosu žene koje nemaju dijabetes.
 • Žene obolele od tipa 1 dijabetesa imaju veći rizik za rani spontani pobačaj ili rađanje deteta sa urođenim anomalijama.

Prema proceni Instituta za javno zdravlje Srbije, u Republici Srbiji bez Kosova i Metohije od dijabetesa boluje približno 750.000 osoba ili 13,2% odraslog stanovništva, od čega je 52-53% obolelih ženskog pola. Prema procenama domaćih eksperata i na osnovu rezultata međunarodnih studija, 39% osoba sa tipom 2 dijabetesa nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest.

Tokom 2016. godine, Zavodu za javno zdravlje Pančevo, sa teritorije Južnobanatskog okruga, prijavljeno je 970 novoobolelih od dijabetesa melitusa. Posmatrajući poslednjih 5-10 godina, ncidencije pokazuju da u Južnobanatskom okrugu od dijabetesa melitusa tip 2 češće obolevaju žene nego muškarci. U 2016.godini od ukupnog broja prijavljenih novoobolelih od dijabetesa, 54,9% su bile osobe ženskog pola. U našem okrugu najveći broj novoobolelih od dijabetesa tip 2 registruje se u uzrastu 50-64 godine, dok se prvi novooboleli  registruju već u uzrastu od 30 godina.

Tabele – Distribucija broja obolelih i stope incidencije dijabetesa melitusa po polu i opštinama okruga

Šta je potrebno uraditi?

 • Zdravstveni sistemi moraju posvetiti adekvatnu pažnju specifičnim potrebama i prioritetima žena.
 • Ženama obolelim od dijabetesa treba obezbediti dostupnost neophodnih lekova i medicinske tehnologije, edukacije za samokontolu dijabetesa i informacija potrebnih za postizanje optimalnog ishoda lečenja.
 • Ženama obolelim od dijabetesa treba obezbediti dostupnost savetovališta za planiranje porodice kako bi se smanjio rizik tokom trudnoće.
 • U cilju unapređenja zdravlja, ženama i devojkama treba obezbediti veću pristupačnost fizičke aktivnosti.
 1. Trudnicama je potrebna bolja dostupnost ranom otkrivanju dijabetesa, zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom vaspitanju, kako bi se ostvarili pozitivni zdravstveni ishodi za majku i dete.

Činjenice:

 • Svako 7. novorođenče je izloženo gestacijskom dijabetesu.
 • Prema proceni Međunarodne dijabetes federacije (International Diabetes Federation – IDF), 2015. godine je 20,9 miliona ili 16,2% porodilja imalo neku vrstu hiperglikemije u trudnoći. Približno polovina žena sa gestacijskim dijabetesom će u roku od pet do deset godina nakon porođaja dobiti tip 2 dijabetesa.
 • Polovina svih slučajeva hiperglikemija u trudnoći javlja se kod žena mlađih od 30 godina.
 • Ogromna većina slučajeva hiperglikemija u trudnoći se nalazi u zemljama sa niskim i srednjim prihodom, gde je dostupnost zdravstvene zaštite žena uglavnom ograničena.

Šta je potrebno uraditi?

 • Strategije za prevenciju tipa 2 dijabetesa treba da se fokusiraju na zdravlje majki, ishranu i druge zdrave stilove života pre i tokom trudnoće, kao i na ishranu odojčeta i malog deteta.
 • Antenatalna zaštita tokom trudnoće se mora optimizovati za promociju zdravlja kod mladih žena, kao i za rano otkrivanje dijabetesa i gestacijskog dijabetesa.
 • Da bi se obezbedilo rano otkrivanje dijabetesa, bolja zdravstvena zaštita žena i smanjila maternalna smrtnost, neophodno je na primarnom nivou zdravstvene zaštite integrisati skrining dijabetesa i gestacijskog dijabetesa u preventivne zdravstvene usluge žena.
 • Zdravstveni radnici treba da budu edukovani za otkrivanje, lečenje, menadžment i praćenje dijabetesa tokom trudnoće.
 1. Žene i devojke su ključni akteri usvajanja zdravog načina života i unapređenja zdravlja za dobrobit budućih generacija.

Činjenice:

 • Do 70% slučajeva tipa 2 dijabetesa se može prevenirati usvajanjem zdravog načina života.
 • Među odraslim osobama 70% prevremenih smrti je uglavnom posledica navika stečenih tokom adolescencije.
 • Majke imaju veliki uticaj na dugoročno zdravstveno stanje svoje dece.
 • Istraživanje je pokazalo da kada majke imaju veću mogućnost raspolaganja kućnim budžetom, one više izdvajaju za hranu, zdravlje i obrazovanje dece.
 • Žene su stub porodičnih navika u ishrani i stilu života, zbog čega imaju veliki potencijal za prenošenje prevencije izvan porodičnog okruženja.

Šta je potrebno uraditi?

 • Ženama i devojkama treba omogućiti laku i jednaku dostupnost znanju i resursima u cilju unapređenja njihovog zdravlja, zdravlja njihovih porodica i prevencije tipa 2 dijabetesa. Promocija fizičke aktivnosti kod adolescentkinja, mora biti prioritet u prevenciji dijabetesa, posebno u zemljama u razvoju.

Korisni linkovi:

http://www.idf.org/worlddiabetesday

www.diabeta.net

http://worlddiabetesday.org/about-wdd/wdd-2017.html

www.plavikrug.org

Ostavite odgovor