„NAŠI UMOVI, NAŠA PRAVA“

Svetski dan mentalnog zdravlja 2023. godine je prilika da se ljudi i zajednice ujedine oko teme „Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo“, kako bi unapredili znanje, podigli svest i pokrenuli aktivnosti koje promovišu i štite mentalno zdravlje svih ljudi kao univerzalno ljudsko pravo.

Mentalno zdravlje je osnovno ljudsko pravo za sve. Svako, ko god bio i gde god da se nalazi, ima pravo na najviši mogući standard mentalnog zdravlja. Ovo uključuje pravo na zaštitu od rizika za mentalno zdravlje, pravo na dostupno, pristupačno, prihvatljivo i kvalitetno lečenje i negu, kao i pravo na slobodu, nezavisnost i uključivanje u zajednicu.

Dobro mentalno zdravlje je od vitalnog značaja za naše opšte zdravlje i blagostanje. I pored toga, jedan od osam ljudi širom sveta živi sa mentalnim zdravstvenim problemima, koji mogu uticati na njihovo fizičko zdravlje, blagostanje, način na koji se povezuju sa drugima i njihov život. Stanja poremećaja mentalnog zdravlja, takođe, pogađaju sve veći broj adolescenata i mladih.  

Stanje mentalnog zdravlja nikada ne bi trebalo da bude razlog za lišavanje ljudskih prava ili za isključenje iz odlučivanja o sopstvenom zdravlju. Ipak, širom sveta, ljudi sa mentalnim zdravstvenim problemima i dalje doživljavaju širok spektar kršenja ljudskih prava. Mnogi su isključeni iz života u zajednici i diskriminisani. Veliki broj ljudi ne može pristupiti zdravstvenoj zaštiti koja im je potrebna.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) nastavlja da radi sa svojim partnerima kako bi osigurala da se mentalno zdravlje ceni, unapređuje i štiti, i da se preduzmu hitne mere kako bi svi mogli da ostvare svoja ljudska prava i pristup kvalitetnoj zaštiti mentalnog zdravlja koji su im potrebni.

Ključne činjenice

 • 1 od 8 ljudi na svetu živi sa mentalnim poremećajem.
 • Mentalni poremećaji uključuju značajne poremećaje u razmišljanju,

emocionalnoj regulaciji ili ponašanju.

 • Postoji mnogo različitih vrsta mentalnih poremećaja.
 • Postoje efikasne mogućnosti prevencije i lečenja.
 • Većina ljudi nema pristup efikasnoj nezi.

Ko je u opasnosti od razvoja mentalnog poremećaja?

U bilo kom trenutku, skup individualnih, porodičnih, društvenih i strukturalnih faktora može se kombinovati da bi zaštitili ili narušili mentalno zdravlje. Iako je većina ljudi otporna, ljudi koji su izloženi nepovoljnim okolnostima – uključujući siromaštvo, nasilje, invaliditet i nejednakost – su u većem riziku. Zaštitni i rizični faktori uključuju individualne psihološke i biološke faktore, kao što su emocionalne veštine, kao i genetske činioce. Na mnoge faktore rizika i zaštitne činioce utiču promene u strukturi i/ili funkciji mozga.

Zdravstveni sistemi i socijalna podrška

 • Zdravstveni sistemi još uvek nisu adekvatno odgovorili na potrebe osoba sa mentalnim poremećajima i nemaju dovoljno sredstava. Širom sveta postoji veliki jaz između potrebe za lečenjem i ostvarenog lečenja.
 • Ljudi sa mentalnim poremećajima, takođe, zahtevaju društvenu podršku, uključujući podršku u razvoju i održavanju ličnih, porodičnih i društvenih odnosa. Ljudima sa mentalnim poremećajima može biti potrebna podrška za obrazovne programe, zapošljavanje, stanovanje i učešće u drugim značajnim aktivnostima.  

Ključne poruke ovogodišnje kampanje

 • Dobro mentalno zdravlje je sastavni deo našeg ukupnog zdravlja i blagostanja.

Dobro mentalno zdravlje nam omogućava da se nosimo sa izazovima, povežemo se sa drugima i napredujemo tokom celog života. 

 • Stanja mentalnog zdravlja su značajna pretnja za dobrobit mladih ljudi. 

Stanja mentalnog zdravlja pogađaju jednog od sedam adolescenata širom sveta, a depresija se pojavljuje kao vodeći uzrok bolesti i invaliditeta adolescenata.

 • Kvalitetne usluge mentalnog zdravlja i podrška u zajednici su od ključne važnosti za našu budućnost.

Mentalno zdravlje i blagostanje su od suštinskog značaja za uživanje u dobrom i smislenom životu. Od vitalnog je značaja osigurati da svako može pristupiti uslugama mentalnog zdravlja i podršci u zajednici. Posebno, pristup podršci i resursima za mentalno zdravlje u ranom životu može doprineti zdravlju i dobrobiti mladih ljudi i odraslih u kasnijem životu. Ovo treba promovisati kao prioritet u svim zemljama.

 • Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo.

Ljudska prava su univerzalna i služe za unapređenje i zaštitu prava ljudi na dostojanstvo, autonomiju i uključivanje u zajednicu.

 • Moramo da eliminišemo stigmu i diskriminaciju oko mentalnog zdravlja.

Svi imamo pravo da živimo svoje živote bez stigme i diskriminacije na mestima kao što su škole i radno okruženje. 

 • Prepoznavanje mentalnog zdravlja kao univerzalnog ljudskog prava osnažuje ljude da se zalažu za svoja prava – i za prava drugih.

Ako ljudi nisu svesni svojih ljudskih prava, nisu u stanju da se za njih zalažu. Uključivanjem ljudi sa životnim iskustvom u proces donošenja odluka o pitanjima mentalnog zdravlja, može se pozitivno uticati na promenu  politike, zakona i na planiranje usluga.

 • Svako ima pravo na pristup kvalitetnoj zaštiti mentalnog zdravlja.

Pošto je mentalno zdravlje univerzalno ljudsko pravo, svi imamo pravo na pristup kvalitetnom tretmanu koji zadovoljava naše potrebe i poštuje naša prava tokom celog života.

 • Svi imamo pravo da živimo nezavisno i da budemo uključeni u zajednicu.

Ljudi moraju imati pristup dobrim uslugama mentalnog zdravlja, kao i obrazovanju, stvaranju prihoda, mogućnostima stanovanja i socijalnoj podršci da bi živeli samostalno i bili uključeni u svoje zajednice.

 • Možda znate šta mislite – ali da li znate svoja prava? Um svake osobe je divan, složen i drugačiji. Ali naša prava su ista.

Poznavajući svoja prava na mentalno zdravlje, možete se zalagati za ono što je ispravno – za vas i za druge.

Od ove godine, prvi put u Pančevu, Zavod za javno zdravlje Pančevo i Udruženje „Pneuma“ kreativni kolektiv zajedno sa drugim partnerskim organizacijama i ustanovama organizuje Festival mentalnog zdravlja.

Festival mentalnog zdravlja je pokrenut povodom 10. oktobra- Svetskog dana mentalnog zdravlja.

https://www.zjzpa.org.rs/festival-mentalnog-zdravlja-u-pancevu-10-20-oktobar-2023-godine/

Izvori:

http://izjzv.org.rs/?lng=&cir=&link=3-15-3884

https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2023?gclid=Cj0KCQjw1OmoBhDXARIsAAAYGSGl3xwP21jesq0nYHWkAcT7iKfdJogTBQMH4UY5DAgQWB5v55

Ostavite odgovor