Organizacija za hranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organization, FAO) svake godine obeležava 16. oktobar kao Svetski dan hrane, dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. U Srbiji se 16. oktobar – Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana hrane je „Unapređenje proizvodnje hrane = bolja ishrana = zdravija životna sredina = bolji kvalitet života: da ne ostavimo nikog iza sebe”. 

Svake godine svet se suočava sa novim izazovima u oblasti proizvodnje hrane: tehnologija proizvodnje hrane se menja, a poseban izazov predstavljaju klimatske promene, kao i migracije stanovništva. Osnovni cilj obeležavanja Svetskog dana hrane je podizanje svesti i poziv na akciju celokupnog stanovništva na problem gladi u svetu sa jedne strane, ali i opterećenja društva bolestima nedovoljne i preobilne ishrane.

Ključne činjenice:

 • Više od tri milijarde ljudi u svetu koji čine oko 40% svetske populacije nema mogućnosti da se hrani u skladu sa principima pravilne ishrane.
 • Tokom 2021. godine za 193 miliona ljudi širom sveta bila je neophodna humanitarna pomoć u hrani radi pukog preživljavanja. U istoj godini 24 zemlje i 139 miliona ljudi bilo je suočeno sa nestašicom hrane zbog ratnih sukoba.
 • U seoskim sredinama širom sveta je dve trećine globalnog stanovništva koje se suočava sa nestašicom hrane.
 • Iako milioni u svetu gladuju, svaka četvrta odrasla osoba u svetu ima prekomernu telesnu masu ili je gojazna.
 • Izgradnja staklenih bašti širom sveta radi obezbeđenja proizvodnje hrane dovela je do krčenja ogromnih područja tropskih šuma, a time i do propadanja zemljišta, nestašice vode i smanjenja biološke raznovrsnosti.

Šta svako od nas može da uradi?

 • Birajte lokalno proizvedenu hranu i tako podržite male poljoprivredne proizvođače. Jedite sezonske proizvode: jagode i paradajz su i ukusniji i biološki vredniji tokom letnjih meseci u sezoni u kojoj uspevaju iako se mogu nabaviti i tokom zime.
 • Napravite spisak za kupovinu: kupite samo onoliko hrane koliko vam je zaista potrebno.
 • Kupljenu hranu čuvajte na odgovarajući način i vodite računa o roku trajanja.
 • Kada pripremate hranu iskoristite ono što imate u kući – budite kreativni.
 • Budite informisani o ključnim pravilima za bezbednost hrane https://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Pet%20kljucnih%20pravila%20za%20bezbednost%20hrane.pdf
 • Ukoliko ste u mogućnosti donirajte višak hrane humanitarnim organizacijama za one kojima je pomoć potrebna. Budite volonter i priključite se akcijama podele obroka najsiromašnijima.

I ove godine je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom okružnih instituta/zavoda za javno zdravlje raspisao konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova za decu predškolskih ustanova i učenike osnovih škola na temu „Pravilna ishrana = zdravlje” sa ciljem podsticanja zdravstvenovaspitnog rada u predškolskim ustanovama i školama na temu značaja ishrane za zdravlje.

https://www.zjzpa.org.rs/likovni-i-literarni-konkurs-za-decu/

Fotografija u naslovu: Daniela Constantini, preuzeto sa Pexels

Ostavite odgovor