Centar za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i mreža instituta i zavoda za javno zdravlje u Srbiji, raspisuju konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova na teme:

  1. ČUVAM SVOJE ZUBE, PONOSIM SE OSMEHOM”
  2. „PODRŽI DOJENJE! MAJČINO MLEKONAJBOLJA HRANA
  3. „PRAVILNA ISHRANA= ZDRAVLJE”

Konkurs je namenjen deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu oralnog zdravlja, pravilne ishrane i podrške dojenju kao najoptimalnijem načinu ishrane novorođenčadi i odojčadi.

Za svaku od tema, po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika uzrasta I–IV razred osnovne škole i V–VIII razred osnovne škole, predškolske ustanove i škole mogu da dostave okružnom zavodu za javno zdravlje, Centru za promociju zdravlja, sa naznakom „Za konkurs – Nedelja zdravlja usta i zuba”, odnosno „Za konkurs – Svetska nedelja dojenja” i „Za konkurs – Oktobar mesec pravilne ishrane”najkasnije do 31. oktobra 2022. godine. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim ih okružni zavodi/instituti za javno zdravlje dostavljaju Institutu za javno zdravlje Srbije„DrMilanJovanović Batut”do 21.novembra 2022. Godine kako bi se za svaku od kampanja proglasio i promovisao najbolji dečiji rad koji će biti štampan u vidu postera tokom 2023. godine.

Konkurs nije nagradnog karaktera (iako u skladu samogućnostima mogu biti obezbeđene nagrade), već se kroz izradu ,izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstveno vaspitni rad. Najbolji radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou, a najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajt Instituta za javno zdravlje Srbije. Radovi se nevraćaju već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije zdravih stilova života.

fotografija: Prvo mesto u kategoriji likovnih radova za decu predškolskog uzrasta na konkursu „Čuvam svoje zube, ponosim se osmehom“ 2021. godine, PU „Radosno detinjstvo“, vrtić „Dunavski cvet“ Novi Sad.

Ostavite odgovor