Dijabetes je jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja i veliki javno-zdravstveni problem i u svetu i u našoj zemlji. Tema Svetskog dana dijabetesa i Svetskog meseca dijabetesa 2018. i 2019. godine je „Dijabetes i porodica” i obeležava se sa sloganom „Dijabetes utiče na porodicu”.

Dijabetes u svetu 

 1. Svaka 11. odrasla osoba ili 425 miliona ljudi ima dijabetes. Očekuje se da će broj ljudi sa dijabetesom do 2030. god. dostići broj od 522 miliona.
 2. Svaka druga osoba sa dijabetesom ne zna da ima šećernu bolest (212 miliona).
 3. U zemljama sa niskim i srednjim prihodom tri od četiri osobe živi sa dijabetesom.
 4. Preko milion dece i adolescenata ima tip 1 dijabetesa.
 5. Dve trećine osoba sa dijabetesom čini radnoaktivno stanovništvo (327 miliona).
 6. Dijabetes je bio uzrok 4 miliona smrtnih ishoda 2017. godine.
 7. Dijabetes je 2017. godine bio uzrok troškova u zdravstvu u iznosu najmanje 727 milijardi dolara – što je više od vojnog budžeta odbrane SAD-a i Kine zajedno!

Dijabetes u Srbiji

 1. U Srbiji je dijabetes peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok opterećenja bolestima.
 2. Institut za javno zdravlje Srbije procenjuje da oko 710.000 odraslog stanovništva Srbije ima dijabetes.
 3. Polovinu obolelih čini radno sposobno stanovništvo.
 4. Približno 39% obolelih nije dijagnostikovano i ne zna da ima dijabetes.
 5. Dijabetes se često otkriva slučajno, kada je bolest uznapredovala i komplikacije nastupile. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, gotovo 1/3 pacijenata već ima jednu ili više kasnih komplikacija u trenutku postavljanja dijagnoze

Dijabetes u Južnom Banatu

Tokom 2017. godine Zavodu za javno zdravlje Pančevo sa teritorije Južnobanatskog okruga, prijavljena je 991 osoba novoobolela od dijabetesa melitusa. Posmatrajući poslednjih 5-10 godina, ncidencije pokazuju da u Južnobanatskom okrugu od dijabetesa melitusa tip 2 češće obolevaju žene nego muškarci. U 2017.godini od ukupnog broja prijavljenih novoobolelih od dijabetesa 53,6% su bile osobe ženskog pola. U našem okrugu najveći broj novoobolelih od dijabetesa tip 2 registruje se u uzrastu 50-64 godine, dok se prvi novooboleli  registruju već u uzrastu od 30 godina.

 podaci za Južnobanatski okrug

Trenutno preko 425 miliona ljudi živi sa dijabetesom. Većina obolelih ima tip 2 dijabetesa, koji se u velikoj meri može sprečiti kroz redovnu fizičku aktivnost, pravilnu i uravnoteženu ishranu i promociju zdravog životnog okruženja. Porodica igra ključnu ulogu u modifikaciji faktora rizika za tip 2 dijabetesa.

Svaka druga osoba sa tipom 2 dijabetesa ne zna da ima dijabetes. Rana dijagnoza i lečenje su ključni za sprečavanje komplikacija dijabetesa i postizanje boljih ishoda bolesti.

Dijabetes može predstavljati veliki ekonomski teret za pojedinca i porodicu. Zbog toga je jedan od prioriteta ove kampanje unapređenje dostupnosti lekova, medicinskih pomagala i dijabetološke zdravstvene zaštite, koji značajno utiču na ishod bolesti.

Približno svakom četvrtom članu porodice su dostupni obrazovni programi za dijabetes. Dokazano je da porodična podrška u dijabetološkoj zdravstvenoj zaštiti ima značajan efekat u unapređenju ishoda bolesti. Kada se porodica zdravo hrani i zajedno vežba, svi članovi porodice imaju koristi i na taj način međusobno podstiču protektivna ponašanja u prevenciji tipa 2 dijabetesa.

Upravljanje dijabetesom zahteva svakodnevnu terapiju, redovno praćenje bolesti, zdrav način života i stalno učenje o bolesti. Podrška porodice je ključna. Ukoliko neko od članova vaše porodice ima dijabetes, upoznajte se sa rizicima i znacima upozorenja kako bi sprečili nastanak dijabetesa i njegovih komplikacija.

 

 

Ostavite odgovor