Preventivne mere u borbi protiv novog korona virusa su ključne. Najefikasnije je:

  • često pranje ruku toplom vodom i sapunom najmanje 20 sekundi
  • pranje sredstvom na bazi alkohola ako nisu dostupni voda i sapun
  • izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta
  • respiratorna higijena-kijanje, kašljanje u lakat ili maramicu koju treba nakon toga baciti i ruke oprati toplom vodom i sapunom
  • održavanje socijalne distance od 2 metra od druge osobe

Upotreba lične zaštitne opreme u opštoj populaciji se odnosi na osobe koje imaju respiratorne smptome i one koje su pozitivne na COVID-19 -one treba da nose medicinske maske, a onda i sve druge koje borave u zatvorenom prostoru.

 Osobe bez simptoma ne moraju da nose maske bilo kog tipa. Nošenje medicinske maske može dovesti do ličnog osećaja sigurnosti i pogrešnog zaključka da nije potrebno primenjivati preventivne mere, što se ne sme dogoditi.

Ličnu zaštitnu opremu treba nakon upotrebe odložiti u odgovarajući kontejner za otpad, a ruke treba temeljno oprati pre i posle korišćenja zaštitne opreme.

Poseta obolelima je zabranjena. Ako osoba ipak mora da uđe u prostoriju sa COVID-19 pacijentom, treba da ima jasne instrukcije kako da upotrebi i nakon upotrebe odloži ličnu zaštitnu opremu.

 Kada se koriste bezkontaktni termometri, termalne kamere i kada se sprovodi ograničena opservacija i ispitivanje, treba održavati prostornu distancu od 2 metra.

Preporuke za nošenje lične zaštitne opreme

 

Ostavite odgovor