Social media tile: "Vaccines protect individuals and communities. Vaccination not only protects you. It protects those who can't be vaccinated." #VaccinesWork for AllНедеља имунизације у Европском региону Светске здравствене организације  обележава се од 20-26.4. 2020. године са слоганом  „Спречи. Заштити.Вакциниши“

Центар за превенцију и контролу болести Завод за јавно здравље Панчево, заједно са координаторима имунизације и сарадницима мреже осам домова здравља, две опште болнице, три специјалне болнице као и током свих ових година реализоваће тимску активност – ревизијом вакциналних картона, пружањем стручнометодолошке помоћи свим учесницима у извођењу имунизације  и изграђеним порукама о имунизацији ка медијима, здравственим радницима, доносиоцима одлука и општој популацији, доприносећи усвајању знања и изградњи позитивних ставова ка имунизацији.

Указује се на значајну улогу медицинских сестара и бабица у програмима  имунизације, односно свих здравствених радника  имајући у виду  значај  релевантног информисања, стицања знања, изградње поверења и позитивних ставова код свих корисника  услуга примарне превенције у здравственом систему.

Имунизација је резултат колективне одговорности. Учините све да Ви и чланови Ваше породице будете правовремено и потпуно вакцинисани.

Имунизација је једна од најуспешнијих јавноздравствених иницијатива. Имунизацијом се превенирају болести, компликације и смртни исходи од вакцинама превентабилних болести међу којима су дечија парализа, дифтерија, тетанус, велики кашаљ, хепатитис Б, морбили, заушци, рубела, неке врсте запаљења плућа, проливи изазвани ротавирусом и рак грлића материце.

Имунизација је допринела искорењивању великих богиња и доприноси искорењивању  дечије парализе.

Обухват имунизације на територији Јужнобанатског округа је у 2019. години преко 95% у свим вакцинама и на нивоу је петогодишњег просека за ЈУжнобанатски округ, осим  вакцинације ММР вакцином (93,32%) због малог процента обухвата у ДЗ Панчево (90,08%), ДЗ Ковин (90,76%)  и ДЗ Алибунар (92,50%); Хепатитис Б вакцином у првој години са три дозе (92,24%) због малог процента обухвата у ДЗ Панчево (85,92%);  ДТаП-ИПВ-ХиБ рев. у 2. г.  (92.94%) због малог процента обухвата у ДЗ Панчево (87,61%) и ДЗ Алибунар (93,29%) и Пнеумококном коњугованом вакцином са три дозе 91,54% , која је од 2018. године почела са применом, али је већи од прошлогодишњег обухвата (84,19%) и то због малог процента обухвата у ДЗ Панчево (85,14%). Као разлог неимунизовања обвезника до достигнутих >95%  дато је због акутног фебрилног стања или акутне болести као и одбијања родитеља да се деца вакцинишу  те је санитарној инспекцији пријављен 43 обвезник. У Дому здравља Панчево обухват вакцинама ММР у 2. години (90,08%), Хепатитис Б вакцином у првој години са три дозе (85,92%), ревакцинација ДТ у 7. години (93,97%),  ДТаП-ИПВ-ХиБ рев. у 2. г.  (87,61) и Пнеумококном коњугованом вакцином са три дозе (85,14%), није достигнут > 95%, а разлог се може наћи осим горе наведеног и  у недостатку педијатра – политика одлагања вакцинације дуже од прописаног правилником о имунизацији.

Када посматрамо разлог неимунизовања у 2019. години је износио 1037 за 2 више него претходне године (1035)  од којих је  4% немедицински разлози- одбијање вакцине (43) а 96% су из медицинских разлога (994). Током 2019. године је због одбијања родитеља да вакцинишу дете пријављен 31 обвезник,  троструко мање него 2018. године (108).

Анализа вакцинама превентабилних болести и обухвата вакцинација

 

Ostavite odgovor