Social media tile: "Vaccines protect individuals and communities. Vaccination not only protects you. It protects those who can't be vaccinated." #VaccinesWork for AllNedelja imunizacije u Evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije  obeležava se od 20-26.4. 2020. godine sa sloganom  „Spreči. Zaštiti.Vakciniši“

Centar za prevenciju i kontrolu bolesti Zavod za javno zdravlje Pančevo, zajedno sa koordinatorima imunizacije i saradnicima mreže osam domova zdravlja, dve opšte bolnice, tri specijalne bolnice kao i tokom svih ovih godina realizovaće timsku aktivnost – revizijom vakcinalnih kartona, pružanjem stručnometodološke pomoći svim učesnicima u izvođenju imunizacije  i izgrađenim porukama o imunizaciji ka medijima, zdravstvenim radnicima, donosiocima odluka i opštoj populaciji, doprinoseći usvajanju znanja i izgradnji pozitivnih stavova ka imunizaciji.

Ukazuje se na značajnu ulogu medicinskih sestara i babica u programima  imunizacije, odnosno svih zdravstvenih radnika  imajući u vidu  značaj  relevantnog informisanja, sticanja znanja, izgradnje poverenja i pozitivnih stavova kod svih korisnika  usluga primarne prevencije u zdravstvenom sistemu.

Imunizacija je rezultat kolektivne odgovornosti. Učinite sve da Vi i članovi Vaše porodice budete pravovremeno i potpuno vakcinisani.

Imunizacija je jedna od najuspešnijih javnozdravstvenih inicijativa. Imunizacijom se preveniraju bolesti, komplikacije i smrtni ishodi od vakcinama preventabilnih bolesti među kojima su dečija paraliza, difterija, tetanus, veliki kašalj, hepatitis B, morbili, zaušci, rubela, neke vrste zapaljenja pluća, prolivi izazvani rotavirusom i rak grlića materice.

Imunizacija je doprinela iskorenjivanju velikih boginja i doprinosi iskorenjivanju  dečije paralize.

Obuhvat imunizacije na teritoriji Južnobanatskog okruga je u 2019. godini preko 95% u svim vakcinama i na nivou je petogodišnjeg proseka za JUžnobanatski okrug, osim  vakcinacije MMR vakcinom (93,32%) zbog malog procenta obuhvata u DZ Pančevo (90,08%), DZ Kovin (90,76%)  i DZ Alibunar (92,50%); Hepatitis B vakcinom u prvoj godini sa tri doze (92,24%) zbog malog procenta obuhvata u DZ Pančevo (85,92%);  DTaP-IPV-HiB rev. u 2. g.  (92.94%) zbog malog procenta obuhvata u DZ Pančevo (87,61%) i DZ Alibunar (93,29%) i Pneumokoknom konjugovanom vakcinom sa tri doze 91,54% , koja je od 2018. godine počela sa primenom, ali je veći od prošlogodišnjeg obuhvata (84,19%) i to zbog malog procenta obuhvata u DZ Pančevo (85,14%). Kao razlog neimunizovanja obveznika do dostignutih >95%  dato je zbog akutnog febrilnog stanja ili akutne bolesti kao i odbijanja roditelja da se deca vakcinišu  te je sanitarnoj inspekciji prijavljen 43 obveznik. U Domu zdravlja Pančevo obuhvat vakcinama MMR u 2. godini (90,08%), Hepatitis B vakcinom u prvoj godini sa tri doze (85,92%), revakcinacija DT u 7. godini (93,97%),  DTaP-IPV-HiB rev. u 2. g.  (87,61) i Pneumokoknom konjugovanom vakcinom sa tri doze (85,14%), nije dostignut > 95%, a razlog se može naći osim gore navedenog i  u nedostatku pedijatra – politika odlaganja vakcinacije duže od propisanog pravilnikom o imunizaciji.

Kada posmatramo razlog neimunizovanja u 2019. godini je iznosio 1037 za 2 više nego prethodne godine (1035)  od kojih je  4% nemedicinski razlozi- odbijanje vakcine (43) a 96% su iz medicinskih razloga (994). Tokom 2019. godine je zbog odbijanja roditelja da vakcinišu dete prijavljen 31 obveznik,  trostruko manje nego 2018. godine (108).

Analiza vakcinama preventabilnih bolesti i obuhvata vakcinacija

 

Ostavite odgovor