Rak dojke je izlečiv ukoliko se otkrije na vreme!

Prema Kalendaru javnog zdravlja 20.mart se obeležava kao Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Cilj kampanje je da se skrenue pažnja na rasprostranjenost ove bolesti, na podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, kao i o palijativnom zbrinjavanju osoba obolelih od ove bolesti.

Rak dojke je vodeća maligna bolest kod žena kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju. Najveći broj umrlih od raka dojke javlja se u zemljama u razvoju zbog dijagnostikovanja raka dojke u kasnoj fazi, uglavnom zbog nedostatka svesti o potrebi ranog otkrivanja, kao i zbog nedostatka resursa u zdravstvenom sistemu. Prema podacima Kancelarije za skrining, Instituta za javno zdravlje Srbije, u Srbiji godišnje 3600-4600 žena oboli, a 1600 umre od ove bolesti.

Najveći broj obolelih žena i u našoj zemlji je starosti od 50 do 65 godina života, ali se trend porasta broja obolelih spušta prema malađem godištu. Broj obolelih žena prema broju stanovnika u našoj zemlji je sličan drugim zemljama u okruženju, međutim prema broju umrlih žena na žalost, naša zemlja se nalazi među zemljama sa visokom stopom mortaliteta, upravo iz razloga kasnog otkrivanja karcinoma dojke. Rak dojke se najčešće otkrije kada je njegova veličina preko 2 cm, sa već postojećim bližim ili udaljenim metastazama. Preporuke su da se rak dojke otkrije u ranoj fazi kada su promene nepalpabilne, odnosno neopipljive, ili kada je veličina tumora manja od 1 cm. Kada se rak dojke otkrije u ranoj fazi uz adekvatnu dijagnostiku i lečenje, šanse za izlečenje i produžetak života su daleko veće nego u slučajevima kada se ova bolest otkrije u kasnoj fazi. U razvijenim zemljama se rak u gotovo 90% slučajeva otkrije u ranoj fazi kada je mogućnost lečenja najveća.

U Južnobanatskom okrugu, godišnje oko 170 žena oboli i 80 umre od raka dojke. U Pančevu oko 75 žena oboli i 30-35 izgubi bitku sa ovom bolešću. U poslednjih pet godina, najviše obolelih u našem okrugu registrovano je u uzrastu od 60 do 64 godine, dok je najranije dijagnostikovani rak dojke bio u uzrastu 20-24 godine (1 osoba) i 25-29 godina (2 osobe).

Tabela oboleli i umrli u Južnobanatskom okrugu

Trenutno ne postoji dovoljno znanja o uzrocima nastanka raka dojke, tako da rano otkrivanje bolesti ostaje kamen temeljac kontrole raka dojke. Smatra se da je nastanak raka dojke multifaktorijalnog porekla i da brojni rizikofaktori deluju udruženo. Najčešće pominjani rizikofaktori za nastanak ove bolesti jesu: nasledne predispozicije, rana prva menstruacija, kasna menopauza, nerađanje dece ili rađanje dece u kasnijoj životnoj dobi, nedojenje dece, hormonska terapija, nepravilna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, gojaznost, konzumiranje alkohola, duvana itd.

Imajući u vidu visoku verovatnoću preživljavanja i bolji kvalitet života žena kod rano otkrivenog karcinoma dojke veoma je važno sprovoditi:

  • samopregled dojke, koji svaka žena u generativnom periodu treba da radi jednom mesečno, najbolje 10-og dana od početka ciklusa,
  • kod žena mlađih od 50 godina, sprovodi se preventivni klinički pregled kod izabranog ginekologa jednom godišnje,
  • posle kliničkog pregleda primenjuje se ultrazvuk, a u indikovanim slučajevima i mamografija.
  • kod žena uzrasta od 50 do 69 godina, najznačajniji način ranog otkrivanja raka dojke je sprovođenje skrining mamografije.

Zemlje u kojima se godinama sprovodi organizovana skrining mamografija smrtnost žena je smanjena za oko 35% i što je jako bitno produžen je životni vek i kvalitet života osobama kod kojih je u okviru skrininga otkriven karcinom dojke u ranoj fazi. Organizovani skrining raka dojke u 2017. godini u Srbiji, sprovodi se na teritoriji 35 domova zdravlja, kao i radom mobilnih mamografa na terenu. Sa teritorije Južnobanatskog okruga organizovani skrining program ranog otkrivanja raka dojke sprovodi se u Pančevu i pojačani oportuni skrining u Vršcu.

Izuzetno je važno da žene brinu o sopstvenom zdravlju i da redovno sprovode samopregled dojki. Ova preporuka se odnosi i na žene mlađe životne dobi, kao i trudnice i porodilje. Potrebno je da žene posmatraju svoje dojke, obrate pažnju na izgled, oblik i veličinu dojki, promene na njima, boju kože, izgled bradavica, pojavu iscedaka ili sličnih promena. Bitno je skrenuti pažnju da žene ukoliko primete bilo kakvu promenu se odmah jave lekaru.

Preventivni skrining dojki preporučuje se ženama koje imaju 50 godina i više, a ovaj vid pregleda mogu obaviti i žene mlađe od preporučene životne dobi, ukoliko imaju neke simtomatične tegobe ili je neko u njihovoj porodici bolovao od sličnog ili istog oboljenja.

Rak pogađa svakoga od nas, na različite načine. I zato svako može nešto da uradi kako bismo promenili upozoravajuću statistiku: od napuštanja loših životnih navika, stvaranja zdrave sredine u školi, na poslu, okruženju, redovnijih pregleda, poboljšanja uslova za otkrivanje i lečenje malignih bolesti.

Pridružite se kampanji! Podignimo svest o prevenciji raka dojke.

Korisni linkovi:

http://www.skriningsrbija.rs

 

Ostavite odgovor