Међу значајним датумима Календара јавног здравља је 20. март – Национални дан борбе против рака дојке, чијим се обележавањем подстиче још већа пажња јавности на распрострањеност ове малигне болести и на значај унапређења информисаности жена о важности превентивних прегледа и њеном раном откривању.

Рак дојке представља водећи узрок оболевања и умирања од малигних болести у женској популацији широм света. Према подацима Светске здравствене организације, у свету се годишње региструје скоро 1.700.000 оболелих жена, док од исте болести сваке године умре преко пола милиона њих. И у Србији је рак дојке најчешћи малигни тумор у женској популацији.

Према проценама Међународне агенције за истраживање рака (ИАРЦ), када је у питању ризик оболевања од рака дојке, Србија се налази заједно са већином земаља западног Балкана у средини наведене лествице. У Србији постоји нешто нижи ризик оболевања од рака дојке. Међутим, када је у питању умирање од рака дојке, процене Међународне агенције за истраживање рака из 2018. године показују да су жене у Србији, одмах после жена у Црној Гори, под високим ризиком умирања од рака дојке у односу на друге особе женског пола у Европи.

Рак дојке је најчешће дијагностикован малигни тумор код жена (чини 24,5% свих новооткривених случајева рака).

Према последњим подацима Института за јавно здравље Србије „Др  Милан  Јовановић Батут”,  у  Републици Србији је регистровано је 4561 новооболелих и 1691 умрла жена од рака дојке. Стопа оболевања од рака дојке код жена у Републици Србији износила је 72,1 на 100.000, а стопа умирања 20 на 100.000 жена.

У односу на просечну регистровану стопу оболевања од малигних тумора дојке у Републици Србији, виша стопа оболевања је регистрована у Војводини (85,6/100.000).

Такође, нешто виша стопа умирања од тумора дојке је регистрована такође у Војводини (21,2,3/100.000) у односу на просечну регистровану стопу у Србији. Истовремено, када говоримо о стопама умирања, у осам округа су регистроване више стопе од просечне забележене у Републици Србији. Највише стопе су регистроване у Јужнобачком округу (23,1/100.000), али и у Граду Београду (22,6/100.000).

Рак дојке је најчешћи малигни тумор у женској популацији и у Јужнобанатском округу. Од ове болести у нашем округу годишње оболи око 175 и умре 75 жена. У 2019.години, рак дојке се налазио на првом месту и чинио је 17,2% од укупног броја новооболелих и 16% од укупног броја умрлих од свих врста рака код жена. У последњих пет година, највише оболелих у нашем округу регистровано је у узрасту од 55. до 64. године, док је најраније дијагностиковани рак дојке био у узрасту 20. до 29. године.

ТАБЕЛА-подаци за Јужнобанатски округ

Висока учесталост оболевања од рака дојке мора се у извесној мери приписати чињеници да до данас нису откривени или до краја разјашњени сви узроци његовог настанка, па су домети примарне превенције у том смислу лимитирани.

Имајући ту врсту ограничења у виду, као доказано ефикасно решење за смањење стопе умирања од ове болести намеће се њено рано откривање, односно секундарна превенција или скрининг рака дојке. Пратећи препоруке Светске здравствене организације и искуства Европских земаља у спровођењу популационих скрининг програма, у Републици Србији је у децембру 2012. године започет програм организованог скрининга рака дојке који има за циљ смањење смртности и унапређење квалитета живота жена оболелих од ове болести.

Откривањем рака дојке у раној фази болести ствара се могућност за његово ефикасно лечење.

Правовременом применом одговарајуће савремене терапије и даљим континуираним третманом, могуће је очувати здравље и значајно унапредити квалитет живота оболелих жена.

О скринингу рака дојке:  https://www.skriningsrbija.rs/srl/skrining-raka-dojke/

Ostavite odgovor