Епидемиолошка ситуација у Јужнобанатском округу – СЕНТИНЕЛ и Популациони надзор над обољењима слична грипу за 19 недељу надзора у сезони 2019/20  (06. недеља надзора 2020. године  – од 03.02.2020.до 09.02.2020. године)

На основу показатеља географске раширености у Јужнобанатском округу  је регистрована стопа инциденције обољења сличних грипу на нивоу спорадичних и изолованих случјева.

Укупни интензитет активности вируса грипа је двоструко већи у односу на претходну недељу са Ин-189,88 и испод прага средњег интензитета и тренд инциденцеије обољења сличних грипу је у порасту. У свим општинама је инциденција у порасту  осим  Пландиште, Ковин и Вршаца где се иста не бележи. Број акутних респираторних инфекција је у благом порасту у односу на претходну недељу посматрања (468:409).

Анализом Популационог надзора пријава обољења сличних грипу за 2019/2020, праћењем целе популације Јужнобанатског округа, у шестој недељи надзора инциденција је испод прага средњег интензитета, један и по пута  већа од прошлонедељне (272,21:156,54), а испод прошлогодишњег нивоа  посматрања (272,21:322,30) са трендом пораста. Највећа стопа инциденције је у узрасним  групама где се и удвостручила у односу на прошлу недељу: од 0-4 година Ин-934,84 (број пријављених 136) и  5-14 година Ин-833,19 (број пријављених 273); затим следе 30-64 година Ин-143,28 (број пријављених 209),15-29 година Ин-237,31 (број пријављених 142) и  65> Ин- 123,09(број пријављених 59)

Вирусолошка ситуација: Од почетка надзора  у узетим узорцима  бриса гуше и носа од стране Инфектолога ОБ Панчево, инфекција вирусом грипа типа A(H1N1)pdm09 је доказана код три хоспитализована пацијента (2- Панчева, 1-Алибунар), вирус инфлуенца Б код  једаног хоспитализованог пацијент (1-Панчево) и 1 болнички респираторни синцицијални вирус.

Оставите одговор