Epidemiološka situacija u Južnobanatskom okrugu – SENTINEL i Populacioni nadzor nad oboljenjima slična gripu za 19 nedelju nadzora u sezoni 2019/20  (06. nedelja nadzora 2020. godine  – od 03.02.2020.do 09.02.2020. godine)

Na osnovu pokazatelja geografske raširenosti u Južnobanatskom okrugu  je registrovana stopa incidencije oboljenja sličnih gripu na nivou sporadičnih i izolovanih slučjeva.

Ukupni intenzitet aktivnosti virusa gripa je dvostruko veći u odnosu na prethodnu nedelju sa In-189,88 i ispod praga srednjeg intenziteta i trend incidenceije oboljenja sličnih gripu je u porastu. U svim opštinama je incidencija u porastu  osim  Plandište, Kovin i Vršaca gde se ista ne beleži. Broj akutnih respiratornih infekcija je u blagom porastu u odnosu na prethodnu nedelju posmatranja (468:409).

Analizom Populacionog nadzora prijava oboljenja sličnih gripu za 2019/2020, praćenjem cele populacije Južnobanatskog okruga, u šestoj nedelji nadzora incidencija je ispod praga srednjeg intenziteta, jedan i po puta  veća od prošlonedeljne (272,21:156,54), a ispod prošlogodišnjeg nivoa  posmatranja (272,21:322,30) sa trendom porasta. Najveća stopa incidencije je u uzrasnim  grupama gde se i udvostručila u odnosu na prošlu nedelju: od 0-4 godina In-934,84 (broj prijavljenih 136) i  5-14 godina In-833,19 (broj prijavljenih 273); zatim slede 30-64 godina In-143,28 (broj prijavljenih 209),15-29 godina In-237,31 (broj prijavljenih 142) i  65> In- 123,09(broj prijavljenih 59)

Virusološka situacija: Od početka nadzora  u uzetim uzorcima  brisa guše i nosa od strane Infektologa OB Pančevo, infekcija virusom gripa tipa A(H1N1)pdm09 je dokazana kod tri hospitalizovana pacijenta (2- Pančeva, 1-Alibunar), virus influenca B kod  jedanog hospitalizovanog pacijent (1-Pančevo) i 1 bolnički respiratorni sincicijalni virus.

Ostavite odgovor