Zdravstveno stanje odraslog stanovništva Južnobanatskog okruga  karakteriše oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti i bolesti sistema za disanje, a stope morbiditeta kod bolesti sistema krvotoka pokazuju tendenciju rasta posmatrano unazad  sedam godina, dok je stopa oboljevanja u padu kod bolesti sistema za disanje. Prva od deset najčešćih bolesti je povišen krvni pritisak nepoznatog uzroka. Pored ove, značajno mesto u oboljevanju odraslih zauzimaju bolesti mišićno-koštanog sistema i bolesti žlezda sa unutrašnjem lučenjem, ishrane i metabolizma, sa visokom stopom oboljevanja od šećerne bolesti, koja je takođe u  porastu.

Oboljevanje predškolske dece u Južnobanatskom okrugu karakteriše oboljevanje od  bolesti sistema za disanje i  oboljevanje od zaraznih i parazitarnih bolesti. Stopa morbiditeta od zaraznih i parazitarnih bolesti je u porastu,  dok je stopa oboljevanja kod bolesti sistema za disanje u padu u sedam poslednjih godina. Na četvrtom mestu u oboljevanju predškolske dece nalaze se simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi čija je stopa takođe u porastu.

Vodeće mesto u oboljevanju školske dece u Južnobanatskom okrugu imaju bolesti sistema za disanje; najčešće dijagnoze u okviru ove grupe bolesti su akutne upale ždrela i tonzila, čija stopa oboljevanja se smanjuje posmatrano šest godina unazad. Na visokom četvrtom mestu su povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnih faktora. U prvih pet grupa bolesti u morbiditetu školske dece, kao i kod predškolskog uzrasta nalaze se simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi. Ovaj podatak indirektno govori da je neophodno poboljšati kvalitet rada u zdravstvenoj zaštiti školske dece.

Oboljevanje žena u Južnobanatskom okrugu karakterišu tri najčešće grupe bolesti, i to bolesti mokraćno-polnog sistema, tumori i bolesti vezane za trudnoću, porođaj i babinje. Stope morbiditeta kod ove tri grupe su u opadanju u odnosu na 2009. godinu. Najčešće dijagnoze bolesti su zapaljenja ženskih karličnih organa, poremećaji menstruacije i bolesti klimakterijuma.

U mortalitetu stanovništva Južnobanatskog okruga kao i tokom 2014. godine vodeće mesto imaju bolesti sistema krvotoka i tumori na drugom mestu. U 2015. godini bolesti sistema za disanje zauzimaju treće mesto, kao i u 2013. godini, a tokom 2011. godine su zauzimale peto mesto. Stopa mortaliteta kod bolesti sistema krvotoka  pokazuje tendenciju smanjivanja tokom poslednjih sedam godina, dok stopa umiranja kod ostalih vodećih grupa bolesti raste.

Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Južnobanatskog okruga 2009.-2015. godine:

analiza-zdravstvenog-stanja-jb-okruga-2009-2015

Ostavite odgovor