21-24.04.2018. u Madridu je održan 28. Evropski kongres kliničkih mikrobiologa i infektologa (ECCMID) .  ECCMID je najvažniji kongres o zaraznim bolestima, kontroli infekcija i kliničkoj mikrobiologiji čiji naučni program obuhvata edukacije i prezentacije kroz  predavanja, radionice, usmene i poster prezentacije.

Sa posebnim zadovoljstvom i ponosom ističemo da je rad naše koleginice dr Jelene Minić Vasić specijaliste mikrobiologije sa parazitologijom bio deo ovako značajnog stručnog skupa, te se kroz rad  Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum in women of reproductive age, koji je prezentovala dr Jelena Minić Vasić, Evropskom kongresu predstavio i Zavod za javno zdravlje Pančevo. Rad je imao za cilj da prikaže broj pozitivnih rezultata među testiranim ženama koje su u reproduktivnom periodu života, raspodelu prema razlogu posete  lekaru i prema godinama pacijentkinja. Predstavljena je i antibiotska osetljivost izolovanih sojeva. Rad je naišao na veliko interesovanje učesnika, koji su brojnim pitanjima i diskusijom, ukazali na sličnosti i razlike u radu i interpretaciji dobijenih rezultata u svojim zemljama i izrazili želju za buduću saradnju i kontakt  sa mikrobiološkom laboratorijom Zavoda.

Kongres je posetilo preko 12500 specijalista iz oko 130 zemalja, a sa ponosom možemo reći da je i rad Zavoda za javno zdravlje Pančevo bio deo te priče i da je naišao na uvažavanje kolega iz čitave Evrope.

Ostavite odgovor