Резултати испитивања 24-часовних узорака амбијенталног ваздуха узоркованих у периоду 12.01. 8h-13.01. 8h са два мерна места (Ватрогасни дом и Завод) показују да није било прекорачења граничних вредности за параметре сумпор-диоксид, чађ, азот-диоксид и амонијак.

Извештај о испитивању

Ostavite odgovor