Ове године обележава се шеснаеста по реду недеља имунизације у Европском региону Светске здравствене организације, у доба пандемије COVID-19 под слоганом „Вакцине нас зближавају”..

Центар за превенцију и контролу болести Завода за јавно здравље Панчево, заједно са координаторима имунизације и сарадницима мреже осам Домова здравља, две опште болнице, три специјалне болнице, као и током свих ових година реализоваће тимску активност – ревизијом вакциналних картона, пружањем стручнометодолошке помоћи свим учесницима у извођењу имунизације  и изграђеним порукама о имунизацији ка медијима, здравственим радницима, доносиоцима одлука и општој популацији, доприносећи усвајању знања и изградњи позитивних ставова ка имунизацији.

 

 

Вакцинација се види као извесно решење у заустављању пандемије под условом да довољна количина вакцина буде равномерно доступна на глобалном нивоу. Фокус је на глобалној солидарности и порасту поверења у вакцине и вакцинацију против COVID-19.

И у овим условима, одржавање континуитета у спровођењу националних програма имунизације има приоритет који ни на који начин не сме бити угрожен.

Посебну пажњу треба обратити на ризичне групе када су у питању поједине болести које се могу спречити вакцинацијом (грип, пнеумококна болест, инфекција изазвана респираторним синцицијелним вирусом…).    Имунизација је једна од најуспешнијих јавноздравствених иницијатива. Имунизацијом се превенирају болести, компликације и смртни исходи од вакцинама превентабилних болести међу којима су дечија парализа, дифтерија, тетанус, велики кашаљ, хепатитис Б, морбили, заушци, рубела, неке врсте запаљења плућа, проливи изазвани ротавирусом и рак грлића материце.

Имунизација је допринела искорењивању великих богиња и доприноси искорењивању  дечије парализе.

Обухват имунизације на територији Јужнобанатског округа је у 2020. години због новонастале неповољне епидемиолошке ситуације појаве Пандемије и епидемије нове заразне болести COVID -19 изазване новим вирусом SARS-CoV-2   испод 95% у свим вакцинама, осим  вакцинације ТБЦ вакцином (98,57%) ДТаП-ИПБ-ХиБ примовакцинација 95,96% , Пнеумококном коњугованом вакцином са три дозе 95,34% , која је од 2018. године почела са применом.  Као разлог неимунизовања обвезника у свим вакцинама до достигнутих >95%  дато је: акутно фебрилно стање или акутна болест (3456), као и одбијање родитеља да се деца вакцинишу  (48 обвезника). Разлог се може наћи и у пандемији Ковида -19 у недостатку педијатра – политика одлагања вакцинације дуже од прописаног правилником о имунизацији.

Познато је да је Јужнобанатски округ  тетаногено подручје, а због развијености пољопривреде долази до великог броја повреда. У току 2020. године је било  7374 повреда  за 6% повређених мање него 2019. године (7804), од тога је 6004 особа примило хумани имуноглобулин, дато је 13664  дозе вакцине против тетануса што је за 14% мање него 2019 (15806) а  код 1965 лица је апликовано три дозе вакцине и ХТИГ.

Посматрајући обухват вакцинације на територији Јужнобанатског округа у 2020. години изгледа овако:

ДТаП-ИПВХиБ  и бОПВ вакцинација- ДТаП-ИПВХиБ  вакцинација 95,96%, ревакцинација у 2. години 75,84% ; ревакцинација у 7. години ДТ 77,33%, и у 14. години дТ 93,05%;  ревакцинација у  7. години бОПВ 94,64%, у 14. години бОПВ  92,56%; Обухват примовакцинације ММР-вакцинација у 2. годиније 86,01%, ММР-ревакцинација у 7. години  обухват је 92,31%.  Од 2005. године је почела вакцинација против ВХБ, као обавезна по календару имунизације. У 2020. години обухват је  у првој години са три дозе био 72,89%. Овако мали обухват јесте због недостатка педијатра у ДЗ Панчево – обухват је у 2019. години износио 85,92%. Као и претходне године и 2020. године немамо ни једну пријаву Хаемофилусом инфллуенце тип б, а инциденција петогодишњег просека је 0,14. Обухват вакцинације износи 95,96 %.

У 2020. години пријављено је 16 оболелих од ТБЦ са Ин -5,44 што је мања у односу на прошлу годину (Ин-9,19) и испод је петогодишњег просека посматрања (Ин – 7,32).  За разлику од  2019. години када је пријављен један преминули од ТБЦ, (Мт-0,34) ове године није пријављен ни један пацијент са смртним исходом, а петогодишњи просек посматрања је Мт-0,41. Обухват БЦГ вакцинацијом је ове године био 98.57%.

Од 2018. године уведена је имунизација против обољења изазваних Стрептококом пнеумоније – Пнеумококном коњугованом вакцином. Са три дозе обухват на нивоу ЈБО је 95,34% а ревакцинација у другој години је 75,03%.

И у 2020. години одрађена је имунизација против грипа. Укупно је вакцинисано 14185 лица, према узрасту 53,26% припада старијим од 65> година. По клиничким индикацијама вакцинисано је 80,03% (11352 особа), затим следе здравствени радници 14,94% (2120особа); установе социјалне заштите 3,32%  (472 особа) и геронтолошки центри 1,70% (241 особа).  Остало је 8253 дозе вакцине против грипа које нису утрошене.

Од почетка надзора грипа у сезони 2020/2021 није било потврде грипе (један узоркован негативан) за разлику од прошле сезоне – 2019/20 узорковањем од стране ЗЈЗ Панчево у лабораторији ИЈЗ Војводине PCR тестирањем потврђена је инфекција вирусом грипа типа A(H1N1)pdm09  код 3 оболела пацијента: 1 из опште популација (Панчево), 2 из ОБ Панчево (1- Панчева, 1-Алибунара), а вирусом грипа типа А ( без подтипа) код  1 оболелог пацијента из сентинелног надзор – Одељења за здравствену заштиту деце ДЗ Панчево. Узорковањем од стране Инфективног оделења ОБ Панчево на Торлаку PCR тестирањем потврђена је инфекција вирусом грипа типа AH1P/2009  код 26 болнички лечених оболелих пацијената (14- Панчево, 4- Ковачица , 5- Ковин, 2- Алибунар и 1-Београд). Током сезоне пријављена су 10 смртна исхода која се могу повезати са грипом.

Подручје Јужнобанатског округа, као и територија Војводине карактерише се ендемичном епизоотијом беснила код дивљих животиња, углавном лисица, а изузетно и код домаћих животиња (мачака, паса). Од 2010. до 2020. године на територији Јужнобанатског округа није било доказаног беснила код животиња, за разлику од  2009. године када је доказано беснило код 8 животиња: код 3 мачке (1мачка у општини Панчево, 2 мачке у општини Алибунар); 3 пса (3-општина Алибунар) и 2 лисице (1-општина Ковин и 1- општина Алибунар). Задњих деценија на овом подручју није забележен ниједан случај обољења код људи. Епидемиолошка служба Завода за Јавно здравља Панчево, Инфективно одељење ОБ Панчево и Инфективно одељење ОБ Вршац, врше антирабичну имунизацију. У антирабичној амбуланти ОБ Панчево прегледано је у 2020. години 307 пацијената уједених од животиња сумњиве на беснило 50% мање него 2019. године (611), а антирабичну заштиту примило је  11 пацијената ХРИГ и вакцину, што је двоструко мање од 2019 (23). У антирабичној амбуланти ОБ Вршац прегледано је у 2020. години 153  пацијената уједених од животиња сумњиве на беснило за 54% мање него 2018. године (285), а антирабичну заштиту примило је 3 пацијента  ХРИГ и вакцину, за 2 мање него 2019. године (5). У антирабичној амбуланти Завода за јавно здравље Панчево прегледано је у 2020. години 346 пацијената уједених од животиња сумњиве на беснило за 65% више него 2019. године (209). Антирабичну заштиту је примило 24 пацијената и то ХРИГ и вакцину,  за 1 више  него 2019. године (23). У антирабичним амбулантама Јужнобанатског округа прегледано је 806 пацијента за  23% мање него 2019. године (1105) и 15% мање у односу на петогодишњи ниво посматрања (949). Код 27 пацијената је индикована антирабична заштита за 59% мање него 2019. године (53) и дато је  27 дозе вакцина, за 79% мање него 2019. године (128), што је  у складу са епидемиолошком ситуацијом ЈБО а по препурукама и критеријумима за спровођење антирабичне заштите Завода за антирабичну заштиту Пастеровог завода Нови Сад и у складу са новонасталом  неповољном епидемиолошком ситуацијом појавом Пандемије и епидемије нове заразне болести COVID -19 изазване новим вирусом SARS-CoV-2 .

У периоду од 01.01.2020.-31.12.2020. год. у Антирабичној станици ОБ Панчева Инфективно оделење дато је 18127,5ИЈ  ХРИГ-а, а у ОБ Вршац Инфективно оделење, дато је 4120ИЈ ХРИГ-а што је укупно за Јужнобанатског округа дато 22247,5 ХРИГ-а. Антирабичне станице имају веома добру сарадњу са службом Санитације ЈКП Панчево као и ветеринарском инспекцијском службом свих насељених места у циљу опсервације животиња сумњивих на беснило.

И ове године од стране Завода за јавно здравље Панчево одрађена је  у Пастеровом заводу контрола имунитета код  вакцинисаних особа.

Ради промовисања здравља одрађено је у 2020. године 10 наступа у медијима.

И даље је неопходно радити на основним стратегијама  достизањa и одржавањa обухвата вакцинације преко 95% у свим вакцинама, и тиме постићи одржавање колективног имунитета популације против  заразних болести  као суштине заједничких напора у свим земљама света.

Текст припремила: Начелник Центра за превенцију и контролу болести мр сци мед. др Слађана Томић, специјалиста епидемиологије

Ostavite odgovor