Градска управа града Панчева Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развоју сарадњи са Заводом за јавно здравље Панчево реализовао је током 2015.године пројекат

„УНАПРЕЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И ХИГИЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХПРОИЗВОДА“

Резултати пројекта презентовани су медијима, учесницима пројекта и свим заинтересованим лицима у Градскојуправи14.01.2016.

 

Пројектом је планиран и реализован обухват од 28домаћинстава која се баве производњом хране животињског порекла (млеко и млечни производи) као и колача, кора и тестенина на територији  општине Панчево. Реализоване активности обухватиле су узорковање и испитивање хране, узорака са површина (брисева) и воде која се користи за припрему хране и одржавање хигијене, а обављен је и санитарни преглед лица која послују са храном.

Укупно је испитано 150 узорака хране на микробиолошку исправност, 49 узорака на физичко-хемијску исправност, 165 узорака са површина и 75 узорака воде.  Највећи број узорака био је из групе колачи, некувано млеко и сир (од некуваногмлека) .

На основу обиласка домаћинстава и резултата испитивања може се закључити да су услови у погледу производње хране  углавном задовољавајући, више од половине домаћинстава укључених у пројекат  користии дезинфицијенсе за одржавање хигијене, централно водоснабдевање водом имају сва домаћинстава (21.43% градски и 78.57% сеоски водовод). Генерално око 8% узорака микробиолошки, односно физичко-хемијски не одговара захтевима правилника о квалитету хране која је испитивана, и са тим у вези стручна лица Завода дала су препоруке домаћинствима на који начин могу унапредити производњу пољопривредних производа. Завод је штампао и поделио свим домаћинствима Приручник МЕРАЗА ПОБОЉШАЊЕ ХИГИЈЕНСКО САНИТАРНОГ СТАЊА У ОБЈЕКТИМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕи самолепљивеналепницеза правилно прање руку сапуном и водом за коју је произвођачима препоручено да залепе поред места за прање руку.

У групи домаћинстава укључених у пројекат, петдомаћинстава је од раније редовно обављалосанитарне прегледе у Заводуза јавно здравље Панчево и ова домаћинства испуњавајуипрописане здравствене услове за радрегистрованих домаћинстава за производњу хране, а остали произвођачи имали су прилику да санитарне прегледе обаве у оквиру овог пројекта.

Као закључак може се истаћи да овакав вид сарадње Градске управе, домаћинстава која производе храну и Завода за јавно здравље Панчево доприноси  подизању нивоа свести о значају производње квалитетне и здравствено безбедне хране и омогућава очување и унапређење здравља становништва. Из тих разлога изузетно је важна континуирана контрола како произвођача, тако и хране, те ће се ова сарадња и наставити.

Ostavite odgovor