Према закључку Кризног штаба (број 53-4216/2020-2 од 27.05.2020.) тестирање брзим серолошким тестом којим се утврђује присуство антитела на вирус SARS-CoV-2, Завод за јавно здравље Панчево спроводи почев од 01.06.2020. на лични захтев грађана, уз предходно плаћање накнаде у износу од 1200,00 динара. Средства се уплаћују на жиро рачун Републичког фонда за здравствено осигурање број 840-17750-34.

Оставите одговор